www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Pietní akty
24.03.2013 (17:30)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Pietní akt v dejvických kasárnách

Dne 21. března roku 2013 uplynulo již 71 let od smrti národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v tomto případě s pražskými příslušníky Gestapa, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským hradem směrem do Dejvic. Způsob nebo příčina jeho smrti je dosud předmětem různých výkladů, ač publikace Mgr. Viléma Čermáka: „Muž proti okup... »»»


27.10.2012 (13:17)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Boris Volek - pozvánka na pietní akt v Kolíně

Společnost Václava Morávka se spolu s Konfederací politických vězňů okresu Kolín (dále jen KPV) rozhodla, uspořádat letošní vzpomínkový akt u pamětní desky Borise Volka, která je umístěna na budově Střední průmyslové školy strojírenské v Heverově ul. č. 191 o poznání jinak, než tomu bylo v letech předchozích. Od roku 1996, od kdy je Volkova deska na budově umístěna, pořádala vždy listopadový pietní akt sama KPV v komorním slova smyslu, kdy před budovou průmyslovky byla pokaždé jen menší skupina ... »»»


26.10.2012 (19:48)
Ilustrační foto [titulka]

Oldřich Pechal a Kyjov 22. září 2012

Přesně před pěti lety (ach, jak ten čas letí ...), tedy 22. září 2007, začal v pravé poledne pietní akt u památníku hrdinů, bojovníků a obětí obou světových válek 20. století ve Vřesovicích, který po řadě položených věnců a květin, proslovů, reprodukované i živé hudby a střelby čestných salv, skončil seskokem tří parašutistů z kolínského aeroklubu. Poté se velká většina účastníků přesunula do Kyjova, kde ve 14,00 hod začala další akce, jejímž středobodem, vedle částí totožných s pietním aktem ve... »»»


21.10.2012 (11:20)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Pietní akty Kolín a Lošany 2012

Začínám obligátně, kolikrát jsme již pietní akty pořádali. U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již devátým v pořadí. U lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, konala již po osmé. Oba pietní akty proběhly za překrásného slunečného počasí v pondělí 10. září od 14,00 hod v Kolíně ... »»»


10.08.2012 (19:10)
Ilustrační foto [titulka]

Anonce pietních aktů 2012

V pondělí 10. září 2012 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již devátý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po osmé, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstane nepo... »»»


18.09.2011 (15:30)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pietní akty Kolín a Lošany 2011

U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již osmým v pořadí. U památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR konala po sedmé. Oba pietní akty proběhly již tradičně v pondělí, letos 12. září, od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 v Lošanech. Organizační zajištění obou akcí, to byla průběžná práce téměř na ... »»»


06.08.2011 (10:15)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Anonce pietních aktů Kolín a Lošany 2011

V pondělí 12. září 2011 přivítá město Kolín a obec Lošany za hojné účasti svých občanů, jak pořadatelé pevně věří, řadu významných hostů z naší politické scény, generality a důstojnického sboru Armády ČR i zastupitelských úřadů vítězných mocností 2. světové války. Všichni přítomní pak společně vzpomenou jak na legendy Československého protinacistického odboje, Tři krále – Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka, nýbrž i na další statečné lidi z období protinacistického i protikomunistic... »»»


07.10.2010 (16:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Kolín a Lošany 13. září 2010

Přípravy na konání letošních pietních aktů začaly, tak jako vždy, s dlouhým předstihem. Datum jejich konání bylo stanoveno již v závěru loňského roku, aby se tak mohlo dostat do plánu armádních akcí. V červnu bylo na různé adresy rozesláno více jak 150 tzv. informativně zvacích dopisů. V červenci byly firmami DORS studio a BOOM tisk sponzorsky navrženy a vyrobeny plakáty formátu A2 a letáky ve formátu A5 (foto) (foto). Zhruba v polovině měsíce srpna bylo rozesláno okolo 200 tzv. oficiálně zvacíc... »»»


25.07.2010 (17:22)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

13. září 2010 Kolín a Lošany

Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR pořádají v pondělí 13. září 2010 již tradiční pietní akty u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam v Kutnohorské ulici v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech. V Kolíně se tato akce letos uskuteční již po sedmé, v Lošanech po šesté. Součástí pietního aktu v Kolíně bude atraktivní přelet bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čá... »»»


19.09.2009 (15:50)
Ilustrační foto [titulka]

Pietní akty v Kolíně a Lošanech 2009

Přípravy na letošní pietní akty u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kolíně a u památníku podplukovníka, in memoriam generálmajora Josefa Mašína v Lošanech, začaly již na podzim roku 2008. Bez problému bylo se zástupci Armády ČR dohodnuto, že pondělí 7. září 2009 je ten správný den na konání vzpomínkové akce. Během zimních a jarních měsíců roku 2009, byly v kroužku nejangažovanějších osob, které se podílí na přípravě pietních aktů, posuzovány nové ... »»»


23.03.2009 (16:33)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Praha a Kolín 20. března 2009

Jak bylo již avizováno v některých článcích tohoto webu, uskutečnil se v pátek, 20. března 2009 od 15,00 hod, za chladného a větrného počasí, kdy i místy poletoval sníh, pietní akt u památníku štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, který je přechodně umístěn v prostoru kasáren pražského Posádkového velitelství v Čínské ul. v Praze 6 – Dejvicích. Pořadateli letošního pietního aktu byli: Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení dom. odboje a partyzánů a Československ... »»»


15.02.2009 (11:37)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Praha 20. března 2009

V sobotu 21. března 2009, uplyne již 67 let od hrdinské smrti kolínského rodáka, štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, člena legendární protinacistické odbojové skupiny Tři králové, jejímiž členy vedle Václava Morávka byli i podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Balabán a podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Mašín. Život Václava Morávka a hlavně pak jeho zcela výjimečný boj proti okupaci naší vlasti nacismem, skončil tehdy po přestřelce s několika čle... »»»


01.10.2008 (10:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pietní akty 2008

V pondělí 8. září 2008 ve 14,00 hod přeletěly nad Kolínem tři bitevní stroje L 159 ALCA a krátce za nimi, skutečně velmi nízko nad hlavami veřejnosti a s doprovodem téměř pekelného hluku, dvě stíhačky JAS 39 Gripen. Přeletem těchto letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, byl již tradičně zahájen pietní akt u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kutnohorské ulici v Kolíně. I letošní pietní akty byly veřejnosti anoncovány v tisku, plakáty... »»»


15.08.2008 (13:40)
Ilustrační foto [titulka]

Kolín a Lošany 8. září 2008

Odpoledne dne 8. září 2008 budou od 14,00 hod při pietním aktu u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a od 16,00 hod u památníku Josefa Mašína nahlas, důstojně a s pietou připomenuta jména legendárních Tří králů a dalších bojovníků proti nacistickému režimu z vojenské odbojové organizace Obrana národa v Kolíně. Jména Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka budou, vedle jmen účastníků 1. a 2. vlny Obrany národa v Kolíně, čteny moderátorskou dvojicí herců Městského divadla v Brně, Zdeňk... »»»


26.10.2007 (16:41)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Všechno vyšlo na podtrženou jedničku.

Překrásné podzimní dopoledne v sobotu 22. září 2007, které spíš připomínalo jasný a slunný letní den, přivítalo stovky účastníků pietního aktu u památníku obětem světových válek minulého století ve Vřesovicích, mezi kterými byla v tento den zvýrazněna a podtržena jména hrdinných rodin Pechalů a Žižlavských. Vrcholila tím také více jak 18 měsíců trvající činnost přípravného výboru nejen této akce, ale i následného aktu odhalení pamětní desky nadporučíka, in memoriam štábního kapitána Českoslovens... »»»


22.10.2007 (11:21)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Deštivé a větrné, přesto však krásné a emotivní pondělí 10. září 2007 v Kolíně a Lošanech

V pondělí 10. září 2007, zahájil úderem 14. hodiny moderátor Vladimír Čech (foto) v pořadí již 4. pietní akt u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kutnohorské ulici v Kolíně. Před tím ještě zahrály přítomné veřejnosti k poslechu několik skladeb jak Posádková hudba Armády ČR z Hradce Králové (foto), tak Skotský dudácký band Miroslava Angera z Prahy (foto). Na rozdíl od předchozích let nebylo letos bohužel pořadatelům příliš nakloněno počasí. Vše nasv... »»»


04.07.2007 (17:56)

Anonce pietních aktů v Kolíně a Lošanech

SPOLEČNOST VÁCLAVA MORÁVKA A PIETNÍ AKTY ROKU 2007. Letos, v pondělí 10. září, se od 14,00 hod před pamětní deskou in memoriam brigádního generála Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici v Kolíně, uskuteční již po čtvrté slavnostní pietní akt. Stejný den, zhruba od 16,00 hod, se po třetí obdobný akt uskuteční u památníku in memoriam generálmajora Josefa Mašína, který je součástí statku rodiny Mašínů v Lošanech. Oba pietní akty pořádá Společnost Václ... »»»


10.03.2007 (19:27)

Anonce pietních aktů u Prašného mostu v Praze

Dne 21. března 2007 uplyne již 65 let od hrdinské smrti kolínského rodáka, štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka. Přestřelka, která se prvého jarního dne roku 1942 odehrála mezi ním a několika příslušníky pražského gestapa v parčíku u Prašného mostu v Praze Dejvicích, ukončila Morávkův téměř tří roky trvající boj proti nenáviděným nacistickým okupantům. Ten vedl spolu s plukovníkem, in memoriam generálmajorem Josefem Balabánem a podplukovníkem, in memoriam generálmaj... »»»V rubrice (a jejích podrubrikách) nalezeno článků: 38
Zobrazit << >> (z 2 stránek)