www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


22.03.2015 (16:55)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 288 kB)Foto Václava Morávka z 30. let minulého století
Letošního 21. března uplynulo již 73 let od hrdinské smrti štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Toho prvého jarního dne roku 1942 padl Václav Morávek se zbraní v ruce v boji s nepřítelem v blízkosti Prašného mostu v Praze Dejvicích. Nepřítelem mu bylo několik členů pražského gestapa, v čele se smutně proslulým Oskarem Fleischerem. Poslední boj Václava Morávka přesně popsal ve své knize „Muž proti okupaci“ historik Mgr. Vilém Čermák (foto). Pravdivě jej také zachytil na filmový pás režisér Miloslav Kučera v polohraném televizním dokumentu s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka.“ Stručná připomínka děje. 21. března 1942 měl Václav Morávek domluvenou schůzku s agentem A54 Paulem Thümmelem, pravděpodobně někde ve Střešovicích, nejspíš pak v parku u místní tramvajové vozovny. Omega Replica Watches Na místo schůzky však Václav Morávek poslal svého spolupracovníka Václava Řeháka, kterého posléze ze zálohy přepadli v parku a okolo něho číhající příslušníci gestapa. Podle očitého svědectví jisté paní Elišky Pichrtové, které zaznamenal Mgr. Vilém Čermák, jel toho dne v podvečer v tramvaji směrem od Pohořelce ke Klárovu velmi roztěkaný člověk, kterým byl zřejmě Václav Morávek. Ten si pravděpodobně za jízdy v tramvaji všiml probíhajícího zatýkání Václava Řeháka v parku u vozovny a ve stanici Chotkovy sady se rozhodl přestoupit do tramvaje, která odtud jela k Prašnému mostu. Zde z tramvaje vystoupil ve chvíli, kdy se od střešovické vozovny vraceli ke zde zaparkovaným autům gestapáci s již zatčeným Václavem Řehákem. Morávek ani chvíli neváhal a zahájil proti nim střelbu, kterou gestapo opětovalo. Pravděpodobný druhý zásah z gestapáckých pistolí přeťal Václavu Morávkovi aortu a způsobil mu tak okamžitou smrt. Další dva Fleischerovi výstřely do Morávkova obličeje mohly být výrazem vzteku, že jej nechytili živého nebo i definitivním potvrzením jeho smrti. Lze se totiž domnívat, že Václav Morávek mohl od Oskara Fleischera dostávat určité informace, za které však mu však musel vyplácet jistě nemalé finanční částky. Fleischer tak potřeboval mít jistotu, aby Morávek proti němu nemohl vypovídat v případných výsleších, pokud by jej dostali živého. To je však jen domněnka, kterou nelze potvrdit žádným dokumentem ani svědectvím.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Pomník Václava Morávka u Prašného mostu
V polovině 60. let minulého století se podařilo tehdejšímu Svazu protifašistických bojovníků instalovat zhruba na místě Morávkovy smrti skromný, přesto však výstižný pomník. Začátkem 90. let 20. století, tedy po tzv. sametové (plyšákové) revoluci zde zahájil Český svaz bojovníků za svobodu tradici pravidelných pietních vzpomínek, které se konají vždy ve výroční den smrti Václava Morávka, nebo v nejbližší všední den, vychází-li výročí na víkendové dny. V období let 2008 až 2014 byl Morávkův pomník, z důvodů výstavby tunelu Blanka a zásadní úpravy okolí Prašného mostu, přemístěn na nádvoří kasáren Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici v Dejvicích, kde se také vždy v březnu konaly pietní vzpomínky. Na podzim loňského roku byl pomník vrácen zpět na místo u Prašného mostu a dne 6. října 2014 byl Morávkův pomník slavnostně odhalen.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Pokládání věnců a kytic k Morávkovu pomníku
Letošního 20. března se tak opět po šesti letech za krásného slunečného počasí konala od 15,00 hod v režii Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské pietní vzpomínka na místě, kde Václav Morávek v březnu 1942 zahynul. Přítomni byli: za Parlament ČR senátor Jiří Oberfalzer, náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Ing. Petr Pavel, náměstek ministra obrany ČR Mgr. Jakub Landovský, plukovník Martin Machatý z Vojenské kanceláře prezidenta ČR, starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, zástupci organizátorů i Společnosti Václava Morávka a několik desítek přihlížejících. Mezi nimi byli nepřehlédnutelní brigádní generál Ing. Pavel Adam a plukovník PhDr. Eduard Stehlík. Pietního aktu se zúčastnili i někteří vojáci Aktivních záloh Armády ČR, kteří byli před tím v sále Ministerstva obrany ČR v ulici Na Valech vyznamenáni náčelníkem Generálního štábu, armádním generálem Petrem Pavlem, čestným odznakem Václava Morávka. Po aktu pokládání věnců a květin za asistence vojáků Čestné stráže Armády ČR, který však citelně postrádal hudební doprovod, vystoupilo se svými proslovy několik řečníků. Nechyběl mezi nimi ani člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič. Akce byla ukončena symbolickou minutou ticha za zvuků vojenské večerky .......... Zmíněna zde musí být mimořádná aktivita pražského občana Jiřího Šibila, který na pátek 20. března 2015 zorganizoval konání zádušní mše za Václava Morávka. Ta se uskutečnila od 8,00 hod v kostele nanebevzetí Panny Marie v areálu strahovského kláštera za celebrování místního opata, P. Josefa Michaela Pojezdného.
Rolex replica watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 119 kB)Armádní generál Ing. Petr Pavel při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Jiří Buřič, generál Petr Pavel, Jiří Oberfalzer
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 300 kB)Mgr. Jakub Landovský
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 249 kB)Hovoří Jiří Buřič
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Hovoří Ing. Ondřej Kolář
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Přítomná veřejnost před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 212 kB)Jiří Buřič a armádní generál Ing. Petr Pavel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 189 kB)Eduard Stehlík, Ivana Šourková a Pavel Pobříslo

Kytice pod pamětní deskou Václava Morávka na budově Obchodní akademie v KolíněKytice pod pamětní deskou Václava Morávka na budově Obchodní akademie v Kolíně

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci