www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


13.04.2013 (15:06)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 100 kB)Četař František Peltán
Během loňského pietního aktu u osmrtnic livno
smrtovniceJednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Jindřichově Hradci, Karel Ludvík s proslovem (foto), ve kterém přítomným osvětlil a připomněl osudy radisty skupiny Tří králů, tehdy téměř zapomenutého hrdiny československého protinacistického odboje, četaře Františka Peltána, rodáka z Jindřichova Hradce. Protože jedním z motivů činnosti kolínské Společnosti Václava Morávka je připomínání postav našich hrdinů z dob těžkých bojů proti totalitním režimům minulého století, slovo dalo slovo a naše spolupráce s jindřichohradeckými legionáři ve věci Františka Peltána byla na světě. Karel Ludvík dal těmto webovým stránkám k dispozici rozsáhlý článek o životě a boji objektu našeho zájmu s názvem „František Peltán – čtvrtý ze Tří králů.“ Každý z čtenářů těchto řádků by si jej měl přečíst, aby o Františku Peltánovi získal správné, objektivní a vyčerpávající informace. Ve druhé polovině loňského listopadu jsme se na schůzce v Jindřichově Hradci dohodli, že našeho hrdinu je nutné výrazně připomenout nějakou velkou akcí v místě jeho bydliště. Tak vznikla první představa Vzpomínkové slavnosti ke 100. výročí narození četaře Františka Peltána a o jejím možném programu, který se nakonec stal i programem definitivním. Ten zahrnoval: pietní akt, ukázku bojové techniky místního 44. lehkého motorizovaného praporu Armády ČR, rekonstrukci pražské přestřelky pp. Peltána a Mareše z července 1942 s úředníky gestapa a výstavu o Peltánově životě a boji proti nacistům. Datum konání slavnosti bylo stanoveno na 6. dubna 2013, tedy několik dnů po zmíněném stém výročí Peltánova narození. Jmenovaný se v Jindřichově Hradci narodil 1. dubna 1913. Společnost Václava Morávka také přislíbila pomoc ve věci jmenování (povýšení) Františka Peltána do vyšší vojenské hodnosti, protože všichni jsme považovali jeho stávající hodnost četaře za doklad toho, jak na něj bylo během času zapomenuto. V mezidobí, od listopadu 2012 do dubna 2013, se v Jindřichově Hradci uskutečnilo několik pracovních schůzek (foto), mezi hlavními organizátory proběhly nesčetné telefonické hovory, výměny mailů i několik, následně pak urovnaných konfliktů. O spolupráci byla požádána Armáda ČR, která pak byla organizátorům velkoryse poskytnuta prostřednictvím velitele Posádkového velitelství Praha, plukovníka gšt. Ing. Pavla Kantora. Věc povýšení Františka Peltána výrazně podpořil Vojenský historický ústav Praha prostřednictvím svého ředitele, plukovníka Mgr. Aleše Knížka. A tak jsme krátce před vánocemi roku 2012 mohli s radostí konstatovat, že se povýšení Františka Peltána do hodnosti kapitána in memoriam s platností od 1. dubna 2013 podařilo. Oznámeno nám to bylo dopisem, který podepsal, v té době 1. náměstek ministra obrany a současný ministr, Ing. Vlastimil Picek (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Oficiální plakat
Na vlastní akci bylo rozesláno více jak jedno sto zvacích dopisů. Společnost Václava Morávka zajistila u svých, vždy jedinečně spolupracujících firem DORS a BOOM tisk zhotovení plakátů. Návštěvou člena společnosti Vladimíra Jelínka u zástupce velitele 21. základny taktického letectva v Čáslavi, plukovníka gšt. Ing. Ondřeje Rejmana a následným dopisem ministrovi obrany, začalo také jednání o umožnění přeletu bojových letounů z této základny nad místem konání pietního aktu. Tím byla již v listopadu 2012 mezi několika možnostmi vybrána jindřichohradecká ulice 9. května, kde stojí rodný dům Františka Peltána. V mezidobí také začaly v Jindřichově Hradci přípravy na uskutečnění komentované přestřelky mezi Františkem Peltánem a Rudolfem Marešem na straně jedné a úředníky pražského gestapa na straně druhé. Stejně tak se pracovalo na přípravě výstavy o životě a boji Františka Peltána v místním kulturním domě Střelnice. V posledních dnech před konáním akce si pak hlavní organizátoři „lehce propálili“ SIM karty svých mobilních telefonů, při zjišťování a zajišťování účasti pozvaných a dalších věcí se slavností souvisejících. Ne vše se však podařilo, což je při pořádání podobných akcí pravidlem.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 269 kB)Podium s významnými hosty pietního aktu
V sobotu 6. dubna 2013, při ranní cestě zástupců Společnosti Václava Morávka z Kolína do Jindřichova Hradce, mezi nimi vládla, vzhledem k chladnému a mlhavému počasí, mírně pesimistická nálada. Nicméně na místě samém již intenzivně probíhaly poslední přípravy na konání pietního aktu. Na místě byli moderátoři, Zdeněk Junák a Dominika Plzáková, vojáci Čestné stráže i Ústřední hudba Armády ČR, zvukaři a další organizátoři. Velmi nepříjemná zpráva nás dostihla zhruba po 9. hodině, když jsme se z čáslavské základny dověděli, že se vzhledem k nepříznivému počasí neuskuteční již i ministrem obrany schválený přelet bojových letounů nad místem konání pietního aktu. S blížící se 10. hodinou dopolední, časem zahájení pietního aktu, se do ulice 9. května začali buď z místní radnice nebo z kulturního domu Střelnice sjíždět významní hosté i scházet jindřichohradecká veřejnost. Z mnoha pozvaných nakonec přítomnými významnými hosty pietního aktu byli: Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR, Doc. Ing. Jiří Oliva – místopředseda Poslanecké sněmovny, Vítězslav Jandák – poslanec Parlamentu ČR, Ing. Michael Hrbata – náměstek ministra obrany ČR, JUDr. Petr Solský – náměstek ministra vnitra ČR, Ing. Jaromír Slíva – náměstek hejtmana Jihočeského kraje, generálmajor Ing. Bohuslav Dvořák – zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek – náčelník vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Mgr. Petr Dohnal – generální ředitel Vězeňské služby ČR, Ing. Milan Mojžíš – tajemník Československé obce legionářské, plukovník gšt. Ing. Vladimír Pešek – ředitel Krajského vojenského velitelství Jihočeského kraje, podplukovník Ing. Jaromír Jančura – zástupce velitele Posádkového velitelství Praha, plukovník gšt. Ing. Miroslav Hlaváč – velitel 4. brigády Rychlého nasazení Armády ČR, podplukovník Ing. Jan Štěpánek – velitel 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a další hosté.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 252 kB)Věnce a kytice pod pamětní deskou
Pietní akt byl před poměrně velkou návštěvou zahájen úvodními tóny ze Slavnostní předehry C dur Bedřicha Smetany z roku 1868. Po přivítání a představení hostů, bylo dalším bodem programu slavnostní odhalení pamětní desky Františka Peltána na rodném domě, které přítomným uvedl zasvěceným proslovem předseda jindřichohradecké jednoty ČSOL, Karel Ludvík, člověk, který se bezpochyby nejvíce zasloužil o to, že život, boj proti nacistickým okupantům a světlá památka četaře Františka Peltána nebyla zapomenuta (foto). Po proslovu pak Karel Ludvík společně se starostou Jindřichova Hradce, Ing. Stanislavem Mrvkou a náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, Ing. Jaromírem Slívou, pamětní desku za velkého potlesku přítomných a fanfáře, zahrané Ústřední hudbou Armády ČR, odhalili (foto)(foto)(foto). Opět za hudebního doprovodu Ústřední hudby Armády ČR, následovalo pokládání věnců a květin pod již odhalenou pamětní desku (foto)(foto)(foto). Poté, po slovech moderátorů, citace „...... František Peltán zahynul v nerovné přestřelce s několika úředníky pražského gestapa v pražských Kinského sadech. Po více než tři roky bojoval a pracoval četař František Peltán v nebezpečné pozici radiotelegrafisty českého odboje. Nesporně tak prokázal své vlastenectví, vysoké odborné schopnosti a statečnost v nelehkých podmínkách domácího protinacistického odboje. Třikrát unikl gestapu a neváhal přitom použít střelnou zbraň. Jeho smrtí zaniklo poslední rádiové spojení domácího odboje, které bylo obnoveno až v roce 1944 avšak již výhradně radiotelegrafisty z výsadků londýnského exilového odboje. S hlubokou úctou i s patřičnou hrdostí vám všem, dnes zde přítomným oznamujeme, že s platností od 1. dubna 2013, byl četař František Peltán za své mimořádné zásluhy v boji za Československé národní osvobození, jmenován ministrem obrany ČR do hodnosti kapitána in memoriam ......,“ se slova ujal náměstek ministra obrany, Ing. Michael Hrbata. V krátkém proslovu znovu zhodnotil Peltánův přínos v boji za národní osvobození z područí nacistické moci a vyzval ředitele KVV Jihočeského kraje, plukovníka gšt. Ing. Vladimíra Peška, aby přečetl příslušný rozkaz ministra obrany, Ing. Vlastimila Picka. Poté Ing. Hrbata předal jmenovací dekret, kterým byl František Peltán jmenován do hodnosti kapitána in memoriam, do rukou starosty Jindřichova Hradce, Ing. Stanislava Mrvky a místopředsedy místní Jednoty ČSOL, nadporučíka Luboše Oravce. Stalo se tak proto, že dnes již mezi námi není nikdo z rodiny Františka Peltána.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Certifikát povýšení
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 110 kB)Rozkaz ministra obrany

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 295 kB)Čestná stráž Armády ČR střílí čestné salvy
Pietní akt pak pokračoval emotivní částí, kdy do úvodu 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka četli moderátoři jména některých československých národních hrdinů z doby boje proti nacistické okupaci (všechna jména zde). S posledním čteným jménem armádního generála Sergeje Vojcechovského, se do tlumené Dvořákovy hudby postupně rozezněla závěrečná část 5. věty 9. symfonie Ludwiga van Beethovena s Ódou na radost. Bylo to určitě působivé. Během četby těchto jmen postihla organizátory a zvukaře nepříjemnost v tom, že v nepříznivém a vlhkém počasí vypadl pravý reproduktor a již se jej nepodařilo znovu zprovoznit. Zbytek programu tedy přítomní slyšeli jen ze zbylého levého reproduktoru. Dále následoval blok proslovů, kdy k přítomným postupně promluvili: předseda Senátu Milan Štěch, místopředseda Poslanecké sněmovny Doc. Ing. Jiří Oliva, tajemník ČSOL Ing. Milan Mojžíš a starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Předseda Senátu v závěru svého vystoupení slíbil, že prezidentu republiky navrhne, aby byl František Peltán vyznamenán odpovídajícím státním vyznamenáním. Pak už pietní akt spěl pomalu ke svému závěru. Všichni přítomní si v nahrávce holandského orchestru houslového virtuosa André Rieu vyslechli podmanivé tóny staré skotské skladby Johna Newtona s názvem „Amazing grace“, která byla ve své závěrečné části proložena třemi výstřely střelecké čety vojáků Čestné stráže Armády ČR. Na závěr pak v podání Ústřední hudby Armády ČR zazněla státní hymny Slovenské a České republiky. Písemně vyjádřené pocity jedné z účastnic pietního aktu naleznete zde.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Veřejnost, přítomná na pietním aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Veřejnost, přítomná na pietním aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 258 kB)Nastoupená četa Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 307 kB)Nastoupená Ústřední hudba Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 350 kB)Moderátoři a podium s významnými účastníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 338 kB)Moderátoři a podium s významnými účastníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 365 kB)Čestná stráž Armády ČR, věnce a květiny
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Čestná stráž Armády ČR, věnce a květiny
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 240 kB)Předseda Senátu Milan Štěch upravuje věnec
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 293 kB)Doc. Ing. Jiří Oliva a Vítězslav Jandák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Náměstek ministra obrany Michael Hrbata
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 299 kB)Generálmajor Ing. Bohuslav Dvořák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 240 kB)Ing. Stanislav Mrvka a Ing. Jaromír Slíva
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 277 kB)Velitelé vojenských útvarů před pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Plk. Mgr. Petr Dohnal před pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 253 kB)Členové Společnosti Václava Morávka Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 275 kB)Další květiny směřují pod pamětní desku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 305 kB)Zavěšené i položené květiny pod deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 302 kB)Zavěšené a položené květiny pod deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 294 kB)Zavěšené a položené květiny pod deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 259 kB)Pamětní deska Františka Peltána
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 264 kB)Povýšení četaře Františka Peltána do hodnosti kapitána in memoriam
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Povýšení četaře Františka Peltána do hodnosti kapitána in memoriam
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 219 kB)Amazing grace a střelba čestných salv
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Amazing grace a střelba čestných salv


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 338 kB)Bojové vozidlo Armády ČR - Pandur
Další částí vzpomínkové slavnosti byla statická ukázka bojové techniky místního 44. lehkého motorizovaného praporu, která byla situována do blízkosti místa konání pietního aktu v ulici 9. května. Vystavená bojová vozidla Pandur a Iveco (foto)(foto) se těšila velkému zájmu veřejnosti. Zájemcům všechny otázky ochotně zodpověděli přítomní a „po zuby“ ozbrojení vojáci. K pokračování programu se museli přítomní přesunout do středu města, do Husových sadů. Zde totiž od 12,20 hod proběhla komentovaná rekonstrukce přestřelky Františka Peltána a Rudolfa Mareše s několika úředníky pražského gestapa, která se skutečně odehrála 11. července 1942 v Kinského sadech v Praze. Komentátorem, nebo, chcete-li moderátorem této části programu byl opět, toho dne určitě nejvytíženější člověk, Karel Ludvík. Bezchybně nacvičené a provedené rekonstrukci přihlíželo okolo místa jejího konání několik set diváků. Ti po konci odměnili všechny její aktéry, mezi kterými vedle gestapáků, uniformované policie, německých vojáků a aktérů z řad našich bojovníků, nechyběli ani v dobových šatech oblečené maminky s dětmi a jiní lidé, procházející se jako v Kinského sadech, bouřlivým potleskem. K vidění byly i dobová vozidla. Bylo to opravdu perfektní!! Viz fotogalerie níže.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Fiktivní pražské Kinského sady v roce 1942
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 317 kB)Fiktivní pražské Kinského sady v roce 1942
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 338 kB)Gestapo přiváží Václava Rusého
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 254 kB)Václav Rusý na lavičce v Kinského sadech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 281 kB)Fr. Peltán a Rudolf Mareš pžicházejí do parku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 342 kB)Začátek přestřelky obou mužů s gestapem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 264 kB)Začátek přestřelky obou mužů s gestapem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 362 kB)Přestřelka s gestapem nabývá na intenzitě
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 352 kB)První obětí přestřelky se stává František Peltán
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 305 kB)Těžce zraněný František Peltán a nepřátelé
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 360 kB)Těžce zraněný František Peltán a nepřátelé
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 373 kB)Těžce zraněný František Peltán a nepřátelé
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 316 kB)Druhá oběť, těžce zranený Rudolf Mareš
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 276 kB)Druhá oběť, těžce zraněný Rudolf Mareš
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 339 kB)Nakládání a odvoz obou raněných odbojářů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 357 kB)Nakládání a odvoz obou raněných odbojářů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 344 kB)Gestapo odváží Václava Rusého
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 343 kB)Gestapo odváží Václava Rusého
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 361 kB)Jindřichohradečtí aktéři rekonstrukce přestřelky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 319 kB)Jindřichohradečtí aktéři rekonstrukce přestřelky


Vzpomínková slavnost ke 100. výročí narození četaře Františka Peltána, kapitána in memoriam, byla zakončena vernisáží obrazově fotografické výstavy o jeho životě a protinacistickém odboji v místním kulturním domě Střelnice. Na úvod vernisáže zazpíval přítomným, nutno podtrhnout, že opravu skvěle, místní pěvecký sbor Smetana. Autorovi těchto řádků se velmi líbil přednes Ježkovy a VW písně „Klobouk ve křoví.“ Hlavní proslov vernisáže pronesl její autor, Petr Pokovba. Úplným závěrem vydařeného jindřichohradeckého, téměř celodenního programu, byl společenský raut ve velkém sále kulturního domu Střelnice. Byla zde možnost promluvit si např. s řadou lidí, kteří byli během dne nepolapitelní. Já osobně jsem spolu se svými přáteli a s p. Karlem Ludvíkem strávil téměř celý raut ve společnosti paní Zdeny Mašínové a jejího doprovodu.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci