Zdena Mašínová starší06.02.2008 (08:52)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 412 kB)Žádost Zdeny Mašínové
18. ledna 2008 přinesly noviny Deník zprávu o návštěvě prezidentského kandidáta Jana Švejnara v Hradci Králové s nadpisem „Mašínům bych vyznamenání nedal“. Autor této zprávy, podepsaný v článku jako (zprav), téměř dramaticky líčí, že po Švejnarových větách : „Bratry Mašíny bych nevyznamenal. Byli chrabří, byli stateční, ale byly tam ztráty na životech“, narvaný sál královéhradecké Střelnice ztichl nedočkavostí. Jistě se jednalo o odpověď pana Švejnara na položenou otázku, jak by se on zachoval k případu nejefektivnější protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Pan Švejnar zapomněl dodat, a tady nepředpokládám, že by o tom nevěděl, že ztráty na životech byly na obou stranách barikády, kterou mezi občany naší republiky postavili nejpozději v únoru 1948 komunističtí zločinci v čele s masovým vrahem Gottwaldem. Tyto webové stránky, jak mají konečně uvedeno i ve své nabídce, se budou zabývat také případy a otázkami protikomunistického odboje, kde případ skupiny bratří Ctirada a Josefa Mašínů, Milana Paumera, Václava Švédy, Zbyňka Janaty, Ctibora Nováka, Vladimíra Hradce, Vratislava Švédy a dalších, bude hrát jistě jednu z nejpřednějších rolí. Provozovatel stránek má o tomto významném případu našich novodobých dějin k dispozici vedle velkého množství archivních materiálů i autentické vzpomínky některých přímých aktérů. Nemá však prozatím k dispozici dostatek času, aby uvedené materiály byly kvalitně zpracovány a na zdejších stránkách tak odpovídajícím způsobem prezentovány.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 339 kB)Žádost Zdeny Mašínové o napsání dopisu
Ale zpět k panu Švejnarovi a jeho odpovědi, kde zmínil ztráty na životech. Jak je všeobecně známo bratři Ctirad a Josef Mašínové byli a jsou syny jedné z nejvýznamnějších postav našeho protinacistického odboje, in memoriam generálmajora Josefa Mašína a matky, dnes bohužel zapomínané účastnice jak protinacistického, tak protikomunistického odboje Zdeny Mašínové, rozené Novákové. Ukázkou až nenávistné zvrhlosti komunistického režimu i ukázkou toho, jak se z hrdinů, v tomto případě hrdinky boje za národní osvobození z nacistického útlaku vytvářeli třídní nepřátelé, je smutný a tragický osud Zdeny Mašínové s jejím, téměř bestiálně zničeným životem, pro informaci pana Švejnara pak dodávám, že tentokráte z druhé strany komunisty vytvořené barikády.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 449 kB)Zpráva o zdravotním stavu Zdeny Mašínové
Zdena Mašínová, oddaná podporovatelka protinacistického odboje svého manžela, za 2. světové války vězněná spolu s Miladou Horákovou v terezínské Malé pevnosti, se musela v roce 1951 podrobit náročné operaci, související s jejím zhoršujícím se zdravotním stavem. Po odchodu svých synů Ctirada a Josefa spolu s Milanem Paumerem, Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou přes tehdejší NDR do Západního Berlína, kdy do cíle došli jen první tři jmenovaní, byla Zdena Mašínová po hospitalizaci a další operaci zatčena, dne 26. listopadu 1953 v nemocnici v Městci Králové. Dne 3. června 1955 byla Zdena Mašínová odsouzena tehdejším Nejvyšším soudem v Praze v procesu pod spisovou značkou 1 T 8/55 k odnětí svobody v trvání 25 roků, propadnutí celého jmění a ke ztrátě čestných práv občanských na 10 let. Dne 12. června 1956 pak Zdena Mašínová zemřela ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci. V mezidobí od zatčení až do své smrti musela paní Mašínová, již jako vězeňkyně, v lékařských zprávách jmenovaná jako nemocná č. 72/10 ZM, podstoupit několik dalších operací, které by ani v civilním, občanském životě zřejmě nevedly k jejímu uzdravení. Tak vážně byla nemocná (foto). Utrpení, které musela prožít v komunistickém vězení si nelze ani představit. Stejně tak si lze jen s obtížemi představit velikost nelidské, téměř zvířecí zhovadilosti náčelníka Nápravně pracovního tábora č. 1 Pardubice – B/10 (podpis nečitelný), který ve svém vyjádření k žádosti o milost pro již umírající Zdenu Mašínovou, formulovaném 5 měsíců před její smrtí uvádí, citace : „Nemá zájem o práci a i když má určité zdravotní potíže mohla by daleko lépe plnit svoje pracovní úkoly. Její výkon se pohybuje kolem 25 % normy. Rovněž nejeví zájem o zvýšení své odborné kvalifikace“ konec citace. Poučná by pro pana Švejnara a jemu podobné lidi mohla být i jiná věta z tohoto blábolu, ve které soudruh náčelník píše, že se provdala (Zdena Mašínová) za vysokého důstojníka ČSA z řad buržoasie. Tak komunisté označili národního hrdinu Československého protinacistického odboje, in memoriam generálmajora Josefa Mašína (foto).

Další historické písemné materiály přiložené k tomuto článku, např. zmínka o odvozu mrtvého těla paní Mašínové otevřeným autem (foto), zápis o jednání matky paní Mašínové, Emy Novákové v pankrácké věznici (foto, nad slunce jasně dokazují zvrhlost a bestialitu komunistického režimu. Závěrem otázka pro pana Švejnara, nedej dobrotivý Bože, aby byl zvolen prezidentem naší republiky. Co myslíte, jak měli kdysi postupovat bratři Mašínové a s nimi spolupracující lidé ? Cestou ztrát na životech konformních nebo uniformovaných přisluhovačů komunistického režimu, nebo se měli dát cestou Vašeho ctěného otce, který podepsal spolupráci s StB ?
Pavel Pobříslo