15.11.2012 (05:57)
Pietní vzpomínce na Borise Volka vévodila tvrdá kritika jakékoliv totality

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 250 kB)Bronislava Adámková a René Trinkl u PD
Kolín zažil v pondělí 12. listopadu 2012 další pietní akt organizovaný tentokrát Konfederací politických vězňů okresu Kolín, za velké pomoci Společnosti Václava Morávka a za přispění města Kolín. U pamětní desky Borise Volka před budovou Střední průmyslové školy Cartier Santos replica
strojírenské se sešli zástupci kolínské i celostátní Konfederace politických vězňů, skauti (foto), sokolové (foto), politici, široká veřejnost i studenti. Stejně jako při zářijové akci u pamětní desky Václava Morávka, pokládali věnce a kytice vojáci Čestné stráže Armády ČR, hrál Sextet Ústřední hudby Armády ČR, jen mezi zúčastněnými politiky nebyla tentokrát zastoupena jejich širší špička. Chyběla avizovaná místopředsedkyně vlády ČR, Mgr. Karolína Peake. „Omluvila se dnes ráno,“ (dopis) vysvětlil její neodkladné povinnosti Pavel Pobříslo, předseda Společnosti Václava Morávka, který se velkou měrou podílel na organizaci celé akce. Moderátor celé akce, Jiří Buřič (foto), člen Společnosti Václava Morávka a bývalý kolínský starosta uvedl představování hostů takto. „Začnu však netradičně a ne zcela v souladu s protokolem. Jako prvého mezi námi totiž vítám přímého účastníka útěku z komunistického pekla jáchymovské šachty č. 14, pana plukovníka v.v. Zdeňka Šticha. Z toho místa posílám, a to jistě i jménem Vás všech zde přítomných, pozdravy dalším dvěma žijícím účastníkům této odvážné a hrdinské akce, panu Karlu Kukalovi do švýcarského Bernu a panu Věkoslavu Subotičovi do slovinské Celje“ ...... Z vrcholné politiky dorazil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, poslankyně Helena Langšádlová, Ústav pro studium totalitních režimů zastupovali: ředitel Mgr. Daniel Herman a jeho 1. zástupce, plukovník PhDr. Eduard Stehlík, nechybělo ani kompletní vedení města Kolína, starosta Mgr. Vít Rakušan a místostarostové Bc. Tomáš Růžička a Ing. Mgr. Jan Pospíšil MBA. Přítomen byl generální ředitel Vězeňské služby ČR, brigádní generál Ing. Jiří Tregler i pražský světící biskup Mons. Karel Herbst.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Vojáci Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Čestná stráž členek kolínského sokola
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Kolínští skauti před budovou průmyslovky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 243 kB)Moderátor Jiří Buřič při zahájení aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Významní účastníci pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Představuje se Mgr. Daniel Herman ÚSTR

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 150 kB)Hovoří plukovník PhDr. Eduard Stehlík
„V neděli 11. listopadu 2012, uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy byl v pražské věznici na Pankráci komunistickými katy popraven, přesněji řešeno justičně zavražděn Boris Volek, tehdy 24 let mladý student někdejší Vyšší průmyslové školy chemické v Kolíně před jejíž současnou budovou jsme se dnes shromáždili, abychom vzpomněli jeho života a boje proti komunistickému zlořádu a také proto, abychom uctili jeho památku,“ uvedl moderátor Jiří Buřič. Boris Volek stál u zrodu studentsko – skautské protikomunistické organizace Bratrstvo. Po jejím odhalení byl zatčen a odsouzen k vězení v uranových dolech, kde spoluorganizoval útěk, při němž byli někteří vězni zastřeleni, on a další pak odsouzeni k trestu smrti, který byl vykonán právě před šedesáti lety. Poté, co účastníci pietního aktu položili prostřednictvím vojáků Čestné stráže Armády ČR věnce a květiny, promluvil k přítomným plukovník PhDr. Eduard Stehlík, 1. zástupce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. „Včerejší datum Volkovi smrti je až symbolické, připadá totiž na Den válečných veteránů obou světových válek, ale my nesmíme zapomínat ani na ty z řad protikomunistického odboje.“ Dále plukovník Stehlík, dodnes zanícený skaut, připomněl Borise Volka jako svého bratra z této organizace. Moderátor Jiří Buřič zase připomněl výsledky nedávných voleb a současné podepisování koaličních smluv s komunisty na krajských úrovních. „Tuto téměř tragickou skutečnost nadto podporují i někteří kandidáti na prezidenta, bývalí komunisté Jan Fischer, Vladimír Dlouhý i kolínský rodák Miloš Zeman. Posledně jmenovaný dokonce tvrdí, že dnešní komunisté bez záštity sovětských tanků, nejsou nebezpeční. Obdobou tohoto nestoudného tvrzení by bylo, kdyby dvacet tři let po skončení 2. světové války nadále v Německu existovala nacistická strana a někdo by tvrdil, že bez Hitlera už nejsou nacisté nebezpeční,“ varoval Jiří Buřič. Ministr spravedlnosti ČR, JUDr. Pavel Blažek (foto), vyzdvihl, vzhledem jeho mladému věku, Volkovu jasnozřivost slovy: „Ač mlád poznal tehdy to, co někteří současníci nepochopili dodnes.“ Před současným rudým nebezpečím varoval i místopředseda Konfederace politických vězňů, Leo Žídek (foto): „Proč dnes dvě třetiny oprávněných voličů nepřijdou k volbám? Tato lhostejnost zabijí, nelze jen pasivně přihlížet, nepodceňujme ani stín nebezpečí!“ (celý proslov) „Jeho smrt byla velkým vykřičníkem a nezabili jej žádní cizáci, ale jeho spoluobčané. Jako skauti se často stáváme terčem posměchu a to jenom proto, že jsme nositeli tradičních hodnot. Budiž výstrahou všem, že nejme daleko od toho, abychom na popravišti pekla stáli my, současní skauti,“ přidal se Jan Hora (foto), kolínský radní a skautský činovník (celý proslov). Monsignor Karel Herbst (foto), světící biskup pražský, se za Borise Volka pomodlil a řečnickou tečku pak učinil starosta města Mgr. Vít Rakušan (foto). „Na nedávném pietním aktu u pamětní desky Václava Morávka se sešla podobná sestava lidí, byla tam podobná atmosféra i podobný odkaz – totalita nemá barvu a je vždy zvrhlá. A zvrhlý je i ten, kdo se na ní dívá s obdivem a normální není ten, kdo uznává, že jakákoliv skupina je víc než jednotlivec! Byla tady zmíněna volební účast, ale myslím, že příčinou není ani tak paměťový efekt, při němž si z minula pamatujeme jen to dobré, ale především selhání elit, kdy politici něco jiného říkají a opak pak dělají.“ Celý pietní akt ukončily tři čestné salvy, vypálené střeleckým družstvem Čestné stráže Armády ČR do reprodukované skladby Amazing grace a hymny Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Bronislava Adámková a René Trinkl
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 213 kB)Ministr spravednosti JUDr. Pavel Blažek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Mgr. Daniel Herman a plukovník Eduard Stehlík
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Mgr. Vít Rakušan a Bc. Tomáš Růžička
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Ředitel VS ČR brig. generál Jiří Treglér
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 275 kB)Poslankyně P ČR Helena Langšádlová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Krásná zástupkyně kolínských skautů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Krásná zástupkyně kolínských skautů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 152 kB)Členky Tyršovy župy Sokola Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 168 kB)Ing. Prorok a Ing. Kratochvíl z průmyslovky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 171 kB)Kytice Karla Kukala ze švýcarského Bernu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 162 kB)Plukovník v.v. Zdeněk Štich (vpravo) se synem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Delegace ústředí KPV, vpravo Leo Žídek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 252 kB)Pánové Mach a Teplý z kolínské KPV

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Kolínští skauti při státních hymnách SR a ČR
Samostatnou kapitolou pietního aktu byla část, kdy byla moderátorem do úvodu 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje čtena jména popravených a zastřelených bojovníků nejen z útěku z jáchymovského pekla uranových dolů, ale i bojovníků z tzv. babického případu. Jiří Buřič tak řekl ..... „Kromě jmen jáchymovských borců zde zazní i jména některých zavražděných protikomunistických bojovníků z tzv. babického případu. Navštívíte-li dnes obec Babice, shledáte tam věrný obraz naší současnosti. Uprostřed obce stojí honosný památník třem zastřeleným komunistům, postavený v 70. letech minulého století, ale o více jak deseti zavražděných a popravených z řad těch, kteří proti komunistickému zlu pozvedli nejen svůj hlas, ale i zbraně, zde není ani památky .... Dovolte mi nyní krátké zamyšlení, kterým vyjádřím zcela určitě většinový názor Společnosti Václava Morávka na některé diskutované fragmenty protikomunistického odboje. Víte, mělo by nám všem být stydno, když i z pera současného historika čteme, že v říjnu 1952 komunisty popravený Vladimír Cerman se dopustil neuváženého, podtrhuji neuváženého činu, když 29. prosince 1951 vystřelil do okna hostince v obci Čistá, kde právě probíhala schůze místní KSČ. Táži se, dopustili se snad neuváženého činu Jan Kubiš a Jozef Gabčík, když provedli atentát na Reinharda Heydricha? Nebo se snad neuváženého činu dopustili ti lidé, kteří v Londýně atentát naplánovali? Dopustil se neuváženého činu Boris Volek a jeho společníci, když organizovali odboj proti komunistickému zlořádu nebo když naplánovali a provedli útěk z Jáchymova? Odpovídám, že tomu tak v žádném případě nebylo a není! Opak je pravdou! Tedy vše co jsem uvedl, včetně atentátu na Heydricha i Babického případu. A je jedno, zda je na hlavní osobu babické akce, Ladislava Malého, názor takový nebo onaký. Vždy to byl regulérní boj proti hanebné nacistické a komunistické mašinérii s použitím přiměřených prostředků. Vladimír Cerman, Boris Volek, Ladislav Plšek ani rodina Plichtů z obce Šebkovice u Babic a další a další lidé tento boj nezačali. Oni jen reagovali na teror nacistického a komunistického zlořádu. A jak říkával Milan Paumer, měli jsme snad po nich, komunistech, házet švestkové knedlíky?

Zde jsou jména našich bojovníků a hrdinů. Ke všem jménům náleží bezezbytku přídomek hrdina Československého protikomunistického odboje (seznam jmen).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Střelecké družstvo Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Střelecké družstvo Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Střelecké družstvo Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 174 kB)Střelecké družstvo Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 262 kB)Kytice pod pamětní deskou Borise Volka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 254 kB)Sextet Ústřední hudby Armády ČR z Prahy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Hrají se státní hymny. V popředí Zdeněk Štich
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Hrají se státní hymny. Významní účastníci
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Moderátor Jiří Buřič v závěru pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Závěr pietního aktu před PD Borise Volka

Kytice položené pod pamětní deskou Borise Volka na kolínské průmyslovceKytice položené pod pamětní deskou Borise Volka na kolínské průmyslovce
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo