www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


03.04.2013 (21:29)
V úterý, dne 2. dubna 2013, byl v dejvických kasárnách proveden slavnostní nástup vojáků pražského Posádkového velitelství k 9. výročí jejího založení, přesto že celková historie pražské vojenské posádky sahá až do počátečních let 17. století.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Zavěšování stuhy Společnosti V. Morávka
Před nastoupené vojenské šiky, Ústřední hudbu Armády ČR a řadu přítomných hostů i diváků z řad veřejnosti, byl toto úterý nejprve přinesen v doprovodu čestného útvaru bojový prapor pražských vojáků. Poté se dostavil a přehlídku nastoupených vojáků provedl, v doprovodu velitele Posádkového velitelství Praha, plukovníka gšt. Ing. Pavla Kantora, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, generálmajor Ing. Miroslav Žižka. Generál Žižka pak k přítomným pronesl projev, ve kterém se zmínil jak o historii, tak i o současných úkolech vojáků pražské posádky i o jejich kvalitním plnění. V programu pak následovalo vyznamenání některých současných i minulých vojáků a důstojníků pražské posádky pamětními medailemi, stejně tak jako ocenění několika civilních osob, s pražským posádkovým velitelstvím spolupracujících. Mezi nimi byla i kolínská občanka, paní Klára Honzíčková, zaměstnankyně Senátu Parlamentu ČR ........ Poté, po vyzvání moderátora akce, podplukovníka Ing. Jana Machálka, promluvil k přítomným člen Společnosti Václava Morávka v Kolíně, pan Jiří Buřič. Ten ve svém projevu, předneseným tzv. z patra, připomněl již téměř desetiletou historii kolínské Společnosti Václava Morávka, důvody jejího vzniku i bezchybnou vzájemnou spolupráci s pražskými vojáky nejen při akcích v Kolíně nebo v Lošanech, ale i na jiných místech naší republiky. Poté, kdy před tribunu napochodovali vojáci čestné stráže s bojovým praporem Posádkového velitelství Praha, nastala pro Společnost Václava Morávka opravdu slavnostní chvíle, neboť její zástupci, pp. Pobříslo a Buřič, zavěsili na tento prapor stuhu společnosti, nejen jako výraz díků za vzájemnou spolupráci, ale i jako výraz vzájemné úcty. To posléze v rozhovoru se zástupci společnosti potvrdili i oba nejvyšší přítomní vojenští představitelé, generálmajor Ing. Miroslav Žižka i plukovník Ing. Pavel Kantor.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 163 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po projevu velitele Posádkového velitelství Praha, již několikrát zmíněného plukovníka Ing. Pavla Kantora, následoval slavnostní pochod všech nastoupených vojáků a po odnesení bojového praporu pražské posádky, ozdobeného již stuhou Společnosti Václava Morávka, byla oficiální část celé akce ukončena. Na závěr se přítomným představilo v exhibičním vystoupení s puškami devítičlenné družstvo Čestné stráže Armády ČR. Bylo se opravdu na co dívat a tak zástupci kolínské Společnosti Václava Morávka zahájili okamžitě jednání o účasti těchto vojáků na některé z jejich akcí. Nejspíše pak při zářijovém pietním aktu v Kolíně. Po tomto vystoupení bylo ještě možné prohlédnout si v místě konání akce vystavenou vojenskou techniku, mezi jejímiž exponáty se nejvíce vyjímala dvě děla, přizpůsobená pro střelbu čestných salv např. při prezidentské inauguraci nebo státních pohřbech.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 262 kB)Bojový prapor Posádkového velitelství Praha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 223 kB)Bojový prapor Posádkového velitelství Praha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Nastoupení vojáci Posádkového velitelství Praha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 229 kB)Tribuna hostů slavnostního nástupu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 171 kB)Přehlídka, plk. Kantor a generálmajor Žizka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 163 kB)Hovoří generálmajor Ing. Miroslav Žižka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Předávání vyznamenání vojákům
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Předávání vyznamenání vojákům
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Předávání vyznamenání civilistům
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 164 kB)Medaili dostává Klára Honzíčková z Kolína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Za Spol. Václava Morávka hovoří Jiří Buřič
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 168 kB)Za Spol. Václava Morávka hovoří Jiří Buřič
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 151 kB)Vojáci přinášejí bojový prapor k dekorací
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Bojový prapor skloněný před dekorací stuhou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Připínání stuhy Společnosti Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Připínání stuhy Společnosti Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Prapor před dekorováním
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 264 kB)Prapor po dekorování stuhou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 252 kB)Prapor po dekorování stuhou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Podání rukou s plukovníkem Pavelm Kantorem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 259 kB)Hovoří velitel posádky plukovník Pavel Kantor
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 163 kB)Rozhovor s generálem Žižkou a plk. Kantorem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Rozhovor s generálem Žižkou a plk. Kantorem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 168 kB)Slavnostní přehlídkový pochod
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Slavnostní přehlídkový pochod
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 155 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 175 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Exhibiční vystoupení vojáků s puškami
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci