www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Protikomunistický odboj
20.10.2017 (15:46)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak je všeobecně známo, v sobotu 3. října 1953, se ve večerních hodinách sešli v prostorách dnešního Masarykova nádraží, v roce 1953 Nádraží Praha střed, tehdy 23 letý Ctirad Mašín, 21 letý Josef Mašín, 22 letý Milan Paumer, 32 letý Václav Švéda a 21 letý Zbyněk Janata. Sešli se zde jednak proto, že tak byli předem dohodnuti a hlavně pak z toho důvodu, že právě odtud začínala jejich cesta do Západního Berlína, v prvních úvahách plánovaná toliko na dobu několika dnů. Večerním vlakem pak tato skupina, rozdělená na dvě části, odjela směrem Chomutov. »»»


23.10.2014 (17:32)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Josef Toufar

V poslední době se začalo hodně mluvit o možné exhumaci ostatků faráře Josefa Toufara ze společného hrobu na hřbitově v Ďáblicích. Mimo jiné tuto myšlenku podporuje i Miloš Doležal, autor faktografické práce o tragickém osudu Josefa Toufara s názvem „Jako bychom dnes zemřít měli.“ Možná že pán Doležal je i tím, kdo s touto ideou před časem přišel jako první. Dnes, možná by bylo lépe napsat že včera, tento záměr výrazně podporovala i již neexistující Rada hlavního města Prahy, speciálně pak minul... »»»


15.11.2012 (05:57)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pietní vzpomínce na Borise Volka vévodila tvrdá kritika jakékoliv totality Kolín zažil v pondělí 12. listopadu 2012 další pietní akt organizovaný tentokrát Konfederací politických vězňů okresu Kolín, za velké pomoci Společnosti Václava Morávka a za přispění města Kolín. U pamětní desky Borise Volka před budovou Střední průmyslové školy Cartier Santos replica strojírenské se sešli zástupci kolínské i celostátní Konfederace politických vězňů, skauti (foto), sokolové (foto), politici, široká v... »»»


10.10.2012 (13:33)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Za krásného podzimního počasí bylo přesně v poledne, v Replica Cartier Watches sobotu 6. října 2012, zahájeno na prosluněném 1. nádvoří zámku českého krále Jiřího v Poděbradech shromáždění, které vyvrcholilo odhalením pamětní desky významnému protikomunistickému bojovníkovi, Milanu Paumerovi. Výhradní zásluha na tomto počinu náleží Nadačnímu fondu Milana Paumera, v jehož čele stojí správní rada ve složení: Jiří Cihlář (předseda) a Zdeněk ml. a Ctirad Paumerovi (členové). Poděkování patří samozř... »»»


19.10.2011 (20:22)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Dne 2. září 2011 byl za účasti nejbližších členů rodiny, bratra Josefa, švagrové Evy a neteře Barbary, při slavnostním pietním obřadu uložen do země Národního hřbitova v kalifornském Riverside popel Ctirada Mašína, který zemřel 13. srpna 2011 v Clevelandu. Veřejné rozloučení s tímto českým protikomunistickým bojovníkem proběhlo s vojenskými poctami ve středu 24. srpna v americkém Clevelandu ve státě Ohio. Smutečního obřadu se kromě Mašínova bratra Josefa, který byl rovněž členem jejich protikomu... »»»


17.08.2011 (17:27)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak je již všeobecně známo, v sobotu 13. srpna 2011 zemřel v americkém Clevelandu ve věku 81 let syn národního hrdiny československého protinacistického odboje, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, Ctirad Mašín. Stejně tak jako nelze zpochybnit hrdinství a odvahu boje otce Mašína proti hnědému moru nacismu, nelze, přes řadu nepřehlédnutelných a mnohokrát až hystericky nenávistných názorů mnohých našich současníků na syna Ctirada, zpochybnit ani jeho odvahu a nesmlouvavý boj pr... »»»


23.03.2011 (19:03)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jsou tři kategorie – odboj, odpor a disent Motto: „Přijímání zákona o třetím odboji bez definice hodnoty skutku, který tento zákon si klade za cíl ocenit, je bezvýznamné. Oběti si zaslouží naši účast, lítost, pozůstalí soustrast, disent údiv, odpor uznání a odboj ocenění.“ Josef Mašín, Santa Barbara, USA Rozhovor Martina Vadase (Praha, Česká republika) s Josefem Mašínem (Santa Barbara, USA) se uskutečnil přes internet 17. března 2011. Martin Vadas (dále jen M.V.): Pane Mašíne, ukázal... »»»


26.02.2011 (21:25)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ve čtvrtek 24.února 2011 - v předvečer 63. výročí komunistického únorového puče - se uskutečnila ve Vojenském historickém ústavu v Praze na Žižkově slavnostní vernisáž výstavy PŘÍSAHALI REPUBLICE - VOJÁCI V 3. ODBOJI. Účastníci si připomněli, že ne všichni občané Československa přijali komunistický teror s odevzdaností, ale byli i tací, kteří se mu dokázali postavit s nasazením vlastního života. Ministr obrany Alexandr Vondra při této příležitosti udělil nejvyšší rezortní vyznamenání členům odbo... »»»


09.08.2010 (22:31)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

V pondělí 9. srpna 2010 v 19,10 hod, zemřel v nemocnici v Havířově ve věku nedožitých 83 let Vratislav Švéda, jeden z posledních aktivních účastníků nebo pomocníků protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Vratislav Švéda se narodil 11. října 1927, v pořadí jako třetí syn rodičů Františka Švédy a Hedviky, rozené Adamcové, drobných zemědělců z Pivína, obce ležící mezi městy Prostějov a Kojetín. Staršími bratry Vratislava byli Václav (nar. 26. dubna 1921) a Zdeněk (nar. 20. května 1922). V... »»»


09.08.2010 (22:24)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Polopravdy a pokrouceniny pana Kapala

Na blogu IDnes se v minulých dnech objevil článek přispěvatele Vladimíra Kapala, podle jeho slov, regionálního publicisty, s názvem „Jak jsem poznal Milana Paumera já“. Jsem přesvědčen o tom, že obsah článku je klasická ukázka nevědomosti, případně jen částečné vědomosti autora, vydávajícího se však za znalce věci, z čehož pak logicky vyplývá hrubé překrucování a zkreslování faktů. V tomto případě ve věci nad jiné citlivé, kterou nepochybně je protikomunistický odboj skupiny bratří Mašínů v 50.... »»»


08.08.2010 (09:06)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Milan Paumer zemřel ve čtvrtek 22. července 2010 ve Vinohradské nemocnici v Praze. Se souhlasem Milanova bratra Zdeňka, se hlavní role při organizování pohřbu ujal kameraman a režisér Martin Vadas, což byla nepochybně šťastná a správná volba. Prakticky hned od oznámení Milanova úmrtí projevovali zájem účastnit se pohřbu někteří členové vlády a předseda, resp. předsedkyně obou komor Parlamentu České republiky. Jednání na Úřadu vlády ČR vedl Martin Vadas a mimo jiné odtud odešel i zvací dopis prem... »»»


31.07.2010 (21:23)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Protože se v souvislosti s úmrtím mého kamaráda Milana Paumera a mé neúčasti na jeho pohřbu vyrojilo v českém tisku a hlavně pak na internetu netušené množství nejrůznějších spekulací, úvah a názorů, rozhodl jsem se zcela výjimečně reagovat na tuto skutečnost následujícími řádky, které jsou odpovědí na jeden z mnoha typických a těch slušně formulovaných mailů. Milý Josefe, cením si Tvého názoru, přesto bych rad předložil k Tvé úvaze a možná i k úvaze dalších, následující ……… diskuse s Radkem,... »»»


25.07.2010 (12:50)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Ve 4 hodiny odpoledne, dne 22. července 2010, zemřel v nemocnici v Praze na Vinohradech jeden z nejznámějších bojovníků proti komunismu, Milan Paumer. V dubnu mu bylo 79 let. Milan zemřel na srdeční problémy, když v minulosti prodělal několik infarktů. O některých z nich ani nevěděl. Stav jeho srdce, souvisejících tepen a cév byl tak špatný, že lékaři ve vinohradské nemocnici nemohli provést ani všechny potřebné a odpovídající chirurgické zákroky. K tomu všemu se ještě přidal zápal plic a tak se... »»»


11.06.2008 (22:10)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak je všeobecně známo, v sobotu 3. října 1953, se ve večerních hodinách sešli v prostorách dnešního Masarykova nádraží, v roce 1953 Nádraží Praha střed, tehdy 23 letý Ctirad Mašín, 21 letý Josef Mašín, 22 letý Milan Paumer, 32 letý Václav Švéda a 21 letý Zbyněk Janata. Sešli se zde jednak proto, že tak byli předem dohodnuti a hlavně pak z toho důvodu, že právě odtud začínala jejich cesta do Západního Berlína, v prvních úvahách plánovaná toliko na dobu několika dnů. Večerním vlakem pak tato skupina, rozdělená na dvě části, odjela směrem Chomutov. »»»


11.06.2008 (16:34)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jak je všeobecně známo, v sobotu 3. října 1953, se ve večerních hodinách sešli v prostorách dnešního Masarykova nádraží, v roce 1953 Nádraží Praha střed, tehdy 23 letý Ctirad Mašín, 21 letý Josef Mašín, 22 letý Milan Paumer, 32 letý Václav Švéda a 21 letý Zbyněk Janata. Sešli se zde jednak proto, že tak byli předem dohodnuti a hlavně pak z toho důvodu, že právě odtud začínala jejich cesta do Západního Berlína, v prvních úvahách plánovaná toliko na dobu několika dnů. Večerním vlakem pak tato skupina, rozdělená na dvě části, odjela směrem Chomutov. »»»


06.04.2008 (14:52)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

DOBRÉ OBJEVY AMERIKY

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Pavel Žáček, je borec. To ostatně několikrát dokázal i v minulosti. Nový rozruch okolo případu skupiny bratří Mašínů, který Pavel Žáček způsobil začátkem dubna 2008, je i ukázkou toho, jak dobře umí tento muž na svém místě obeznámit širokou veřejnost s málo známými skutečnostmi minulých komunistických časů a hlavně pak s bojovníky proti těmto zemským, evropským i celosvětovým škůdcům. To, že ministerského předsedu Mirka Topolánka seznámil s výslecho... »»»


06.02.2008 (08:52)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Zdena Mašínová starší

18. ledna 2008 přinesly noviny Deník zprávu o návštěvě prezidentského kandidáta Jana Švejnara v Hradci Králové s nadpisem „Mašínům bych vyznamenání nedal“. Autor této zprávy, podepsaný v článku jako (zprav), téměř dramaticky líčí, že po Švejnarových větách : „Bratry Mašíny bych nevyznamenal. Byli chrabří, byli stateční, ale byly tam ztráty na životech“, narvaný sál královéhradecké Střelnice ztichl nedočkavostí. Jistě se jednalo o odpověď pana Švejnara na položenou otázku, jak by se on zachoval k... »»»