www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pardubický Zámeček06.12.2014 (10:54)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)Larischova vila - Zámeček v současnosti
Je místní název pro výstavnou vilu, kterou si v roce 1885 dal postavit ostravský uhlobaron hrabě Jiří Larisch – Mönnich, od tehdy proslulého českého stavitele Františka Schmoranze. Vila byla obklopena rozsáhlou oborou, ke které patřilo i dnešní pietní místo, za 2. světové války nacistické střelnice. V dobách „Velké pardubické“ a parforsních honů zde hostívali hrabě Larisch a její další majitel, hrabě Alfons Henckel vysokou šlechtu a členy panovnických rodin z celé Evropy. Posledním šlechtickým obyvatelem vily byl v letech 1937 – 1937 říšskoněmecký hrabě Leopold Fugger. V roce 1937 přešla vila do majetku města Pardubic a krátce zde bylo usídleno vojenské jezdecké učiliště. Po příchodu nacistů v roce 1939 se v objektu Zámečku usídlil prapor německého pluku ochranné policie. Tato jednotka si v oboře zřídila z písečného náspu za nynějším pomníkem cvičnou střelnici.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Popraviště pardubického Zámečku v roce 1945
Za heydrichiády byla pak tato střelnice změněna na popraviště gestapa. Zde bylo u tří dřevěných kůlů, které jsou na pomníku symbolizovány třemi břevny, v době od 3. června do 9. července 1942 popraveno zastřelením 194 vlastenců z celých východních Čech, kteří skutečně nebo jen údajně měli něco společného s atentátem na Heydricha. Popravy zatčených prováděli příslušníci policejní jednotky usazené v Zámečku, v jehož sklepních místnostech byly oběti před popravou vězněny. Po popravě byla jejich těla spálena ve zdejším krematoriu a jejich popel v noci vhozen do Labe. Jako dny hrůzy lze nazvat 24. červen, kdy zde bylo zavražděno 33 obyvatel Ležáků, jejichž obec byla téhož dne srovnána se zemí a 2. červenec, den popravy 40 pardubických občanů, kteří aktivně podporovali účastníky atentátu na Heydricha. Poslední výstřely popravčí čety zde zazněly 9. července, kdy pod nimi padlo 15 občanů z náchodska za pomoc, kterou poskytli parašutistovi Jiřímu Potůčkovi – Tolarovi.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Kniha Vojtěcha Kyncla
Podle internetové Wikipedie popraviště v Zámečku nevyužívala pouze pardubická služebna gestapa, nýbrž ještě expozitury v Hradci Králové a v Kolíně. V roce 1972 vzbudil celosvětovou pozornost v NDR probíhající soudní proces s tehdy třiasedmdesátiletým Paulem Feustelem, bývalým velitelem gestapa v Kolíně, Benešově a vedoucím Sonderkommanda v Chrudimi. Podrobně se tímto Feustelovým případem zabývá příslušná část knihy historika, PhDr. Vojtěcha Kyncla s názvem „Bez výčitek ...“ s podtitulem Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Autor zde na straně 107 uvádí, že .....“Feustel nechal mimo jiné na pardubickém popravišti zastřelit v červnu 1942 nejméně tři desítky osob z Kolína a okolí“ ..... Vojtěch Kyncl však v tomto případě bohužel neuvedl žádný odkaz na historické prameny .....

Svaz osvobozených politických vězňů zřídil v roce 1949 v místě pardubického popraviště památník. V roce 1956 se Zámeček stal majetkem národního podniku Tesla Pardubice a od roku jejího zprivatizování do roku 2014 společnosti Foxconn. V letošním roce Larischovu vilu, nebo-li Zámeček, prodala společnost Foxconn za symbolickou cenu 1 Kč, Československé obci legionářské, která chce, po jistě velmi náročných opravách, zřídit v budově muzeum.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 174 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 150 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 188 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 185 kB)Pardubický památník Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 266 kB)Popravní místo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 260 kB)Popravní místo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 277 kB)Popravní místo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Popravní místo v památníku Zámeček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 223 kB)Pardubický památník Zámeček

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci