16.05.2010 (16:10)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 165 kB)Generál Antonín Pavlík
V závěru článku „2. vlna Obrany národa v Kolíně“, který byl na těchto webových stránkách zveřejněn 7. července 2008, píší jeho autoři, že …… „Trvalou poctu pak generálu Pavlíkovi dluží nejen město Kolín, ale i Armáda ČR. Tento dluh by byl jistě vyrovnán instalací odpovídající pamětní desky na budově Okresního soudu v Kolíně. Společnost Václava Morávka o tom začne jednat a Cartier Tank replica
stanoví si to jako jeden z hlavních cílů své budoucí činnosti.“ Tak se, sice s určitým zpožděním, nakonec i stalo. Ono určité zpoždění bylo způsobeno množstvím jiné práce a činností, Best Replica Watches kterých má nejen autor tohoto článku skutečně až nad hlavu. Čtenářům tohoto článku, kteří neznají průběh života a boje generála Antonína Pavlíka, nerozlučně spjatých s činností protinacistické odbojové organizace, která vešla do novodobé české historie pod názvem 2. vlnou Obrany národa v Kolíně, se v každém případě doporučuje přečíst výše zmíněný text, umístěný na těchto webových stránkách.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 121 kB)Zavěšování pamětní desky na budovu soudu
Záležitost s výrobou a instalací pamětní desky generála Antonína Pavlíka začala na úrovni Společnosti Václava Morávka nabírat konkrétních obrysů v podzimních měsících roku 2009. Jako vždy stála na prvém místě otázka zajištění financí a sochaře, který by zhotovil sádrový model pamětní desky. Ve věci zajištění financí jsme se obrátili na několik místních firem a na našeho již tradičního sponzora, pražskou společnost Metrostav. Všude jsme se setkali s pochopením a vstřícností. Vedle již uvedené a.s. Metrostav se těmi dalšími, bez kterých by nebylo možné pamětní desku zhotovit, staly místní, tedy kolínské firmy: Spel, Vodos, Bioferm, Kopos a firma sice nikoliv kolínská, ale v Kolíně působící: a.s. Strabag. Stejně významným sponzorem se vedle uvedených firem stalo i město Kolín, která má pro aktivity naší společnosti vždy plné pochopení.Jako tvůrce, autora pamětní desky, jsme oslovili kolínského akademického sochaře, Jaroslava Hylase, který se díla chopil bez zaváhání i přesto, že přeci jenom neměl pro tvorbu tolik času, kolik by asi jinak potřeboval. Termín odhalení pamětní desky byl totiž stanoven na již tradiční kolínský Den záchranářů, který se letos konal sobotu 8. května. Po krátké diskuzi mezi několika členy společnosti zavládla shoda v textu, který se nakonec na pamětní desce objevil a zní takto: „V této budově, kde bylo v době nacistické okupace umístěno vězení gestapa, zahynul hrdinskou smrtí dne 13. června 1943 velitel II. vlny Obrany národa v Kolíně brigádní generál Antonín Pavlík, divizní generál in memoriam“. Text jsme si pro jistotu nechali schválit i odborným posouzením Ústavu pro jazyk český (dopis). Akademický sochař Jaroslav Hylas dokončil svojí práci a sádrový model pamětní desky převezl do pražské kovolitecké dílny otce a synů Dvořákových začátkem měsíce dubna. Po několika napínavých telefonátech, zda se vše podaří stihnout do stanoveného termínu, bylo začátkem měsíce května jasné, že se to, sláva Bohu, podařilo. V pátek, dne 7. května 2010, byla již hotová pamětní deska do Kolína nejen dovezena, ale i jejími výrobci a tvůrcem připevněna na budovu Okresního soudu v Kolíně do místa, které pro tento účel vybral sochař Jaroslav Hylas (foto), (foto), (foto), (foto). Zde je nutné vyzdvihnout plné pochopení a vstřícnost předsedkyně Okresního soudu v Kolíně, paní JUDr. Libuše Kantůrkové (foto), zastupující vlastníka budovy, která tím umožnila bezproblémovou instalaci pamětní desky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 130 kB)Shromáždění hosté a kolínská veřejnost
V sobotu 8. května pak začal již zmíněný Den záchranářů v Kolíně právě slavnostním odhalením pamětní desky generála Antonína Pavlíka. Před budovou Okresního soudu v Kolíně, nacházející se v ulici Politických vězňů, se krátce po deváté hodině ranní shromáždili nejen hosté Dne záchranářů, ale i početná kolínská veřejnost (foto), (foto). Jmenovitě alespoň někteří z hostů: senátor MUDr. Pavel Lebeda, poslanec Parlamentu ČR Mgr. Ondřej Plašil, krajský zastupitel JUDr. Karel Molnár, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jiří Pernes, krajští ředitelé Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, ředitel Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Petr Chudomel, vnučka generála Pavlíka, paní Zuzana Hofreiterová (foto) a další. Nechyběli samozřejmě starosta města Jiří Buřič ani místostarostové, MUDr. Pavel Hoffmann a Mgr. Roman Pekárek. Jako již bohužel tradičně, slabou účastí nikoho nepřekvapili zastupitelé města.fake rolex kaufen V samostatné a několikrát podtržené poznámce musí být zmíněno vystupování sedmičlenné čestné stráže vojáků Aktivních záloh Armády ČR, které pro tuto příležitost připravil další člen Společnosti Václava Morávka, kolínský knihkupec, Petr Král. Vojáci, oblečení jak do uniforem současných aktivních záloh, tak i do historických uniforem prvorepublikové a zahraniční Československé armády a našeho předválečného četnictva, byli skvělí a bezchybní (foto), (foto). Vedle nich zaujali čestnou stráž i kolínští skauti (foto).Na ozvučeném prostranství se úlohy moderátora ujal a s lehkostí sobě vlastní jí splnil místostarosta obce Dobšice, Mgr. Oldřich Novotný (foto). Po úvodní fanfáře, kterou byly první tóny z předehry k operetě Franze von Suppe „Lehká kavalerie“ a po představení hostů, pronesl krátký projev starosta města a člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič (foto). Poté na povely svého velitele napochodovala před pamětní desku, zahalenou dvěma bílými pruhy látky, čestná stráž a k vlastnímu odhalení se připravili starosta Jiří Buřič a místostarosta Mgr. Roman Pekárek (foto). Po slavnostní fanfáře a sláva Bohu bezproblémovém stažení pruhů látky, se před všemi přítomnými objevila pamětní deska generála Antonína Pavlíka v celé své kráse (foto). Na závěr tohoto slavnostního aktu zazněly státní hymny Slovenské a České republiky (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 70 kB)Pamětní deska generála Antonína Pavlíka
Starosta města Jiří Buřič v závěru svého proslovu řekl věty, které mohou jistě tvořit i důstojný závěr tohoto článku …… „Generál Antonín Pavlík naplnil svým životem a bojem proti nacistickému temnu první část jednoho z hesel Společnosti Václava Morávka. Totiž, že svoboda není statek udílený zadarmo a že za svobodu se platí krví. Na nás pak je, abychom plnili i druhou část tohoto hesla, že my všichni, kteří můžeme svobody užívat, máme mít vždy na paměti ty, kteří za naší svobodu zaplatili nebo byli připraveni svojí krví zaplatit! Věčná čest budiž památce generála Antonína Pavlíka!“ ……
Pavel Pobříslo