Exhumace ostatků faráře Josefa Toufara23.10.2014 (17:32)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 273 kB)Hrob P. Josefa Toufara na hřbitově v Ďáblicích
V poslední době se začalo hodně mluvit o možné exhumaci ostatků faráře Josefa Toufara ze společného hrobu na hřbitově v Ďáblicích. Mimo jiné tuto myšlenku podporuje i Miloš Doležal, autor faktografické práce o tragickém osudu Josefa Toufara s názvem „Jako bychom dnes zemřít měli.“ Možná že pán Doležal je i tím, kdo s touto ideou před časem přišel jako první. Dnes, možná by bylo lépe napsat že včera, tento záměr výrazně podporovala i již neexistující Rada hlavního města Prahy, speciálně pak minulá radní pro kulturu, Ing. Eva Vorlíčková. Pražští radní dokonce na realizaci exhumace ostatků Josefa Toufara vyčlenili z rozpočtu města částku 300.000 Kč. Pan Doležal dostal velký prostor k propagaci svého záměru i v pořadu České televize Reportéři ČT s názvem „Klid pro duši,“ který se vysílal v pondělí 20. října 2014 večer. Neoficiálně se také hovoří o tom, že na exhumaci ostatků faráře Josefa Toufara má zájem i naše katolická církev, která hodlá navrhnout tohoto nesporného novodobého mučedníka na svatořečení.

Život i tragický konec faráře Josefa Toufara z obce Číhošť na havlíčkobrodsku, je dnes nejen zásluhou výše zmíněné publikace Miloše Doležala, ale i postupující dobou, otevřením archivů a téměř lavinovitým šířením informací pomocí moderních medií, české veřejnosti vcelku znám. Co však není známé, to jsou, zcela jistě oprávněné názory těch lidí a institucí, kteří a které se zamýšlenou exhumací nesouhlasí. Proto si níže dovoluji zveřejnit tři dopisy, které byly před několika dny odeslány na adresy pražského arcibiskupa, Mons. Dominika Duky a primátora hlavního města Prahy. Činím tak se souhlasem pisatelů těchto dopisů a pro objektivitu k nim nepřipojuji žádný osobní komentář ....... a dále přidávám (1. listopadu) článek ze serveru České biskupské konference a otevřený dopis historika Miloše Doležala předsedovi Sdružení bývalých politických vězňů, Ladislavu Bergmanovi.

Přesto, že jsem o několik řádků výše napsal, že ke zveřejněné korespondenci nepřipojuji žádný osobní komentář, musím učinit výjimku u posledního dopisu Miloše Doležala. Závěr psaní, kde autor označuje Sdružení bývalých politických vězňů, byť paradoxně, za spojence KSČM a jejich příznivců, včetně žijících bývalých příslušníků StB, je nejen vůči této organizaci, ale i obecně hrubostí, ne-li sprostotou!!!


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 229 kB)Dopis Zdeny Mašínové kardinálu Dukovi 1. strana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 255 kB)Dopis Zdeny Mašínové kardinálu Dukovi 2. strana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)Dopis Jiřího Nedomy kardilnálu Dukovi 2. strana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Dopis Jiřího Nedomy kardinálu Dukovi 1. strana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 132 kB)Dopis Ladislava Bergmana a Jiřího Nedomy pražskému primátorovi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Otevřený dopis Miloše Doležala Ladislavu Bergmanovi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Ze serveru České biskupské konference


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 164 kB)Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Kostel Nanebevzetí Panny Marie a fara
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Socha Josefa Toufara u kostela Nanebevzetí ...
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 284 kB)Prsť ze hřbitova v Ďáblicích u kostela Nanebevzetí ...
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Podstavec sochy Josefa Toufara u kostela ...
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Čihošťský hřbitov pod obcí směrem k Nezdínu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Čihošťský hřbitov pod obcí směrem k Nezdínu


Další pokračování související s případem provedené, přesto však nejisté exhumace ostatků faráře Josefa Toufara z Číhoště. Jsou jimi níže umístěné dopisy předsedovi vlády ČR, Bohuslavu Sobotkovi.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Dopis Petra Blažka z ÚSTR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 281 kB)Dopis předsedovi vlády 2
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Dopis předsedovi vlády 1

ZAJÍMAVOST<strong>Těsně vedle Číhoště se nachází geografický střed České republiky</strong>Těsně vedle Číhoště se nachází geografický střed České republiky

Pavel Pobříslo