05.08.2015 (21:50)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Tribuna s hosty před obchodní akademií
V pondělí 7. září 2015 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již dvanáctý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po jedenácté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstává neporušena již několik let. Znamená to tedy, že odpolední pondělní program bude zahájen v obřadní síni kolínské radnice, kde předá náčelník Generálního štábu Armády ČR nebo jim pověřený zástupce, vybraným příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR pamětní odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů. Po dohodě organizátorů s řediteli kolínských středních škol, bude pro jejich studenty v den konání pietních aktů promítnut od 12,15 hod v Kině 99 2. díl televizního dokumentu režiséra Petra Hviždě „Dukla – mýtus a krev“ s názvem „Agonie vítězství“. Dokument pojednává o karpatsko – dukelské operaci, nejtěžším boji, kterého se za 2. světové války zúčastnili českoslovenští vojáci na východní frontě. Promítání bude spojeno se slovním úvodem a závěrečnou besedou. Vše budou řídit pánové PhDr. Jan Břečka z Moravského zemského muzea a ředitel Kina 99, Ivan Martinec. Návštěvníci představení se po konci promítání a besedy přemístí do Kutnohorské ulice před budovu Obchodní akademie.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Velvyslanec Slovenské republiky, Peter Weiss
Na oba pietní akty byli jako již tradičně pozvání představitelé našeho politického i společenského života v čele s prezidentem republiky, předsedou vlády a několika ministry, generalita Armády ČR, zahraniční diplomaté, řada známých lidí z Kolína i z ostatních částí naší republiky a v neposlední řadě i všichni kolínští zastupitelé (seznam). Kolínský pietní akt počítá s vystoupením zástupce Společnosti Václava Morávka, kolínských skautů, starosty města a dalších hostů, jejichž jména budou upřesněna podle potvrzených účastí. Obdobné se týká i Lošan, kde jsou zatím jistá tradiční vystoupení starosty obce Miroslava Jelínka a vnučky generála Josefa Mašína, Sandry Mašínové. Pietní akt v Kolíně bude tradičně zahájen přeletem bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V Kolíně ani v Lošanech nebudou chybět vojáci Čestné stráže Armády ČR, střelba čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace,“ ani Městská hudba Františka Kmocha, která pod taktovkou Miloslava Bulína hudebně doprovodí nejen část programu při pokládání věnců a květin k pamětní desce a lošanskému pomníku, ale kromě krátkého úvodního koncertu, zahraje na obou místech i závěrečné státní hymny Slovenské a České republiky. V Kolíně pak do tónů 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena a za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje, zazní jména některých bojovníků proti totalitním režimům 20. století. Novinkou kolínského pietního aktu bude velkoplošná projekční obrazovka!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Věnce a kytice před pomníkem v Lošanech
Z důvodu konání pietního aktu před budovou Obchodní akademie, budou ulice Kutnohorská od křižovatky u Nového mostu, Politických vězňů od malého kruhového objezdu přes křižovatku u Úřadu práce až na konec Mostní ulice v časovém období od cca 13,40 do 15,15 hod uzavřeny. Uzavřená, pro potřeby parkovacích míst pozvaných hostů, bude také Smetanova ulice. Organizátoři se omlouvají a děkují za pochopení všem kolínským řidičům a občanům, kterým pietní akt u pamětní desky Václava Morávka, byť jen minimálně, zkomplikuje v pondělí 7. září 2015 jejich odpolední program. DĚKUJEME!!!
Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech pro rok 2015Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech pro rok 2015
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo