www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Memory of Czechoslovak paragroups 201501.05.2015 (13:11)
[obrlevy popis="Veřejnost přítomná v Ořechově rolex daytona replica
25.04.2015"]verejnost1.jpg[/obrlevy]Již více jak třicetkrát se sešla, v posledních letech početná veřejnost, letos odhadem 500 a více lidí, před pomníkem paraskupiny Out Distance v obci Ořechov, ležící nedaleko Telče. Skupina zde byla, pod velením nadporučíka Adolfa Opálky, plukovníka in memoriam, vysazena 28. března 1942. Předmětem tohoto článku není popis činnosti a dalších osudů členů Out Distance v době nacistické okupace naší vlasti, nýbrž stručný popis letošního dubnového setkání v Ořechově, při kterém je vzpomínáno na všechny paraskupiny, vyslané a vysazené během 2. světové války z Anglie na území někdejšího protektorátu Čechy a Morava .......... Malé odbočení. Autor článku pobýval v polovině letošního dubna spolu s dcerami několik dnů v Londýně. Samozřejmě jsme neopomněli navštívit londýnskou třídu Bayswater a na ní stojící budovu Porchester Gate, kde za 2. světové války sídlila exilová zpravodajská služba Československého ministerstva národní obrany. Zde se během celého válečného období museli, třeba jen na krátkou dobu, vyskytnout všichni ti naši vojáci, kteří byli vybráni jako parašutisté k plnění zvláštních úkolů na území okupované vlasti. Zde také byli všichni fotografováni se známou cihlovou zdí na pozadí snímku. Po vstupu do přízemí budovy a oznámení účelu naší návštěvy, nás místní vrátný okamžitě dovedl k již zmíněnému místu, kde jsme se několikrát vyfotografovali a to i s fotografiemi Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, které nám přinesl a půjčil ochotný vrátný. Na budově Porchester Gate je také od 28. října 2011 umístěna pamětní deska, připomínající, že zde byla v roce 1941 naplánovaná operace Anthropoid, která skončila 27. května 1942 úspěšným atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Budova Porchester Gate na Bayswater
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 189 kB)Pamětní deska na budově Porchester Gate
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 149 kB)Fotozeď v Porchester Gate
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Fotozeď v Porchester Gate
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Fotozeď v Porchester Gate

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Veřejnost přítomná v Ořechově 25.04.2015
Podrobnější historii ořechovských setkání lze nalézt v několika článcích na této webové adrese, hlavně pak v článku s nadpisem „Memory of Czechoslovak paragroups,“ umístěného na osmé stránce webu. Jako významní hosté se letošní vzpomínkové akce zúčastnili: poslední žijící československý parašutista, vyslaný v únoru 1945 na území někdejšího protektorátu, generálmajor v.v. Jaroslav Klemeš a veterán 2. světové války, brigádní generál v.v. Emil Boček. Oba páni generálové poté během akce promluvili s velkým aplausem k přítomným divákům. Přítomen byl a krátký proslov zde přednesl i senátor Parlamentu ČR, RNDr. Miloš Vystrčil. Nepřehlédnutelnými účastníky byli vojáci, parašutisté 43. výsadkového praporu z Chrudimi, v čele se replica horloges kopen svým velitelem, pplk. Robertem Dziakem a pro veřejnost vystaveným vrtulníkem, kterým vojáci z Prahy do Ořechova a zpět, dopravili generálmajora v.v. Jaroslava Klemeše. Z vrtulníku poté provedlo několik parašutistů seskok. Jejich manévrování během letu k zemi a přesnost seskoku byly udivující. No prostě, skákali profesionálové .......... Přítomným slavnostně, při pokládání věnců a květin k pomníku, i k poslechu zahráli manželé Angrovi z Prahy, manžel na skotské dudy a manželka na buben .......... K vidění byly v Ořechově i výstavy fotografií a dokumentů o našich paraskupinách, stejně jako ukázky historické i současné bojové techniky. Vytknout lze pořadatelům pouze nedokonalou technickou připravenost zvukové techniky, která obzvláště nepříjemně rušivě působila při proslovu generála Klemeše. Přesto Společnost Václava Morávka v Kolíně děkuje organizátorům za jejich mimořádně záslužnou činnost, kterou toto každoroční setkání v obci Ořechov a u pomníku paraskupiny Out Distance, bezesporu je!!Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 243 kB)J. Klemeš, I. Šourková a E. Boček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Hovoří generálmajor Jaroslav Klemeš
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)P. Svoboda a Zpěvák ze Spol. Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 175 kB)P. Svoboda a Zpěvák ze Spol. Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 97 kB)Seskok parašutistů 43. praporu z Chrudimi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Pomník paraskupiny Out Distance v Ořechově
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 252 kB)Pomník v Ořechově 2015
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 262 kB)Květiny před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Květiny před pomníkem

anonymous
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci