www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityČlánek
Paraskupina Embassy10.03.2014 (21:34)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Karol Mladý, velitel paraskupiny Embassy
Velitelem paraskupiny Embassy byl ustanoven rotný Karol Mladý, který se narodil se 9. června 1916 v Marok - Németu v dnešním Maďarsku. Otec Anton byl zemědělský dělník, matka Anežka, rozená Hrivnáková pracovala taktéž v zemědělství. Karol měl tři bratry a sestru. Po absolvování obecné školy v Nové Vsi nad Žitavou se vyučil truhlářem a zároveň studoval odbornou školu. Poté odešel do Čech, kde pracoval jako truhlář. Základní vojenskou službu nastoupil 1. října 1937 v Komárně. Z armády byl propuštěn 11. října 1939 v hodnosti desátníka. 29. února 1940 opustil Slovensko a přes Maďarsko se dostal do Jugoslávie, kde podepsal vstup do československé armády. 12. prosince 1940 byl zařazen do roty doprovodných zbraní 11. čs. praporu s níž se zúčastnil bojů na Středním východě. Na jaře 1942 prodělal malárii a od 15. října 1942 byl zařazen v Jeruzalémě jako telegrafista k čs. vojenské misi. Do výcviku pro plnění zvláštních úkolů byl zařazen (již v hodnosti rotného) 16. května 1944. Parakurz a další speciální přípravu absolvoval v Bari v Itálii. V červenci 1944 byl jmenován velitelem výsadku Embassy.
reproduction rolex

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Josef Hariň, člen paraskupiny Embassy
Šifrant paraskupiny Embassy Jozef Haríň se narodil 11. října 1921 v Ružomberoku. Otec byl textilní dělník, matka Žofie, za svobodna Glová, byla také textilní dělnice. Jozef měl dva bratry a dvě sestry. V Ružomberoku absolvoval obecnou a měšťanskou školu. Učil se automechanikem, ale z existenčních důvodů začal pracovat, stejně jako jeho rodiče v textilce. 9. září 1941 nastoupil v Nitře základní vojenskou službu. Tu vykonával nejprve u 1. autopraporu slovenské armády a po kurzu řidičů nákladních vozidel u 2. autopraporu v Prešově. V hodnosti desátníka byl 29. července 1942 odeslán na východní frontu. 28. října 1943 byl přemístěn do Itálie. Zde se přes v Itálii vdanou Češku seznámil se čtyřmi uprchlými anglickými zajatci, které pomáhal ukrývat. Společně s nimi a dalšími dezertéry ze slovenské armády přešel frontu do amerického zajetí. V zajateckém táboře v Averssu u Neapole byl kontaktován československými zpravodajci, kteří mu nabídli zařazení do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. V hodnosti četaře absolvoval zpravodajský kurz, parakurz a dále kurzy šifrovací a konspirační. Následně byl zařazen jako šifrant do skupiny Embassy.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 196 kB)Ján Grajzel, člen paraskupiny Embassy
Radista paraskupiny Embassy Ján Grajzel se narodil se 3. února 1920 ve Zvolenu. Otec Ján byl dělník, matka Marie, rozená Hrášková byla v domácnosti. Měl jednu sestru. Po absolvování základního vzdělání se začal učit na pokrývače, ale učení nedokončil. Od února 1936 začal pracovat ve frýdeckých hutích. Po německé okupaci se zapojil do odboje. Z obavy před zatčením odešel za prací do Německa. Pracoval v Kielu a Hagenu. Po několika měsících požádal o slovenský pas a 15. ledna 1942 byl odveden do slovenské armády. Narukoval 1. října 1942 k 11. dělostřeleckému pluku v Žilině. Po vykonání kurzu byl zařazen do funkce telegrafisty. 21. března 1944 byl odvelen ke slovenské technické brigádě v Itálii. 28. května 1944 přešel frontu do amerického zajetí. V zajateckém táboře přijal nabídku československých zpravodajských důstojníků k účasti na výsadkové operaci. V Bari prodělal výcvik v radiotelegrafii, konspiraci a šifrování. Dále absolvoval parakurz, kurz přijímání letadel a horolezecký kurz. V srpnu 1944 již hodnosti desátníka byl zařazen do formující se skupiny Embassy.
patek philippe replica


Operace Embassy byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a zařazen byl do třetí vlny výsadků. Desant tvořili, jak je uvedeno již výše, velitel a radista rotný Karol Mladý, šifrant četař Jozef Haríň a radista četař Ján Grajzel s radiostanicí s krycím názvem Karol. Původně byla skupina určena k vysazení na Slovensku, ale po potlačení Slovenského národního povstání byl její úkol změněn. Novým úkolem skupiny bylo posílit výsadek Clay, zpravodajsky působit na severovýchodní Moravě a podílet se na vyzbrojování domácího odboje.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 445 kB)Symbolika Československých paraskupin
Skupina byla vysazena 21. prosince 1944 (několik minut před paraskupinou Tungsten z téhož letadla). Výsadkáři dopadli u obce Prostějovičky, nedaleko německého výcvikového prostoru. Po dopadu se sešli pouze Mladý s Haríněm. Materiál byl však ztracen. Druhý den byly jejich věci objeveny a nacistický bezpečnostní aparát začal po výsadkářích pátrat. Rotný Mladý a četař Haríň postupovali směrem k Hranicím na Moravě na záchytnou adresu zjištěnou paraskupinou Clay. Po přechodu železniční trati mezi Říkovicemi a Břestem byli zpozorováni železniční stráží. Došlo k přestřelce, v níž byl Mladý raněn do ramene. Štědrý den roku 1944 strávili oba parašutisté v úkrytu na hřbitově v Břestu. V Hranicích, kam dorazili 26.12.1944 byli neúspěšní a když se totéž opakovalo na druhé záchytné adrese v Horní Bečvě, rozhodli se odejít na Slovensko. Při přechodu hranic byl rotný Karol Mladý 29. prosince 1944 při další přestřelce, tentokrát s gestapem smrtelně zraněn střelou do hlavy u obce Makov. Následně byl v Makově tajně pohřben pod cizím jménem. Dne 12. října 1945 bylo jeho tělo zásluhou Jozefa Haríně exhumováno a pohřbeno na hřbitově v Nové Vsi nad Žitavou. 17. července 1948 byl Karol Mladý postupně povýšen do hodnosti podporučíka pěchoty v záloze.

Četař Jozef Haríň byl v přestřelce u obce Makov zasažen do nohy. I přes zranění se mu však podařilo z dosahu gestapa uniknout. Vyčerpaného a ve sněhu spícího Haríně našel místní hajný, který ho ukryl v lese a obstaral mu jídlo a léky. Po uzdravení se přidal k partyzánskému oddílu Rodina, v jehož řadách se v květnu 1945 dočkal příchodu Rudé armády. Po osvobození byl odeslán do školy pro důstojníky. Po jejím absolvování se postaral o exhumaci a pohřeb svého druha Karola Mladého. Od 1. listopadu 1945 do 14. října 1946 působil u 11. pěšího pluku v Bratislavě nejprve jako velitel průzkumné čety a později jako učitel ve škole pro důstojníky. 15. října 1946 odešel, v hodnosti poručíka pěchoty na vlastní žádost z armády. Vrátil se do Ružomberoku, kde pracoval na různých administrativních pozicích až do důchodu. 2. února 1991 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.

Třetí člen skupiny Ján Grajzel se s ostatními členy výsadku nesešel a tak postupoval s radiostanicí sám. Pěšky dorazil do Prostějova, kde oslovil protektorátního strážníka a požádal ho o pomoc. Strážník pod Grajzelovým nátlakem a de facto únosem v najatém taxíku pomoc přislíbil. Ale strážníkovi se před jízdou podařilo zanechat poplašný vzkaz kolegům, na jehož základě byl Grajzel v Hranicích na Moravě zatčen a předán brněnskému gestapu. Při výsleších byl parašutista přinucen vypovídat o úkolech skupiny a záchytných adresách. Po ukončení vyšetřování byl převezen do koncentračního tábora Flossenbürg a v dubnu 1945 do Dachau, kde byl osvobozen americkou armádou. Poté, co se po návratu do republiky přihlásil na ministerstvu národní obrany, sloužil v Praze a Stráži pod Ralskem do ledna 1947, kdy z armády odešel.

Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha, evidenční číslo spisu 37 – 323/ 1 – 3, paraskupina Embassy
Různé internetové články

Fotografie Karola Mladého, Jozefa Haríně a Jána Grajzela byly převzaty z webu www.usmilitary.estranky.cz
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci