www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Protinacistický odboj
10.03.2014 (21:34)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Embassy

Velitelem paraskupiny Embassy byl ustanoven rotný Karol Mladý, který se narodil se 9. června 1916 v Marok - Németu v dnešním Maďarsku. Otec Anton byl zemědělský dělník, matka Anežka, rozená Hrivnáková pracovala taktéž v zemědělství. Karol měl tři bratry a sestru. Po absolvování obecné školy v Nové Vsi nad Žitavou se vyučil truhlářem a zároveň studoval odbornou školu. Poté odešel do Čech, kde pracoval jako truhlář. Základní vojenskou relojes replicas službu nastoupil 1. října 1937 v Komárně. Z ar... »»»


10.03.2014 (19:25)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

František Bogataj se narodil 21. března 1913 v Uherském Ostrohu Janu Bogatajovi a jeho manželce Anně, rozené Zálešákové. Měl jedenáct sourozenců, z nichž tři zemřeli v ranném věku. Obecnou i měšťanskou školu vychodil v Uherském Ostrohu. Poté navštěvoval Obchodní akademii v Uherském Hradišti, kde v roce 1933 maturoval. Ve stejném roce nastoupil základní vojenskou službu, v roce 1934 absolvoval záložní důstojnickou školu v Olomouci a byl jmenován podporučíkem v záloze. Rozhodl se však v armádě zůs... »»»


13.04.2013 (15:06)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Během loňského pietního aktu u osmrtnic livno smrtovniceJednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Jindřichově Hradci, Karel Ludvík s proslovem (foto), ve kterém přítomným osvětlil a připomněl osudy radisty skupiny Tří králů, tehdy téměř zapomenutého hrdiny československého protinacistického odboje, četaře Františka Peltána, rodáka z Jindřichova Hradce. Protože jedním z motivů činnosti kolínské Společnosti Václava Morávka je připomínání postav našich hrdinů z dob těžkých bojů proti totali... »»»


25.02.2013 (19:47)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

1. dubna 2013 uplyne sto let od dne, kdy se v Jindřichově Hradci narodil dnes již téměř zapomenutý hrdina, přesto však významná osobnost našeho protinacistického odboje, četař František Peltán, radiotelegrafista skupiny Tří králů, tedy in memoriam generálů Balabána, Mašína a Morávka. Jak napovídá níže umístěný plakát, rozhodly se v jeho záhlaví jmenované organizace, uspořádat v sobotu 6. dubna v Jindřichově Hradci Vzpomínkovou slavnost ke 100. výročí narození Františka Peltána. Ta, jak je také p... »»»


04.12.2012 (09:00)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ve Zbuzanech, městské části Jindřichova Hradce, v ulici 9. května stojí nenápadný domek, na jehož stěně je pamětní deska s nápisem: „V TOMTO DOMĚ SE DNE 1. 4. 1913 NARODIL FRANTIŠEK PELTAN, ČLEN VOJENSKÉ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA, OPERÁTOR VYSÍLAČKY SPARTA II. ZEMŘEL PO BOJI S GESTAPEM 20. 7. 1942“. Každý rok 8. května se zde u příležitosti ukončení 2. světové války scházejí zastupitelé města Jindřichův Hradec, zástupci vojenské posádky, členové Československé obce legionářské, Svazu bojovn... »»»


07.09.2012 (16:55)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V úterý, dne 4. září 2012, udělila starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková při slavnostním shromáždění v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty čestná občanství této městské části protinacistické odbojové skupině Tří králů. Podplukovníkovi Josefu Balabánovi, generálmajorovi in memoriam, podplukovníkovi Josefu Mašínovi, generálmajorovi in memoriam a štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi, brigádnímu generálovi in memoriam. Za Josefa Balabána převzal čestné občanství jeho pra... »»»


16.05.2010 (16:10)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V závěru článku „2. vlna Obrany národa v Kolíně“, který byl na těchto webových stránkách zveřejněn 7. července 2008, píší jeho autoři, že …… „Trvalou poctu pak generálu Pavlíkovi dluží nejen město Kolín, ale i Armáda ČR. Tento dluh by byl jistě vyrovnán instalací odpovídající pamětní desky na budově Okresního soudu v Kolíně. Společnost Václava Morávka o tom začne jednat a Cartier Tank replica stanoví si to jako jeden z hlavních cílů své budoucí činnosti.“ Tak se, sice s určitým zpožděním, nako... »»»


10.08.2009 (17:00)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Prstýnkáři a 7. září 2009 v Kolíně a Lošanech

V polovině července letošního roku byly bombasticky, jinak se to nedá nazvat, oslavovány 70. narozeniny jednoho z nejkonformněji vystupujících a současně veřejně známých lidí, někdejšího národního umělce a věrného služebníka socialistického režimu, Karla Gotta. Zhruba měsíc předtím byl na vyšehradském hřbitově za téměř hysterické atmosféry pohřben tentokrát „jen“ zasloužilý umělec socialistické éry, Waldemar Matuška, což bylo potvrzením pokračující degradace vyšehradského Slavína z někdejší posv... »»»


20.04.2009 (10:50)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Sobota 18. dubna 2009 byla v obci Ořechov u Telče věnována, zasvěcena 27. ročníku Memory of Czechoslovak paragroups, tedy vzpomínce na Československé paraskupiny, vysazované v průběhu 2. světové války na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. A nejen na ně, ale i na všechny jejich spolubojovníky z řad obyvatelstva i na množství dalších nevinných obětí s výsadky a akcemi paraskupin spojených. Tedy i ve smyslu textu na ořechovském památníku: „Na paměť parašutisty npor. Adolfa Opálky a všech... »»»


25.08.2008 (09:30)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Památník Václava Morávka v Praze

Pražan nebo návštěvník našeho hlavního města, který se v těchto dnech rozhodne zajít k Prašnému mostu v Praze Dejvicích a položit zde květiny nebo jen v úctě postát u památníku štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, bude zklamán. Nevelký kamenný památník, který byl na místo, kde Václav Morávek 21. března 1942 padl, instalován zhruba v polovině 60. let minulého století, zde od počátku července letošního roku již není. Nestal se však obětí např. vandalů nebo nějakého „... »»»


09.07.2008 (13:53)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

2. vlna Obrany národa v Kolíně

Dne 23. června 1944 vynesl prezident tehdy zcela „zákonného“, avšak nacisty plně ovládaného Lidového soudního dvora, Dr. Roland Freisler, přezdívaný jako „Zuřivý Roland“ v procesu se spis. zn. 1 H 115/44, který se konal v Norimberku, rozsudky trestu smrti nad Františkem Vlasatým ze Strakonic, Stanislavem Staňkem z Velkého Oseka a Prokopem Červinkou z Kolína (foto) (foto). Dne 29. srpna 1944 vynesl v procesu se spis. zn. 1 H 185/44 před stejným soudním dvorem, vrchní zemský soudní rada Illner, ro... »»»


07.04.2008 (23:20)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

MEMORY OF CZECHOSLOVAK PARAGROUPS

28. března 1942 dopadla v blízkosti obce Ořechov na Moravě www.winreplicas.com paraskupina Out distance, v pořadí šestá operace zvláštní skupiny -D- Ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně. Výsadku této skupiny předcházely operace s názvy : Benjamin, Percentage, Antropoid, Silver A a Silver B. Místo přistání tří členů skupiny Out distance : nadporučíka Adolfa Opálky, rotného Karla Čurdy a desátníka aspiranta Ivana Kolaříka bylo důsledkem chyby navigátora polské posádky... »»»


31.12.2007 (23:26)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Historie 1. vlny Obrany národa v Kolíně je poměrně obsáhlá a dnes již bohužel téměř zapomenutá. Nickem pod tímto článkem podepsaný autor, člen Společnost Václava Morávka, se tuto historii pokusí v několika pokračováních připomenout a doplnit řadu historických skutečností, které byly do této doby buď neznámé nebo byly předmětem hypotéz a spekulací. Toto doplnění je možné na základě mnohaměsíčního badatelského úsilí nejen autora, ale i jiných lidí s autorem nezištně spolupracujících. První článek je věnován vyjasnění a dokumentování některých dosud sporných dějů a dat, týkajících se hlavních postav 1. vlny Obrany národa v Kolíně. »»»V rubrice (a jejích podrubrikách) nalezeno článků: 33
Zobrazit << >> (z 2 stránek)