www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityParaskupiny
12.03.2020 (17:27)

Rudice a paraskupina Carbon

Dne 13. dubna 1944 byla mezi obcemi Vacenovice a Ratíškovice vysazena na území tehdejšího,2023 dershane fiyatları nacisty uměle vytvořeného protektorátu Čechy a Morava, paraskupina Carbon, které velel generálmajor a nezpochybnitelný národní hrdina protinacistického i protikomunistického odboje, tehdy, v roce 1944, kapitán František Bogataj a jejímiž dalšími členy byli rotmistr Josef Vanc, rotný František Kobzík a četař aspirant Jaroslav Šperl. (---)(---)(---)(---)(---) Herbalife Herbal... »»»


28.06.2018 (17:51)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Již po několikáté, poprvé v roce 1968, uspořádala obec Senice, ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a dalšími institucemi, při příležitosti 76. výročí působení paradesantní skupiny Silver A v okupované vlasti, vzpomínkovou akci Pocta statečným. Stalo se tak 23. června 2018. Pietního aktu se zúčastnila řada významných hostů. Nejvzácnějšími účastníky byli zcela jistě váleční veteráni, generálové Emil Boček, Václav Kuchyňka a nadporučík Božena Ivanová. Starosta obce Václav Novák mohl n... »»»


16.08.2017 (18:34)

Zemřel generálporučík Jaroslav Klemeš

V pondělí 7. srpna 2017 zemřel ve věku 95 let generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, veterán 2. světové války a poslední z cca 200 parašutistů, vysazených během nacistické okupace na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava z Anglie nebo ze Sovětského svazu. Jaroslav Klemeš se narodil 31. ledna 1922 českým rodičům v Čadci na Slovensku. V lednu 1940, tedy necelý rok po obsazení zbytku českých zemí wehrmachtem a po nastolení nacistické diktatury, se tehdy osmnáctiletý Jaroslav Klemeš rozhodl pro... »»»


03.07.2017 (14:57)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V sobotu 24. června 2017 se v obci Senice u Poděbrad konala, od roku 2012, již šestá vzpomínka na přistání a působení paraskupiny Silver A na území někdejšího, tzv. protektorátu Čechy a Morava. Pořadatelé v čele se starostou obce Václavem Novákem, akci také nazývají jako „Pocta statečným“ a webové stránky obce připomínají, že na paraskupinu Silver A se zde vzpomínalo již v roce 1969, kdy zde byl již také instalován Alfrédu Bartošovi a spol. pomník. Vzhledem k nepřesným informacím, které byly na... »»»


08.11.2015 (09:01)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Operace Benjamin

Jedním ze způsobů spojení domácího a zahraničního odboje v době nacistické okupace naší vlasti, tedy za 2. světové války, bylo jednosměrné spojení prostřednictvím parašutistického výsadku. Vzhledem k vzdálenosti anglických letišť od českých zemí i značné obtížnosti, ne-li nemožnosti přistání britského letounu kdekoliv v prostoru protektorátu, který by parašutistu nebo parašutisty vzal na palubu ke zpětné cestě do Anglie, bylo toto spojení opravdu pouze jednosměrné, bez možnosti návratu. Vůbec pr... »»»


29.07.2014 (16:38)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Barium

Výsadkovou skupinu Barium tvořili tři stateční a odhodlaní muži. Velitel skupiny, nadporučík Josef Šandera, se narodil 14. března 1912 v Náměšti nad Oslavou. Otec Emanuel byl čalounický a sedlářský mistr. Matka Marie, rozená Člaňková, byla v domácnosti. Josef Šandera měl tři sestry- Julii, Věru a Marii. Protože otec odešel v roce 1915 do války a v následujícím roce zemřela matka na leukémii, Josefa a jeho sestry vychovávala babička. Josef Šandera byl římskokatolického vyznání. Vychodil pět tříd... »»»


03.05.2014 (17:39)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Paraskupina Carbon

V roce 2014 uplynulo a uplyne již sedmdesát let od doby, kdy vedení zvláštní skupiny D při Československém ministerstvu národní obrany v Londýně vyslalo postupně na území Protektorátu Čechy a Morava několik parašutistických skupin. 4. dubna 1944 byly vysazeny skupiny Calcium a Barium, 9. dubna Sulphur a Chalk, 13. dubna Clay a Carbon, 5. května Potash a Spelter, 3. července Glucinium, 14. září Wolfram a 21. prosince Embassy. Kromě https://www.replicaomegasale.me těchto skupin byly další vysaze... »»»


10.03.2014 (21:34)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Embassy

Velitelem paraskupiny Embassy byl ustanoven rotný Karol Mladý, který se narodil se 9. června 1916 v Marok - Németu v dnešním Maďarsku. Otec Anton byl zemědělský dělník, matka Anežka, rozená Hrivnáková pracovala taktéž v zemědělství. Karol měl tři bratry a sestru. Po absolvování obecné školy v Nové Vsi nad Žitavou se vyučil truhlářem a zároveň studoval odbornou školu. Poté odešel do Čech, kde pracoval jako truhlář. Základní vojenskou relojes replicas službu nastoupil 1. října 1937 v Komárně. Z ar... »»»


10.03.2014 (19:25)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

František Bogataj se narodil 21. března 1913 v Uherském Ostrohu Janu Bogatajovi a jeho manželce Anně, rozené Zálešákové. Měl jedenáct sourozenců, z nichž tři zemřeli v ranném věku. Obecnou i měšťanskou školu vychodil v Uherském Ostrohu. Poté navštěvoval Obchodní akademii v Uherském Hradišti, kde v roce 1933 maturoval. Ve stejném roce nastoupil základní vojenskou službu, v roce 1934 absolvoval záložní důstojnickou školu v Olomouci a byl jmenován podporučíkem v záloze. Rozhodl se však v armádě zůs... »»»


20.04.2009 (10:50)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Sobota 18. dubna 2009 byla v obci Ořechov u Telče věnována, zasvěcena 27. ročníku Memory of Czechoslovak paragroups, tedy vzpomínce na Československé paraskupiny, vysazované v průběhu 2. světové války na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. A nejen na ně, ale i na všechny jejich spolubojovníky z řad obyvatelstva i na množství dalších nevinných obětí s výsadky a akcemi paraskupin spojených. Tedy i ve smyslu textu na ořechovském památníku: „Na paměť parašutisty npor. Adolfa Opálky a všech... »»»


07.04.2008 (23:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

MEMORY OF CZECHOSLOVAK PARAGROUPS

28. března 1942 dopadla v blízkosti obce Ořechov na Moravě www.winreplicas.com paraskupina Out distance, v pořadí šestá operace zvláštní skupiny -D- Ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně. Výsadku této skupiny předcházely operace s názvy : Benjamin, Percentage, Antropoid, Silver A a Silver B. Místo přistání tří členů skupiny Out distance : nadporučíka Adolfa Opálky, rotného Karla Čurdy a desátníka aspiranta Ivana Kolaříka bylo důsledkem chyby navigátora polské posádky... »»»