www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


01.01.2013 (21:40)
Jsem kritikem českého filmu po roce 1989, protože naprostá většina filmů vzniklých po tzv. sametové revoluci, to je bída a utrpení. O době normalizace a většině filmů v ní vzniklých, nemá cenu se ani vyjadřovat. Jsem přesvědčen o tom, že je to dáno skutečností, že dnes v Čechách nejsou k mání, na rozdíl od 60. let minulého století, kvalitní režiséři. Výjimka, jako např. Jan Svěrák, jen potvrzuje pravidlo. Miloš Forman, Jiří Menzl a Ivan Passer, se Janem Hřebejkem, Markem Najbrtem nebo Petrem Jáklem prostě nahradit nedají. Docela se mi však líbil film režiséra a producenta Ondřeje Trojana, „Občanský průkaz“, který jsem si dnes znovu připomněl v televizi.

Mně osobně tento film přinutil i k zamyšlení nad některými aspekty, spojenými s komunálními i nastávajícími prezidentskými volbami. Trojanův dobře natočený snímek drsně připomíná realitu minulého komunistického režimu. Několikrát jsem si během promítání filmu položil otázku, jak je možné, že si obecný lid kolínský do svého zastupitelského orgánu zvolil některé lidi, kteří byli s tímto režimem úzce spojeni a že se pravděpodobně další velké množství občanů České republiky chystá podobného člověka zvolit i do funkce prezidenta republiky. Odpověď na tuto otázku neznám. Znovu jsem si ale uvědomil, proč tito zdiskreditovaní lidé do komunálních nebo prezidentských voleb vůbec šli nebo jdou, že je hanba nefackuje. Těmto lidem totiž vždy scházel a vždy jim bude scházet elementární stud a stejně tak i elementární slušnost, protože oni tyto pojmy prostě neznají. Oni přece byli, na rozdíl od většiny ostatních lidí, ukuti z jiného, marxisticko – gottwaldovsko – husákovského materiálu, utuženého členstvím v Lidových milicích, případně studiem VUMLu, tedy večerní univerzitou marxismu leninismu. To jen na vysvětlenou, pokud by některým z těchto lidí uvedený název již nic neříkal.

Doufám, že si alespoň někteří z diváků „Občanského průkazu“ uvědomí, jakým primitivům a odporným gaunerům někteří z dnešních kolínských zastupitelů i současných kandidátů na prezidentskou funkci ochotně, nadšeně a v neposlední řadě i ze zištných důvodů sloužili. Stejně tak doufám, že si někteří diváci Trojanova filmu alespoň ex post uvědomí i pochybnou úroveň těch kolínských volebních stran a sdružení, kterým nevadilo tyto osoby napsat na své kandidátní listiny. Stejně tak doufám, že čeští voliči dostanou, třeba jen na poslední chvíli rozum, a bývalého komunistu, byť by jim třeba byl i místní rodák, do funkce prezidenta naší republiky nezvolí!

Plakát k filmu Ondřeje Trojana Občanský průkazPlakát k filmu Ondřeje Trojana Občanský průkaz
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci