www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


04.05.2013 (09:30)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Pánové Erben, Pobříslo a Hylas u památníku
Tak, jak bylo avizováno v předchozím článku s názvem „Českoslovenští námořníci,“ se skutečně stalo. Ve středu 1. května 2013, instalovali společně pánové Jaroslav Hylas a Ivan Erben, za fotografické asistence Pavla Pobřísla, do kamenného monolitu, památníku Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, odbočka Kolín, nově zhotovené artefakty z umělého bronzu. Jednalo se o tzv. malý znak 1. Československé republiky, znak výše zmíněné obce bývalých námořníků a pamětní desku s textem: „Československým námořníkům a účastníkům národního odboje na Jadranu 1918.“ Instalace byla provedena velmi pečlivě do předem připravených míst, kterými byly do kamene vysekané prohlubně. Ty byly předpokladem pro to, aby jednotlivé znaky a pamětní deska tvořily s plochou památníku ucelenou rovinu.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 228 kB)Jaroslav Hylas a Ivan Erben s lepidlem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 188 kB)Jaroslav Hylas upevňuje znak do památníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Příprava povrchu prohlubně před instalací
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Jaroslav Hylas připevňuje námořnický znak
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Příprava pamětní desky k instalaci
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Jaroslav Hylas zasazuje pamětní desku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 286 kB)Znaky a pamětní deska
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 303 kB)Znaky a pamětní deska
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 244 kB)Znaky a pamětní deska
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Ivan Erben a Jaroslav Hylas u památníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Pavel Pobříslo a Jaroslav Hylas u památníku

Text na pamětní desce kolínské odbočky Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na JadranuText na pamětní desce kolínské odbočky Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)Pánové Buřič, Pospíšil a Pobříslo u památníku
Následně, v pátek 3. května 2013, se za velmi nepříznivého, chladného a deštivého počasí, konalo od 16,00 hod před námořnickým památníkem jeho představení kolínské veřejnosti. Na rozdíl od 26. října 1978, kdy se představení tehdy obnoveného památníku konalo před návštěvou 200 lidí, alespoň tak to uváděl dobový tisk, dostavilo se tentokrát před památník za opravdu ošklivého počasí, viz výše, zhruba 20 až 25 lidí. Chráněn před nepřízní počasí deštníkem, stejně tak jako naprostá většina přítomných, vystoupil před nimi s proslovem člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič. Ve své řeči připomněl jak českou námořnickou historii, tak i historii kolínské odbočky bývalých námořníků a vlastního památníku, poprvé postaveného v září roku 1938. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o obnovu památníku do dnešní podoby. Od místostarosty Ing. Mgr. Jana Pospíšila MBA, který v rámci rozpočtu města zajistil financování obnovy památníku, přes některé členy Společnosti Václava Morávka od kterých vzešel podnět k celé akci, Jaroslava Pejšu ze Státního okresního archivu a ředitele Městské knihovny v Kolíně, kteří poskytly účinnou spolupráci při pátrání po historii českého námořnictví a kolínského památníku až po pány Jaroslava Hylase, Ivana Erbena a Petra Dvořáka z pražské kovolijecké firmy Kunstmetal, kteří navrhli, zhotovili a instalovali na památník jak oba znaky, tak i pamětní desku. Po dalším krátkém proslovu místostarosty Jana Pospíšila a po nezbytném fotografování a po zběžné prohlídce počínající rekonstrukce společných hrobů obětí 1. světové války vedle památníku Žal, a za ustávajícího deště, se přítomní postupně rozešli ke svým domovům jistě s pocitem, že se podařila další dobrá věc.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 368 kB)Před památníkem hovoří Jiří Buřič
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 275 kB)Přítomná veřejnost pod deštníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 225 kB)Jiří Buřič před památníkem a pod deštníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 315 kB)Místostarosta Kolína Ing. Mgr. Jan Pospíšil MBA
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 280 kB)Přítomná veřejnost pod deštníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 370 kB)Potlesk po proslovu Jiřího Buřiče
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 302 kB)Odleva: Jiří Buřič, Jan Pospíšil a Pavel Pobříslo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Odleva: Jiří Buřič, Jan Pospíšil a Pavel Pobříslo

Odleva: Jiří Buřič, Jan Pospíšil, Ivan Erben, Pavel Pobříslo, Jaroslav Hylas a Jaroslav PejšaOdleva: Jiří Buřič, Jan Pospíšil, Ivan Erben, Pavel Pobříslo, Jaroslav Hylas a Jaroslav Pejša
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci