www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Dolní Vilémovice08.11.2007 (11:42)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 508 kB)Památník obětem válek 20. století na návsi v Dolních Vilémovicích.
Dolní Vilémovice, obec s cca 400 obyvateli ležící asi 10 km jihovýchodně od Třebíče, se navždy zapsala do české národní historie tím, že se zde 24. června 1914 narodil pozdější rotmistr prvorepublikové Československé armády, in memoriam plukovník a národní hrdina Jan Kubiš. Jeho životní osudy a boj proti nacistickým okupantům, včetně jeho nejzářivějšího činu, kdy 27. května 1942, po selhání samopalu Jozefa Gabčíka, vrhl proti osobnímu vozu tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bombu, jejíž výbuch způsobil pozdější smrt tohoto katana českého národa, byly jsou a jistě ještě budou mnohokrát popsány. Pravděpodobně se tak stane i na tomto webu, ale zcela určitě to bude na jiném místě a sice v kapitole protinacistický odboj – paraskupiny – Antropoid. Na tomto místě se však chce autor rozepsat o současných Dolních Vilémovicích a jejich vztahu ke slavnému rodákovi.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 269 kB)Pohled do vestibulu obecního úřadu v Dolních Vilémovicích na stálou pamětní výstavu.
Protože jsem se v druhé polovině letošního října plánovaně ocitnul v Třebíči, dojednal jsem si před cestou se starostkou Dolních Vilémovic, paní Jitkou Boučkovou, návštěvu pamětní síně Jana Kubiše na místním obecním úřadě. Takovýto postup, tedy objednání návštěvy, jak jsem si alespoň pamatoval, doporučovaly někdejší webové stránky obce. U paní starostky, příjemné mladé ženy (foto), jsem se setkal se zcela výjimečným pochopením a ochotou, která zašla až tak daleko, že paní starostka pro mě dojela svým osobním vozem do Třebíče a po skončení návštěvy mně pak odvezla zase zpět. Kromě památníku obětem válek 20. století, který stojí na vilémovické návsi, jsem viděl pamětní desku Jana Kubiše na budově místního obecního úřadu (foto), jeho rodný dům, tj. čp. 79 (foto) (foto) i dům čp. 71 (foto) (foto), kde Kubišovi i se synem Janem později bydleli a kde byli všichni rodinní příslušníci v období heydrichiády pozatýkání. Samozřejmě jsem viděl i pamětní síň, která však od letošního roku již není síní, či spíše minulou upravenou kancelářskou místností, nýbrž stálou výstavou na paměť Jana Kubiše a dalších obětí nacistické zvůle z Dolních Vilémovic, která zabírá celý vstupní vestibul obecního úřadu, takže si zde vystavených písemností, fotografií a dalších věcí musí všimnout každý příchozí nebo návštěvník úřadu. Výstava je ve vkusných a vzorně upravených vitrínách rozdělena do samostatných tématických celků :
1) Rodina Jana Kubiše
2) Výcvik ve Velké Británii (foto)
3) Vysazení na území Protektorátu
4) Atentát 27.5.1942 v 10,31 hod
5) Poslední boj 18.6.1942 (foto)
6) Materiály z osobních spisů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka
7) Osudy dalších občanů Dolních Vilémovic za Protektorátu, ... Denemarkovi (foto)
Všechny vystavené písemnosti, fotografie a další předměty, byť jsou až na jednu údajnou výjimku kopiemi nebo reprodukcemi, mají vysokou technickou úroveň a jistě i historickou hodnotu. Zmiňovanou výjimkou mezi kopiemi je údajně zachovaná část padáku Jana Kubiše.

Nelze tedy jinak než konstatovat, že současné Dolní Vilémovice důstojně a na úrovni ctí a zachovávají památku jak svého zřejmě nejvýznamnějšího rodáka Jana Kubiše, tak i dalších občanů této obce, kteří se v době nacistické okupace naší vlasti zapojili do boje za naše národní osvobození. Všem, kteří ctí památku hrdinů Československého protinacistického odboje návštěvu Dolních Vilémovic a pamětní síně Jana Kubiše co nejvřeleji doporučuji. Setkáte se zde nejen s historií naší republiky, ale i s velmi nevšedním, vstřícným a ochotným jednáním paní starostky Jitky Boučkové, které touto cestou ještě jednou upřímně děkuji !
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci