28.08.2018 (22:32)
Nezbývá, než tento článek začít stejnými slovy, jako již několikrát (mnohokrát) v předcházejících letech. Tak tedy v pondělí 10. září 2018 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již patnáctý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po čtrnácté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstává neporušena i pro letošní rok. Znamená to tedy, že pondělní program bude zahájen v obřadní síni kolínské radnice, kde předá buď sám náčelník Generálního štábu Armády ČR, nebo jim pověřený zástupce vybraným příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR pamětní odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů. Po dohodě organizátorů s řediteli kolínských středních škol, bude pro jejich studenty v den konání pietních aktů promítnut od 12,00 hod v Kině 99 2. díl dokumentárního triptychu režiséra Petra Hviždě „Stínoví vojáci,“ s názvem „Soukolí zrady.“ Dokument pojednává o některých československých paraskupinách, vysazených z Anglie, respektive z italského letiště v Brindisi, na území protektorátu Čechy a Morava během roku 1944. Promítání bude spojeno se slovním úvodem a závěrečnou besedou historika a novináře Pavla Šmejkala a zástupců Společnosti Václava Morávka s návštěvníky kina, kteří se po konci promítání a besedy přemístí do Kutnohorské ulice před budovu Obchodní akademie.

Pietní akt v Kolíně bude tradičně zahájen přeletem bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V Kolíně ani v Lošanech nebudou chybět vojáci Čestné stráže Armády ČR, střelba čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace.“ Ústřední hudba Armády ČR doprovodí nejen část programu při pokládání věnců a květin, ale zahraje na obou místech i závěrečné státní hymny Slovenské a České republiky. V Kolíně pak do tónů 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, zazní jména některých bojovníků proti totalitním režimům 20. století. Stejně jako před rokem, bude i letos před budovou Obchodní akademie umístěna velkoplošná projekční obrazovka!!

Na oba pietní akty byli jako již tradičně pozvání představitelé našeho politického i společenského života, generalita a vysocí důstojníci Armády ČR, zahraniční diplomaté, řada známých lidí z Kolína i z ostatních částí naší republiky a v neposlední řadě i všichni kolínští zastupitelé. Kolínský pietní akt počítá s vystoupením zástupce Společnosti Václava Morávka, kolínských skautů, starosty města a dalších hostů, jejichž jména budou upřesněna podle potvrzených účastí. Obdobné se samozřejmě týká i Lošan.

Z důvodu konání pietního aktu před budovou Obchodní akademie, budou ulice Kutnohorská od křižovatky u Nového mostu, Politických vězňů od malého kruhového objezdu přes křižovatku u Úřadu práce až na konec Mostní ulice v časovém období od cca 13,40 do 15,15 hod uzavřeny. Uzavřená, pro potřeby parkovacích míst pozvaných hostů, bude také Smetanova ulice. Organizátoři se omlouvají a děkují za pochopení všem kolínským řidičům a občanům, kterým pietní akt u pamětní desky Václava Morávka, byť jen minimálně, zkomplikuje v pondělí 10. září 2018 jejich odpolední program. DĚKUJEME!!!osmrtnic livno
smrtovnice

Pavel Pobříslo