19.10.2015 (14:09)
Z iniciativy paní Jiřiny Pospíšilové ze Zibohlav, což je k městu Kolín připojená někdejší samostatná obec, z následné činnosti Společnosti Václava Morávka v Kolíně, z kamenosochařského umění firmy Stones pana Ivana Erbena ze Sendražic a z financí Města Kolín, byly zhotoveny, zaplaceny a v pátek 4. září 2015 pracovně umístěny k pomníku padlým ve světových válkách v ulici U Vodárny v Zibohlavech dva sloupky, se jmény někdejších místních občanů, za 2. světové války vojáků naší zahraniční armády v Anglii, Josefa Masopusta a Miroslava Jiroudka.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)Sloupek Josefa Masopusta
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Sloupek Miroslava Jiroudka

V sobotu dne 24. října 2015 se za krásného slunečného počasí konalo od 14,00 hod v Zibohlavech slavnostní představení těchto sloupků zibohlavské i kolínské veřejnosti. Před několik desítek přítomných občanů předstoupili, moderátor akce a předseda Společnosti Václava Morávka v Kolíně, Pavel Pobříslo, zibohlavská kronikářka Jiřina Pospíšilová, člen Městského zastupitelstva v Kolíně, Ing. Jan Roth, starosta místního sboru dobrovolných hasičů Petr Beneš a člen sboru, Jaroslav Vaněk. Oba posledně jmenovaní s krásným věncem se stuhou s nápisem od „Od občanů Zibohlav.“ Po přivítání přítomných, mezi kterými byli i současní členové rodiny Miroslava Jiroudka, hlavně pak jeho syn Jiří a dcera Irena Nováková, přečetla Jiřina Pospíšilová omluvný dopis vnučky Josefa Masopusta, Dagmar Masopustové, s obecnými důvody neúčasti nikoho z nejbližší rodiny tohoto vzpomínaného vojáka. V dalších chvílích zibohlavského odpoledne a po oznámení dalšího programu, seznámil Pavel Pobříslo přítomné s životními osudy i s protinacistickým a protikomunistickým odbojem obou připomínaných bojovníků (Josef Masopust) (foto) (Miroslav Jiroudek) (foto). Před blokem proslovů konstatoval moderátor skutečnost, že zde instalované sloupky se již nebudou slavnostně odhalovat, protože byly a jsou zde k vidění již od 4. září letošního roku. Jako první vystoupil se svým proslovem člen kolínského městského zastupitelstva, Ing. Jan Roth, který svůj příspěvek zakončil citací z deníku Josefa Masopusta, popisující jeho setkání s Miroslavem Jiroudkem na anglické půdě. Syn Miroslava Jiroudka, Jiří, pak všem ze srdce poděkoval nejen za sloupky obou vojáků, ale i za péči, která je věnována památce jeho otce i Josefa Masopusta. Člen Společnosti Václava Morávka Jiří Buřič, ve svém krátkém vystoupení hlavně poděkoval všem těm, kteří měli a mají hlavní zásluhu na provedení celé akce, tedy od nápadu, přes realizaci až k dnešnímu veřejnému představení.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Zprava: P. Pobříslo, J. Pospíšilová a J. Roth
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 270 kB)Část přítomné veřejnosti před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Jiřina Pospíšilová čte dopis D. Masopustové
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Proslov Ing. Jana Rotha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 257 kB)Kytice Společnosti Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Kytice Jiřiny Pospíšilové
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 262 kB)Věnec Sboru dobrovolných hasičů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 281 kB)Kytice Jiřího Jiroudka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Děkovná slova Jiřího Jiroudka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Hrají se státní hymny
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 240 kB)Společná fotografie před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Společná fotografie před pomníkem

Na závěr shromáždění zazněly pak v Zibohlavech reprodukované státní hymny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a pak hymny Slovenské a České republiky. Britská hymna proto, že to byla nejen Anglie, ale i další země tohoto království, které umožnily pánům Masopustovi a Jiroudkovi a tisícům dalších Čechů a Slováků bojovat za svobodu své vlasti proti nacistickému Německu. Je nepochybné, že oba již několikrát jmenovaní pánové, ale i všichni naši západní i východní vojáci bojovali za Československou republiku. Ta však již neexistuje a tak se Československá hymna hrát nemůže. Existují však dva svobodné a demokratické státy, Slovenská a Česká republika. Proto zde zazněly jejich hymny samostatně.

Na úplný závěr zibohlavského shromáždění Pavel Pobříslo řekl, „ ..... při letošní návštěvě Londýna jsem s překvapením i s velkou dávkou osobního studu zjistil, že jméno Miroslava Jiroudka je s vděčností a úctou všech Britů zapsáno na pomníku letecké bitvy o Británii na londýnské třídě Victoria Embankment u Temže a že u nás doma o něm mnoho nevíme. Dnes tedy můžeme všichni zde přítomní říci, že se nám podařilo smazat alespoň malý kousek dluhu, který k osobě Miroslava Jiroudka máme a že jeho jméno je, jak věřím na věky, zapsáno jak na pomníku v Londýně, tak spolu se jménem Josefa Masopusta i na pomníku v jeho rodné obci – Zibohlavech .....“

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Pomník bitvy o Británii na Victoria Embankment
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)Pomník bitvy o Británii na Victoria Embankment
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Jména na pomníku bitvy o Británii
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Jména na pomníku bitvy o Británii

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)4. září 2015 - lepení desky na sloupek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)4. září 2015 - lepení desky na sloupek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)4. září 2015 - Jiřina Pospíšilová a Pavel Pobříslo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)4. září 2015 - Jiřina Pospíšilová a Ivan Erben
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo