www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Pietní akty
29.07.2014 (22:40)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Anonce pietních aktů v Kolíně a Lošanech 2014

V pondělí 8. září 2014 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již jedenáctý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po desáté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstane nepo... »»»


23.04.2014 (11:35)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Dne 21. března roku 2014 uplynulo již 72 let od smrti národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v tomto případě s pražskými gestapáky, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským hradem směrem do Dejvic. Jak je také jistě známo, byl Morávkův pomník v rámci velkých stavebních prací, tj. budování tunelu Blanka a výstavba nového Pr... »»»


10.03.2014 (18:36)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Letos to bude již 72 let, které 21. března uplynou od doby, kdy v parčíku u Prašného mostu v Praze ukončily výstřely z pistolí několika gestapáků život národního hrdiny Československého protinacistického odboje, kolínského rodáka, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Stejně tak jako v letech předchozích, bude i letošní výročí jeho hrdinské smrti připomenuto, a to i za účasti delegace stejnojmenné kolínské společnosti, ve čtvrtek 20. března od 15,00 hod pietní vzpom... »»»


14.09.2013 (18:35)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Letošní pietní akt u kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl jubilejní – desátý v pořadí. U lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak letošní vzpomínka, organizovaná, stejně jako ta kolínská, Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, konala již po deváté. V pondělí 9. září 2013 v Kolíně dopoledne několikrát pršelo a tak byly oprávněné obavy, jak bude vypadat odpolední počas... »»»


23.08.2013 (15:06)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V pondělí 9. září 2013 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již desátý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po deváté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstane nep... »»»


24.03.2013 (17:30)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Dne 21. března roku 2013 uplynulo již 71 let od smrti národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v tomto případě s pražskými příslušníky Gestapa, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským hradem směrem do Dejvic. Způsob nebo příčina jeho smrti je dosud předmětem různých výkladů, ač publikace Mgr. Viléma Čermáka: „Muž proti okup... »»»


27.10.2012 (13:17)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Společnost Václava Morávka se spolu s Konfederací politických vězňů okresu Kolín (dále jen KPV) rozhodla, uspořádat letošní vzpomínkový akt u pamětní desky Borise Volka, která je umístěna na budově Střední průmyslové školy strojírenské v Heverově ul. č. 191 o poznání jinak, než tomu bylo v letech předchozích. Od roku 1996, od kdy je Volkova deska na budově umístěna, pořádala vždy listopadový pietní akt sama KPV v komorním slova smyslu, kdy před budovou průmyslovky byla pokaždé jen menší skupina ... »»»


26.10.2012 (19:48)
Ilustrační foto [titulka]

Přesně před pěti lety (ach, jak ten čas letí ...), tedy 22. září 2007, začal v pravé poledne pietní akt u památníku hrdinů, bojovníků a obětí obou světových válek 20. století ve Vřesovicích, který po řadě položených věnců a květin, proslovů, reprodukované i živé hudby a střelby čestných salv, skončil seskokem tří parašutistů z kolínského aeroklubu. Poté se velká většina účastníků přesunula do Kyjova, kde ve 14,00 hod začala další akce, jejímž středobodem, vedle částí totožných s pietním aktem ve... »»»


21.10.2012 (11:20)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Začínám obligátně, kolikrát jsme již pietní akty pořádali. U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již devátým v pořadí. U lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, Best Replica Watches konala již po osmé. Oba pietní akty proběhly za překrásného slunečného počasí v pondělí 10. září o... »»»


10.08.2012 (19:10)
Ilustrační foto [titulka]

V pondělí 10. září 2012 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již devátý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po osmé, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstane nepo... »»»


18.09.2011 (15:30)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již osmým v pořadí. U památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR konala po sedmé. Oba pietní akty proběhly již tradičně v pondělí, letos 12. září, od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 v Lošanech. Organizační zajištění obou akcí, to byla průběžná práce téměř na ... »»»


06.08.2011 (10:15)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V pondělí 12. září 2011 přivítá město Kolín a obec Lošany za hojné účasti svých občanů, jak pořadatelé pevně věří, řadu významných hostů z naší politické scény, generality a důstojnického sboru Armády ČR i zastupitelských úřadů vítězných mocností 2. světové války. Všichni přítomní pak společně vzpomenou jak na legendy Československého protinacistického odboje, Tři krále – Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka, nýbrž i na další statečné lidi z období protinacistického i protikomunistic... »»»


07.10.2010 (16:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Přípravy na konání letošních pietních aktů začaly, tak jako vždy, s dlouhým předstihem. Datum jejich konání bylo stanoveno již v závěru loňského roku, aby se tak mohlo dostat do plánu armádních akcí. V červnu bylo na různé adresy rozesláno více jak 150 tzv. informativně zvacích dopisů. V červenci byly firmami DORS studio a BOOM tisk sponzorsky navrženy a vyrobeny plakáty formátu A2 a letáky ve formátu A5 (foto) (foto). Zhruba v polovině měsíce srpna bylo rozesláno okolo 200 tzv. oficiálně zvacíc... »»»


25.07.2010 (17:22)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR pořádají v pondělí 13. září 2010 již tradiční pietní akty u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam v Kutnohorské ulici v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech. V Kolíně se tato akce letos uskuteční již po sedmé, v Lošanech po šesté. Součástí pietního aktu v Kolíně bude atraktivní přelet bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čá... »»»


19.09.2009 (15:50)
Ilustrační foto [titulka]

Pietní akty v Kolíně a Lošanech 2009

Přípravy na letošní pietní akty u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kolíně a u památníku podplukovníka, in memoriam generálmajora Josefa Mašína v Lošanech, začaly již na podzim roku 2008. Bez problému bylo se zástupci Armády ČR dohodnuto, že pondělí 7. září 2009 je ten správný den na konání vzpomínkové akce. Během zimních a jarních měsíců roku 2009, byly v kroužku nejangažovanějších osob, které se podílí na přípravě pietních aktů, posuzovány nové ... »»»


23.03.2009 (16:33)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Václav Morávek - pietní akt Praha 2009

Jak bylo již avizováno v některých článcích tohoto webu, uskutečnil se v pátek, 20. března 2009 od 15,00 hod, za chladného a větrného počasí, kdy i místy poletoval sníh, pietní akt u památníku štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, který je přechodně umístěn v prostoru kasáren pražského Posádkového velitelství v Čínské ul. v Praze 6 – Dejvicích. Pořadateli letošního pietního aktu byli: Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení dom. odboje a partyzánů a Československ... »»»


15.02.2009 (11:37)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Morávkův pomník v pražských kasárnách

V sobotu 21. března 2009, uplyne již 67 let od hrdinské smrti kolínského rodáka, štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, člena legendární protinacistické odbojové skupiny Tři králové, jejímiž členy vedle Václava Morávka byli i podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Balabán a podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Mašín. Život Václava Morávka a hlavně pak jeho zcela výjimečný boj proti okupaci naší vlasti nacismem, skončil tehdy po přestřelce s několika čle... »»»


01.10.2008 (10:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pietní akty 2008

V pondělí 8. září 2008 ve 14,00 hod přeletěly nad Kolínem tři bitevní stroje L 159 ALCA a krátce za nimi, skutečně velmi nízko nad hlavami veřejnosti a s doprovodem téměř pekelného hluku, dvě stíhačky JAS 39 Gripen. Přeletem těchto letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, byl již tradičně zahájen pietní akt u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kutnohorské ulici v Kolíně. I letošní pietní akty byly veřejnosti anoncovány v tisku, plakáty... »»»


15.08.2008 (13:40)
Ilustrační foto [titulka]

Anonce pietních aktů 2008

Odpoledne dne 8. září 2008 budou od 14,00 hod při pietním aktu u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a od 16,00 hod u památníku Josefa Mašína nahlas, důstojně a s pietou připomenuta jména legendárních Tří králů a dalších bojovníků proti nacistickému režimu z vojenské odbojové organizace Obrana národa v Kolíně. Jména Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka budou, vedle jmen účastníků 1. a 2. vlny Obrany národa v Kolíně, čteny moderátorskou dvojicí herců Městského divadla v Brně, Zdeňk... »»»


26.10.2007 (16:41)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Oldřich Pechal - Vřesovice a Kyjov

Překrásné podzimní dopoledne v sobotu 22. září 2007, které spíš připomínalo jasný a slunný letní den, přivítalo stovky účastníků pietního aktu u památníku obětem světových válek minulého století ve Vřesovicích, mezi kterými byla v tento den zvýrazněna a podtržena jména hrdinných rodin Pechalů a Žižlavských. Vrcholila tím také více jak 18 měsíců trvající činnost přípravného výboru nejen této akce, ale i následného aktu odhalení pamětní desky nadporučíka, in memoriam štábního kapitána Českoslovens... »»»V rubrice (a jejích podrubrikách) nalezeno článků: 43
Zobrazit << >> (z 3 stránek)