www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityBarium
29.07.2014 (16:38)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Paraskupina Barium

Výsadkovou skupinu Barium tvořili tři stateční a odhodlaní muži. Velitel skupiny, nadporučík Josef Šandera, se narodil 14. března 1912 v Náměšti nad Oslavou. Otec Emanuel byl čalounický a sedlářský mistr. Matka Marie, rozená Člaňková, byla v domácnosti. Josef Šandera měl tři sestry- Julii, Věru a Marii. Protože otec odešel v roce 1915 do války a v následujícím roce zemřela matka na leukémii, Josefa a jeho sestry vychovávala babička. Josef Šandera byl římskokatolického vyznání. Vychodil pět tříd... »»»