www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


23.04.2014 (11:35)
Dne 21. března roku 2014 uplynulo již 72 let od smrti národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v tomto případě s pražskými gestapáky, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským hradem směrem do Dejvic. Jak je také jistě známo, byl Morávkův pomník v rámci velkých stavebních prací, tj. budování tunelu Blanka a výstavba nového Prašného mostu přemístěn, v červenci roku 2008, na nádvoří kasáren Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici v Dejvicích. Původně zde měl setrvat po dobu tří let, nicméně skutečnost je taková, že zhruba na své původní místo se pomník velmi pravděpodobně vrátí až v létě letošního roku. Tato skutečnost je způsobena protahujícími se stavebními pracemi a v neposlední řadě i letošním sporem hlavního města Prahy s dodavatelem stavby, a.s. Metrostav. To, spolu s fotografiemi místa, kam by se měl pomník vrátit, pořízenými v závěru roku 2013, dokládá i níže přiložená korespondence Společnosti Václava Morávka, hlavního města Prahy a městské části Praha 6.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 123 kB)Dopis starostky Prahy 6
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 105 kB)Dopis z magistrátu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 105 kB)Dopis primátora Prahy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Místo budoucího umístění Morávkova pomníku

Zhruba v polovině 60. let minulého století byl v topolové aleji blízko Prašného mostu, přibližně na místě, kde Václav Morávek zasažen gestapáckými kulkami padl, instalován pomník. Od roku 1990 se zde pravidelně, buď 21. března nebo v nejbližší replicas de relojes pracovní den, konaly pietní akty za účasti představitelů politického a společenského života, generálů a vysokých důstojníků Armády ČR i veřejnosti. Letošní vzpomínka, tradičně pořádaná Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS) a Armádou ČR, se na nádvoří kasáren pražské posádky konala již po šesté. Přítomni byli a věnce nebo květiny k památníku položili: senátor František Bublan, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, brigádní generál Ing. Zdeněk Jakůbek, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam, velitel Posádkového velitelství Praha, plukovník gšt. Ing. Milan Virt, místostarosta Prahy 6 Ing. René Pekárek CSc., zástupci ČSBS, Československé obce legionářské a v neposlední řadě členové Společnosti Václava Morávka z Kolína. Přítomni byli i někteří vojáci Aktivních záloh Armády ČR, kteří byli před pietním aktem vyznamenáni brig. generálem Ing. Pavlem Adamem, čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka ........ Po položení věnců a květin k Morávkovu pomníku, předneslo několik z výše jmenovaných politiků a vojáků proslovy. Nejkvalitnější z nich byl, podle autora těchto řádků, proslov místostarosty Prahy 6, Ing. Reného Pekárka CSc., který je v plném znění umístěn zde ........... Fotoreportáž z této akce i ze zavěšení kytice pod pamětní desku Václava Morávka v Kolíně, je umístěna níže.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 163 kB)Kytice pod pamětní deskou v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Kytice pod pamětní deskou v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Čestná stráž v dejvických kasárnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 231 kB)Čestná stráž v dejvických kasárnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 243 kB)Jiří Buřič upravuje kytici u pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 174 kB)Jaroslava Karbanová a Jiří Buřič před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 225 kB)Významní účastnící pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Hraje se státní hymna České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Věnce a kytice položené u pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Členové Společnosti Václava Morávka v Kolíně
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci