www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityParaskupiny
16.08.2017 (18:34)

Zemřel generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš

V pondělí 7. srpna 2017 zemřel ve věku 95 let generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, veterán 2. světové války a poslední z cca 200 parašutistů, vysazených během nacistické okupace na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava z Anglie nebo ze Sovětského svazu. Jaroslav Klemeš se narodil 31. ledna 1922 českým rodičům v Čadci na Slovensku. V lednu 1940, tedy necelý rok po obsazení zbytku českých zemí wehrmachtem a po nastolení nacistické diktatury, se tehdy osmnáctiletý Jaroslav Klemeš rozhodl pro... »»»


03.07.2017 (14:57)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Senice u Poděbrad 2017

V sobotu 24. června 2017 se v obci Senice u Poděbrad konala, od roku 2012, již šestá vzpomínka na přistání a působení paraskupiny Silver A na území někdejšího, tzv. protektorátu Čechy a Morava. Pořadatelé v čele se starostou obce Václavem Novákem, akci také nazývají jako „Pocta statečným“ a webové stránky obce připomínají, že na paraskupinu Silver A se zde vzpomínalo již v roce 1969, kdy zde byl již také instalován Alfrédu Bartošovi a spol. pomník. Vzhledem k nepřesným informacím, které byly na ... »»»


08.11.2015 (09:01)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Operace Benjamin

Jedním ze způsobů spojení domácího a zahraničního odboje v době nacistické okupace naší vlasti, tedy za 2. světové války, bylo jednosměrné spojení prostřednictvím parašutistického výsadku. Vzhledem k vzdálenosti anglických letišť od českých zemí i značné obtížnosti, ne-li nemožnosti přistání britského letounu kdekoliv v prostoru protektorátu, který by parašutistu nebo parašutisty vzal na palubu ke zpětné cestě do Anglie, bylo toto spojení opravdu pouze jednosměrné, bez možnosti návratu. Vůbec pr... »»»


29.07.2014 (16:38)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Barium

Výsadkovou skupinu Barium tvořili tři stateční a odhodlaní muži. Velitel skupiny, nadporučík Josef Šandera, se narodil 14. března 1912 v Náměšti nad Oslavou. Otec Emanuel byl čalounický a sedlářský mistr. Matka Marie, rozená Člaňková, byla v domácnosti. Josef Šandera měl tři sestry- Julii, Věru a Marii. Protože otec odešel v roce 1915 do války a v následujícím roce zemřela matka na leukémii, Josefa a jeho sestry vychovávala babička. Josef Šandera byl římskokatolického vyznání. Vychodil pět tříd ... »»»


03.05.2014 (17:39)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Uherský Ostroh 5. dubna 2014

V roce 2014 uplynulo a uplyne již sedmdesát let od doby, kdy vedení zvláštní skupiny D při Československém ministerstvu národní obrany v Londýně vyslalo postupně na území Protektorátu Čechy a Morava několik parašutistických skupin. 4. dubna 1944 byly vysazeny skupiny Calcium a Barium, 9. dubna Sulphur a Chalk, 13. dubna Clay a Carbon, 5. května Potash a Spelter, 3. července Glucinium, 14. září Wolfram a 21. prosince Embassy. Kromě těchto skupin byly další vysazeny na území Slovenského štátu (Man... »»»


10.03.2014 (21:34)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Embassy

Velitelem paraskupiny Embassy byl ustanoven rotný Karol Mladý, který se narodil se 9. června 1916 v Marok - Németu v dnešním Maďarsku. Otec Anton byl zemědělský dělník, matka Anežka, rozená Hrivnáková pracovala taktéž v zemědělství. Karol měl tři bratry a sestru. Po absolvování obecné školy v Nové Vsi nad Žitavou se vyučil truhlářem a zároveň studoval odbornou školu. Poté odešel do Čech, kde pracoval jako truhlář. Základní vojenskou službu nastoupil 1. října 1937 v Komárně. Z armády byl propuště... »»»


10.03.2014 (19:25)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

František Bogataj a paraskupina Carbon

František Bogataj se narodil 21. března 1913 v Uherském Ostrohu Janu Bogatajovi a jeho manželce Anně, rozené Zálešákové. Měl jedenáct sourozenců, z nichž tři zemřeli v ranném věku. Obecnou i měšťanskou školu vychodil v Uherském Ostrohu. Poté navštěvoval Obchodní akademii v Uherském Hradišti, kde v roce 1933 maturoval. Ve stejném roce nastoupil základní vojenskou službu, v roce 1934 absolvoval záložní důstojnickou školu v Olomouci a byl jmenován podporučíkem v záloze. Rozhodl se však v armádě zůs... »»»


20.04.2009 (10:50)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ořechov 18. dubna 2009

Sobota 18. dubna 2009 byla v obci Ořechov u Telče věnována, zasvěcena 27. ročníku Memory of Czechoslovak paragroups, tedy vzpomínce na Československé paraskupiny, vysazované v průběhu 2. světové války na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. A nejen na ně, ale i na všechny jejich spolubojovníky z řad obyvatelstva i na množství dalších nevinných obětí s výsadky a akcemi paraskupin spojených. Tedy i ve smyslu textu na ořechovském památníku: „Na paměť parašutisty npor. Adolfa Opálky a všech... »»»


07.04.2008 (23:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

MEMORY OF CZECHOSLOVAK PARAGROUPS

28. března 1942 dopadla v blízkosti obce Ořechov na Moravě paraskupina Out distance, v pořadí šestá operace zvláštní skupiny -D- Ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně. Výsadku této skupiny předcházely operace s názvy : Benjamin, Percentage, Antropoid, Silver A a Silver B. Místo přistání tří členů skupiny Out distance : nadporučíka Adolfa Opálky, rotného Karla Čurdy a desátníka aspiranta Ivana Kolaříka bylo důsledkem chyby navigátora polské posádky britského letounu H... »»»