www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Památníky
19.10.2015 (14:09)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Z iniciativy paní Jiřiny Pospíšilové ze Zibohlav, což je k městu Kolín připojená někdejší samostatná obec, z následné činnosti Společnosti Václava Morávka v Kolíně, z kamenosochařského umění firmy Stones pana Ivana Erbena ze Sendražic a z financí Města Kolín, byly zhotoveny, zaplaceny a v pátek 4. září 2015 pracovně umístěny k pomníku padlým ve světových válkách v ulici U Vodárny v Zibohlavech dva sloupky, se jmény někdejších místních občanů, za 2. světové války vojáků naší zahraniční armády v A... »»»


07.10.2015 (10:32)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V květnu roku 2013 byl na hlavním kolínském hřbitově na Zálabí představen místní veřejnosti opravený pomník někdejší kolínské odbočky Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Historii této obce i genezi opravy jejího kolínského pomníku popisují články, které byly na stránky tohoto webu umístěny 18. dubna a 4. května 2013. V článku s názvem „Českoslovenští námořníci,“ jsou mimo jiné napsána i tato slova ....... „Ze vzpomínek současných pamětníků lze mít za p... »»»


02.06.2015 (22:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak je všeobecně známo, 11. listopadu 1918 skončila podpisem příměří mezi Německem a státy Dohody 1. světová válka, která zasáhla téměř celý svět a která také nese přídomek „velká válka.“K závěrečnému jednání o příměří se v železničním vagoně v lese na stanici Rethondes u Compienge sešly delegace vedené německým státním tajemníkem Matthiasem Erzbergerem a francouzským vrchním velitelem, maršálem Ferdinandem Fochem. Ráno v 5,05 hod byl podepsán dokument, který stanovil, že od 11,00 hod 11. listo... »»»


16.02.2015 (15:46)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Socha generála Tomáše Sedláčka

Ve středu dne 24. září 2014 byla v kasárnách Posádkového velitelství v Praze Dejvicích odhalena socha armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka. Pan generál, který byl veleváženým účastníkem pietních aktů u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u pomníku Josefa Mašína v Lošanech v roce 2011, se dožil požehnaných 94 let. Prvorepublikový důstojník Československé armády Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918 ve Vídni. Na jaře roku 1940 odešel do emigrace a během 2. světové války byl vojákem jak n... »»»


06.12.2014 (10:54)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pardubický Zámeček

Je místní název pro výstavnou vilu, kterou si v roce 1885 dal postavit ostravský uhlobaron hrabě Jiří Larisch – Mönnich, od tehdy proslulého českého stavitele Františka Schmoranze. Vila byla obklopena rozsáhlou oborou, ke které patřilo i dnešní pietní místo, za 2. světové války nacistické střelnice. V dobách „Velké pardubické“ a parforsních honů zde hostívali hrabě Larisch a její další majitel, hrabě Alfons Henckel vysokou šlechtu a členy panovnických rodin z celé Evropy. Posledním šlechtickým o... »»»


29.09.2013 (20:36)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Citace kolínského novináře začátku 20. století Františka Moravce z jeho knihy „Kolín za války“. Zmíněnou válkou je myšlena 1. světová válka z let 1914 – 1918 ........ Hlavní vlna mobilizace se převalila. Pak počaly se trousit zprávy o prvních srážkách a vítězstvích rakouské armády v Ruském Polsku i Srbsku. Hned nato přijížděli první ranění, k smrti utahaní, ale šťastní, že nezůstali „na poli cti a slávy“. Přivážení raněných bylo novým, ale velmi smutným obrázkem v kolínském válečném kaleidoskopu... »»»


07.07.2010 (23:28)

Libice nad Cidlinou

osmrtnic livno smrtovnice... »»»