Kolín a Lošany 2017 - anonce18.08.2017 (22:32)
Plakát k pietním aktům 2017Plakát k pietním aktům 2017

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Tribuna před Morávkovou pamětní deskou
Nezbývá, než tento článek začít stejnými slovy, jako již několikrát (mnohokrát) v předcházejících letech. Tak tedy v pondělí 11. září 2017 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již čtrnáctý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po třinácté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstává neporušena i pro letošní rok. Stejně jako v roce 2016 bude částečnou výjimkou z této tradice pietní akt v Lošanech, viz níže. Znamená to tedy, že pondělní program bude zahájen v obřadní síni kolínské radnice, kde předá zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, generálmajor Ing. Jiří Verner, vybraným příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR pamětní odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů. Po dohodě organizátorů s řediteli kolínských středních škol, bude pro jejich studenty v den konání pietních aktů promítnut od 12,00 hod v Kině 99 1. díl dokumentárního triptychu režiséra Petra Hviždě „Stínoví vojáci,“ s názvem „Cesta do tmy.“ Dokument pojednává o některých československých paraskupinách, vysazených z Anglie, respektive z italského letiště v Brindisi, na území protektorátu Čechy a Morava během roku 1944. Promítání bude spojeno se slovním úvodem a závěrečnou besedou historika a novináře Pavla Šmejkala a zástupců Společnosti Václava Morávka s návštěvníky kina, kteří se po konci promítání a besedy přemístí do Kutnohorské ulice před budovu Obchodní akademie.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Věnce a kytice položené pod pamětní deskou
Pietní akt v Kolíně bude tradičně zahájen přeletem bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V Kolíně ani v Lošanech nebudou chybět vojáci Čestné stráže Armády ČR, střelba čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace.“ Chybět však letos bude Městská hudba Františka Kmocha, která pod taktovkou Miloslava Bulína doprovázela pietní akty posledních osm let. „Kmocháky“ tak nahradí Ústřední hudba Armády ČR, která doprovodí nejen část programu při pokládání věnců a květin, ale kromě krátkého úvodního koncertu, zahraje na obou místech i závěrečné státní hymny Slovenské a České republiky. V Kolíně pak do tónů 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena a za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje, zazní jména některých bojovníků proti totalitním režimům 20. století. Budou mezi nimi i jména dvou kolínských rodáků, PhDr. Vojtěcha Čížka a doc. PhDr. Josefa Fischera, spoluzakladatelů protinacistické odbojové organizace „Petiční výbor věrni zůstaneme,“ kterým a které bude věnován další článek na tomto webu. Stejně jako před rokem, bude i letos před budovou Obchodní akademie umístěna velkoplošná projekční obrazovka!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 115 kB)Zástup s věnci a kyticemi v Lošanech
Pietní akt v Lošanech bude zahájen v 16,00 hod před budovou místního obecního úřadu. Letošního 7. září totiž uplyne 70 let od doby, kdy v této budově tehdy sídlící obecná škola byla pojmenována po nejslavnějším místním rodákovi – Obecná škola generála Josefa Mašína a označena generálovou pamětní deskou. V roce 1956 byla tato deska z budovy odstraněna, stejně jako dále nesmělo být používáno její navýsost čestné pojmenování. Letošního 11. září však bude péčí těch, kteří nezapomněli, na této budově pamětní deska, dílo kolínského akademického sochaře Jaroslava Hylase obnovena, tedy znovu odhalena. Odtud se pak účastníci přemístí ke generálovu pomníku u statku čp. 1. Zde bude program pokračovat v již tradiční podobě.

Na oba pietní akty byli jako již tradičně pozvání představitelé našeho politického i společenského života, generalita a vysocí důstojníci Armády ČR, zahraniční diplomaté, řada známých lidí z Kolína i z ostatních částí naší republiky a v neposlední řadě i všichni kolínští zastupitelé. Kolínský pietní akt počítá s vystoupením zástupce Společnosti Václava Morávka, kolínských skautů, starosty města a dalších hostů, jejichž jména budou upřesněna podle potvrzených účastí. Obdobné se samozřejmě týká i Lošan.

Z důvodu konání pietního aktu před budovou Obchodní akademie, budou ulice Kutnohorská od křižovatky u Nového mostu, Politických vězňů od malého kruhového objezdu přes křižovatku u Úřadu práce až na konec Mostní ulice v časovém období od cca 13,40 do 15,15 hod uzavřeny. Uzavřená, pro potřeby parkovacích míst pozvaných hostů, bude také Smetanova ulice. Organizátoři se omlouvají a děkují za pochopení všem kolínským řidičům a občanům, kterým pietní akt u pamětní desky Václava Morávka, byť jen minimálně, zkomplikuje v pondělí 11. září 2017 jejich odpolední program. DĚKUJEME!!!

Plakat k pietním aktům 2017Plakat k pietním aktům 2017Pavel Pobříslo