www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


07.10.2015 (10:32)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Pomník Čsl. námořníkům na hřbitově
V květnu roku 2013 byl na hlavním kolínském hřbitově na Zálabí představen místní veřejnosti opravený pomník někdejší kolínské odbočky Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Historii této obce i genezi opravy jejího kolínského pomníku popisují články, které byly na stránky tohoto webu umístěny 18. dubna a 4. května 2013. V článku s názvem „Českoslovenští námořníci,“ jsou mimo jiné napsána i tato slova ....... „Ze vzpomínek současných pamětníků lze mít za prokázané, že když ne dříve, tak v druhé polovině 50. a začátkem 60. let minulého století,reeftiger.es byl památník ve stavu, jak jej v říjnu roku 1968 zachytil fotograf Jaroslav Kronus. Ba dokonce byl ve stavu lepším, protože nesrovnatelně lépe prý vypadal model majáku, kde byl v jeho vrchní části ochoz, do kterého se dávaly zapálené svíčky. Dnešní pamětníci, tehdy desetiletí chlapci si pamatují, jak je rodiče nebo prarodiče vodili na hřbitov a téměř pokaždé se s nimi zastavili u „námořníků.“ Pro hochy to prý bylo velmi zajímavé a zvláště na ně působil již zmiňovaný maják a kotva, která však již na snímku Jar. Kronuse chybí.“.......

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Pomník Čsl. námořníkům s kotvou
Právě instalace lodní kotvy (Text z Wikipedie: kotva je zařízení, používané ke spojení plavidla se dnem vodní plochy, na níž pluje. Obvykle je kotva ke dnu spouštěna na řetězu nebo lanu a je vybavena jedním nebo několika zpětnými hroty. Hroty se mají zarýt do dna a tím fixovat loď na místě), nepochybného symbolu loďařství a námořnictví k pomníku na kolínském hřbitově se stala předmětem nejen úvah, nýbrž i dalšího konkrétního jednání lidí, kteří byli spojeni s obnovou námořnického pomníku. A tak, po určitém čase, jak dokazují níže umístěné snímky, se tyto myšlenky a úvahy staly skutečností. Hlavní zásluha na instalaci kotvy k pomníku patří panu Vladimíru Horovi z firmy Ferostav, který nejenže kotvu a k ní náležící řetěz obstaral, ale zajistil jak jejich renovaci a stávající povrchovou úpravu, tak i instalaci obou atrefaktů na kamenné podloží u pomníku. Vše by se nepovedlo nebýt chápavého postoje představitelů a zastupitelů města Kolín, kteří v rozpočtu na letošní rok vyčlenili na zajištění této akce dostatek finančních prostředků.
Panerai Replica Watches

Společnost Václava Morávka, iniciátorka obnovy námořnického pomníku na kolínském hřbitově, tak za vše co bylo s umístěním kotvy k pomníku spojeno, veřejně a hlasitě děkuje panu Vladimíru Horovi a městu Kolín ....... Na řadu teď přichází zhotovení další součásti pomníku z konce 30. let minulého století – majáku a jeho následné instalace ke kotvě i pomníku.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 261 kB)Pomník s kotvou na hřbitově
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Pomník s kotvou na hřbitově
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Pomník s kotvou na hřbitově
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Kotva u pomníku obce Čsl. námořníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Kotva u pomníku obce Čsl. námořníků

anonymous
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci