30.08.2016 (22:42)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 213 kB)Před zahájením roudnického odpoledního progranu
Ve vojenských osobních výkazech národního hrdiny protinacistického odboje, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se mimo řadu jiných údajů uvádí, že v letech 1912 – 1915 absolvoval nebo, chcete-li, vystudoval Českou střední hospodářskou školu v Roudnici nad Labem. Ve stejném městě byl pak 13. března 1915 odveden jako branec do Rakousko uherské armády. V době roudnických studií bydlel Josef Mašín na Husově náměstí čp. 45. Roudnický spolek „Nezapomínejme,“ v čele se svým předsedou, Petrem Rajtšlégrem, se zásadně a rozhodujícím způsobem zasadil o to, že 26. srpna 2016, tedy v den jeho 120. výročí narození, byla Josefu Mašínovi odhalena na výše uvedené adrese pamětní deska a že také loňského 23. června, bylo důstojně připomenuto sto let, které uplynuly od ukončení jeho roudnických středoškolských studií. Tak tedy v pátek 26. srpna 2016 byli hosté, pozvaní na slavnostní odhalení Mašínovy pamětní desky, očekáváni od 14. hod v přízemních a skutečně reprezentativních místnostech roudnické radnice starostou města Vladimírem Urbanem a místostarosty, Mgr. Jiřím Řezníčkem a Ing. Františkem Padělkem, takto generálporučíkem Armády ČR v záloze. Okolo 15. hod se všichni zde přítomní přemístili z budovy radnice před dům čp. 45 na místním Husově náměstí, kde již bylo, mimo vojáků Čestné stráže Armády ČR, okteta muzikantů z Ústřední hudby Armády ČR, krojovaných sokolů s prapory a několika členů, pravděpodobně místního klubu vojenské historie v dobových armádních uniformách, přítomno cca 200 diváků.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Ivana Šourková a Ing. Vladimír Hradec
Vlastní program slavnostního odhalení pamětní desky Josefa Mašína začal s cca 15 min zpožděním. Po úvodních slovech moderátorky přistoupil k mikrofonu starosta Roudnice, Vladimír Urban, který přítomným představil některé významné účastníky: předsedu PS Parlamentu ČR Jana Hamáčka, místopředsedu vlády ČR Ing. Pavla Bělobrádka, senátora PČR, PhDr. Tomáše Grulicha, ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, plukovníka gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, dceru a vnučku Josefa Mašína, paní Zdenu a Sandru Mašínovy a další. Za jistě podstatnou zmínku stojí fakt, že mezi přítomnými byl, spolu s Josefem Mašínem ml., poslední dosud žijící člen legendární protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů z počátku 50. let minulého století, Ing. Vladimír Hradec, kterému letošního 30. května bylo neuvěřitelných 85 let!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 130 kB)Zdena Mašínová odhaluje pamětní desku svého otce, pplk. Josefa Mašína, generálmajora in memoriam
V další části odpoledního roudnického programu následovalo slavnostní odhalení pamětní desky podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, které za zvuků fanfáry a za asistence předsedy Poslanecké sněmovny PČR, starosty Roudnice a své neteře Sandry, provedla generálova dcera, Zdena Mašínová. Poté následovalo pokládání věnců a květin pod právě odhalenou pamětní desku, zakončené symbolickou minutou ticha s trubačovou vojenskou večerkou. V bloku proslovů se pak po sobě vystřídali: předseda PS PČR Jan Hamáček, místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, senátor Tomáš Grulich (proslov zde), předseda ČSBS plk. Jaroslav Vodička, praneteř parašutisty Jana Kubiše, JUDr. Dagmar Raupachová, PhDr. Martin Trefný za Spolek Nezapomínejme, vnučka generála Mašína, Sandra Mašínová (proslov zde) a plukovník gšt. PhDr. Eduard Stehlík. Jednoznačně nejkvalitnější a současně i velmi emotivní byla vystoupení Sandry Mašínové, která přítomným přečetla dopis svého otce, Josefa Mašína ml., a plukovníka gšt. Eduarda Stehlíka. Naopak a místy s hlasitou nevolí bylo přítomnými přijato vystoupení předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu, plukovníka v.v. Jaroslava Vodičky. Protože v Roudnici nebyl přítomen, nepronesl zde proslov v programu uvedený a moderátorkou akce i již ohlášený Velvyslanec Slovenské republiky, Peter Weiss. Po ne zcela vydařeném živém vystoupení houslisty Tomáše Lahovského s Rachmaninovou Vocalise, následoval proslov vojenského kaplana, podplukovníka Vladimíra Hudouska. Celý program pak byl zakončen samostatnou státní hymnou ČR, čímž byla dána známému aktivistovi, Janu Šináglovi příležitost, k sólovému zazpívání prvé sloky současné hymny Slovenské republiky. Poté v krátkém proslovu Jan Šinágl správně připomněl, že Josef Mašín bojoval a svůj život položil za Československou, nikoliv jen za Českou republiku.

best replica watches www.timereps.orgPo kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 238 kB)Věnce a kytice na roudnickém Husově náměstí
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Hovoří starosta Roudnice, Vladimír Urban
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Zdena a Sandra Mašínovy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 125 kB)Před odhalením pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Před odhalením pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 130 kB)Odhalení pamětní desky Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Pokládání věnců a kytic pod pamětní desku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Kytice Společnosti Václava Morávka z Kolína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Kytice Ing. Vladimíra Hradce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Po položení všech věnců a kytic
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Hovoří předseda PS PČR, Jan Hamáček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Místopředseda vlády ČR, Pavel Bělobrádek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 244 kB)Hovoří senátor PhDr. Tomáš Grulich
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 252 kB)Předseda ČSBS plk. Jaroslav Vodička
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Hovoří JUDr. Dagmar Raupachová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Vnučka generála Mašína, Sandra Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 253 kB)Hovoří plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík
[obrpravy popis="Pamětní deska Josefa Mašína na domě čp. osmrtnic livno
smrtovnice45"]pamdeska.jpg[/obrpravy]
Pavel Pobříslo