www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Různé
13.01.2019 (14:40)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V době před vánočními svátky roku 2018 se na pultech knihkupců objevila publikace ve tvaru komiksu s názvem „Zatím dobrý“ od autorů, spisovatele Jana Nováka a kreslíře Jaromíra Švejdíka, alias Jaromíra 99. Kniha, kterou vydalo pražské nakladatelství Argo / Paseka, je překreslením stejnojmenného a velmi úspěšného „pravdivého románu“ Jana (Honzy) Nováka z roku 2005 do současně populárního komiksového tvaru. Novákova kniha se zabývá historií rodiny podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memo... »»»


24.04.2018 (17:45)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ve dnech 19. a 20. dubna 2018 se v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře konala Mezinárodní vědecká konference na téma „100 let Československé demokracie.“ Hlavním pořadatelem konference byla místní Vysoká škola politických a společenských – Academia Rerum Civilium Kutná Hora, jejímž rektorem je prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. Spolupořadateli konference byly Galerie Středočeského kraje a Společnost Václava Morávka z.s. Kolín. Kromě již jmenovaného rektora Vysoké školy politických a společenských věd,... »»»


06.06.2017 (09:19)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Akce k letošnímu 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha připomínají v prvé řadě československé parašutisty, ale nezapomínají ani na jejich pomocníky z řad civilních obyvatel. Patřila k nim i Božena Kropáčková, na jejíž památku bude 6. června v 17 hodin v Praze na domě v Buzulucké ulici č. 6 odhalena pamětní deska. Božena Kropáčková byla manželkou podplukovníka generálního štábu Václava Kropáčka, blízkého spolupracovníka ministra národní obrany z let 1935 až 1938 Františka Machníka, který se ... »»»


13.05.2017 (21:47)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V pátek, dne 12. května 2017, byla v podvečer na části budovy Střední průmyslové školy strojnické Hlavního města Prahy,replicas de relojes cartierzasahující do Konviktské ulice Starého Města Pražského, odhalena pamětní deska armádnímu generálovi Sergeji Nikolajeviči Vojcechovskému. Tato připomínka významného československého prvorepublikového vojáka byla realizována díky neúnavné činnosti předsedkyně kladenského „Spolku pro zachování odkazu českého odboje,“ pí Mgr. Gabriely Havlůjové a Jednoty Č... »»»


09.05.2017 (17:07)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ A PROJEKT LEGIE 100 V roce 1921 byla čs. legionáři, kteří se vrátili do osvobozené vlasti z bojů první světové války, založena Čs. obec legionářská (ČsOL). Patřila s takřka 40 tisíci členy ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu. V době nacistické okupace se velká část členů zapojila do odboje. Krátce byla ČsOL obnovena po roce 1945, ale po nástupu komunistického režimu byla opět zakázána. Navzdory tomu působila od roku 1949 v exil... »»»


06.05.2017 (20:54)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Krátká fotoreportáž z prostoru před budovou Velvyslanectví USA v malostranské ulici Tržiště z pátku 28. dubna 2017. Odtud, stejně jako několik posledních let, startoval i letošní Konvoj osvobození, který pak bude putovat (putoval) Plzeňským a Karlovarským krajem, tedy místy, které koncem dubna a začátkem května 1945 osvobodili vojáci 3. americké armády pod velením generála Pattona. Startu letošního Konvoje osvobození nepřálo moc počasí. Bylo dost chladno, ale, sláva, nepršelo. Začátek „konvojové... »»»


23.11.2016 (10:51)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Nejmenoval se Karel ale Josef, nepsal se Arazím, ale Arazim, nebyl v ruských, ale v italských legiích a nesloužil na pátračce v Brně, ale v Hradci Králové. Je také třeba uvést, že k nechtěnému přejmenování četníka Josefa Arazima na „televizního“ Arazíma, došlo díky překlepu v Kalendáři československého četnictva na rok 1931….. Skutečný Josef Arazim se narodil dne 20.orologi replica svizzeri listopadu 1898 v obci Sedlčánky v politickém okrese Český Brod a byl římskokatolického vyznání. Jeho otec ... »»»


30.08.2016 (22:42)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ve vojenských osobních výkazech národního hrdiny protinacistického odboje, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se mimo řadu jiných údajů uvádí, že v letech 1912 – 1915 absolvoval nebo, chcete-li, vystudoval Českou střední hospodářskou školu v Roudnici nad Labem. Ve stejném městě byl pak 13. března 1915 odveden jako branec do Rakousko uherské armády. V době roudnických studií bydlel Josef Mašín na Husově náměstí čp. 45. Roudnický spolek „Nezapomínejme,“ v čele se svým předsedo... »»»


21.11.2015 (22:20)

1) Den válečných veteránů 2) Šedesát tři let od komunistické justiční vraždy Borise Volka replicas bolsas replica tassen... »»»


02.05.2015 (21:45)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Krátká fotoreportáž z prostoru před budovou Velvyslanectví USA v malostranské ulici Tržiště z pátku 24. dubna 2015. Odtud startoval letošní Konvoj osvobození, který pak bude putovat (putoval) Plzeňským a Karlovarským krajem, tedy místy, které koncem dubna a začátkem května 1945 osvobodili vojáci 3. americké armády pod velením generála Pattona. (---)(---)(---)(---)(-osmrtnic livno smrtovnice--)... »»»


11.04.2015 (18:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Začátkem května roku 1945 bylo jen otázkou dnů, kdy bude nacistické Německo nuceno přijmout bezpodmínečnou kapitulaci. Poprvé byl tento termín a z něho vyplývající důsledky vysloven americkým prezidentem Franklinem D. Rooseveltem na konferenci s britským premiérem Winstonem Churchilem v Casablance 21. ledna 1943. Bezpodmínečná kapitulace nepřipouštěla možnost uzavření separátního míru s Německem, Itálii nebo Japonskem. Německo mělo být úplně poraženo a nikoli se vzdát s podmínkami. Všeobecně se ... »»»


28.04.2014 (10:59)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Stejně jako loňského roku, tak se i letos konala, v pátek 25. dubna od 10,00 hod v ulici Tržiště, před budou Velvyslanectví USA, akce s názvem „Konvoj osvobození 2014.“ Tento konvoj, skládající se z vozidel americké armády, převážně džípů a motocyklů, o které vzorně pečují členové několika klubů vojenské historie, se v posledních letech vydává z Prahy na území Západních Čech, aby zde připomenul, že tento prostor naší vlasti osvobodili v posledních dubnových a prvních květnových dnech roku 1945 v... »»»


09.11.2013 (09:07)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Dne 25. října 2013 byla v dopoledních hodinách již po třetí od roku 1930 instalována a ve 14,00 hod na budově kolínské sokolovny odhalena pamětní deska se závěrečnými slovy Československé národní přísahy ze dne 13. dubna 1918. Co předcházelo této významné a dnes již bohužel téměř zapomenuté události československé historie, se budou snažit připomenout řádky dalších odstavců tohoto článku. audemars piguet replica watches Jeden z mužů 28. října 1918, JUDr. František Soukup, píše ve XXV. kapito... »»»


04.05.2013 (09:30)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Tak, jak bylo avizováno v předchozím článku s názvem „Českoslovenští námořníci,“ se skutečně stalo. Ve středu 1. května 2013, instalovali společně pánové Jaroslav Hylas a Ivan Erben, za fotografické asistence Pavla Pobřísla, do kamenného monolitu, památníku Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, odbočka Kolín, nově zhotovené artefakty z umělého bronzu. Jednalo se o tzv. malý znak 1. Československé republiky, znak výše zmíněné obce bývalých námořníků a pam... »»»


28.04.2013 (10:11)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V pátek 26. dubna 2013 se tři členové Společnosti Václava Morávka, pánové Jiří Buřič, Pavel Pobříslo a Petr Zpěvák, zúčastnili na pozvání velvyslance USA, Jeho excelence Normana Eisena (dopis zde), akce americké ambasády s názvem Konvoj osvobození. Po registraci v budově Amerického institutu jsme se společně s dalšími hosty americké ambasády a s veřejností přítomnou v ulici Tržiště, zúčastnili jak příjezdu Konvoje osvobození před budovu velvyslanectví, tak zde následně probíhajícího programu, kt... »»»


18.04.2013 (22:09)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Boje obou celosvětových válečných katastrof minulého století se vedly jak na zemi, tak na mořích a oceánech. Je nesporné, že námořní boje 2. světové války byly násobně vyšší a drastičtější než obdobné akce 1. světové války, která, jak známo, vypukla po sarajevském atentátu, dne 28. července 1914, když Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Proti letům 1914 – 1918 bylo peklo 2. světové války na mořích způsobeno určitě nesrovnatelně vyšší technickou vybaveností všech bojujících stran, kde rozh... »»»


03.04.2013 (21:29)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V úterý, dne 2. dubna 2013, byl v dejvických kasárnách proveden slavnostní nástup vojáků pražského Posádkového velitelství k 9. výročí jejího založení, přesto že celková historie pražské vojenské posádky sahá až do počátečních let 17. století. Před nastoupené vojenské šiky, Ústřední hudbu Armády ČR a řadu přítomných hostů i diváků z řad veřejnosti, byl toto úterý nejprve přinesen v doprovodu čestného útvaru bojový prapor pražských vojáků. Poté se dostavil a přehlídku nastoupených vojáků prov... »»»


21.08.2010 (22:10)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

21. srpen 2010

Napřed krátké zamyšlení nad rokem i srpnem 1968. V pátek 21. srpna 2010 uplynulo již 42 let od invaze armád pěti států Varšavské smlouvy do tehdejší Československé replika väska socialistické republiky. Každoročně se jedná o významné výročí a nepochybně též o historicky závažnou událost, znamenající konec tzv. demokratizačního a obrodného procesu po zasedání tehdejšího Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) v lednu 1968. Pražské jaro roku 1968 nabývalo nejrůznějších podob... »»»


12.12.2007 (09:14)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

JUDr. EMIL HÁCHA - ZRÁDCE NEBO OBĚŤ ?

Ve čtvrtek 6. prosince 2007 odvysílala Česká televize na svém 2. programu padesát minut dlouhý dokument o třetím československém a jediném tzv. státním prezidentovi JUDr. Emilu Háchovi, s názvem „Zrádce nebo oběť ?“ Titul státní prezident Emilu Háchovi náležel v době Protektorátu, tedy v období okupace českých zemí nacistickou mocí. Již během vysílání dokumentu jsem nevěřícně kroutil hlavou a za poslední rok to nebylo při vysílání dokumentů nebo rádoby dokumentů v České televizi poprvé. Vím,... »»»


07.12.2007 (19:21)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak bylo avizováno v aktualitách, tak se skutečně událo. Ve středu dne 5. prosince 2007 proběhla od 15,30 hod v Knihkupectví a antikvariátu Petra Krále v Pražské ul. v Kolíně autogramiáda Mgr. Viléma Čermáka, autora historicko faktické publikace s názvem „Muž proti okupaci“ a podtitulem – Portrét štábního kapitána Václava Morávka. Jedná se o prvé samostatné zpracování osudů této významné postavy období našeho protinacistického odboje. Autor tohoto článku se necítí na to, aby zpracoval kvalifiko... »»»V rubrice (a jejích podrubrikách) nalezeno článků: 24
Zobrazit << >> (z 2 stránek)