www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


07.09.2012 (16:55)
Štábní kapitán Václav Morávek, brig. generál in memoriam - diplom čestného občanství Prahy 6 Štábní kapitán Václav Morávek, brig. generál in memoriam - diplom čestného občanství Prahy 6

V úterý, dne 4. září 2012, udělila starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková při slavnostním shromáždění v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty čestná občanství této městské části protinacistické odbojové skupině Tří králů. Podplukovníkovi Josefu Balabánovi, generálmajorovi in memoriam, podplukovníkovi Josefu Mašínovi, generálmajorovi in memoriam a štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi, brigádnímu generálovi in memoriam. Za Josefa Balabána převzal čestné občanství jeho prasynovec Miloš Balabán z Prahy, za Josefa Mašína jeho dcera Zdena Mašínová z Olomouce a za Václava Morávka jeho neteř, Jaroslava Karbanová z Kolína. Před slavnostním předáním čestných občanství, pronesla starostka Marie Kousalíková projev:

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 170 kB)Starostka Marie Kousalíková při projevu
Vážené dámy a pánové, „Svatí tři králové“, rolex replica watches „Heillige drei Könige“ – takový krycí název dali sami gestapáci zpravodajské a sabotážní odbojové skupině Obrana národa, kterou tvořili Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. Preciznost a důkladnost nacistické vraždící mašinérie tak absurdně sama pojmenovala nejvýstižněji a nejpřesněji to, co sama nejvíce nenáviděla a čeho se nejvíce bála. Tři bibličtí králové symbolizovali tři stádia lidského života - mládí, zralost, konec života a smrt, tři králové našeho odboje symbolizovali novou naději a víru, že s okupačním zlem je možné bojovat a porážet ho. Představovali pevnost, statečnost a touhu našeho národa bránit se agresi a bojovat násilím proti násilí. Představovali profesionalitu a také odhodlání zemřít za správnou věc. Přinesli nám dary nejcennější – zlato, jako symbol důstojnosti českého národa a lásky ke svobodě. Přinesli symbolicky kadidlo jako symbol víry i oběti své vlastní i obětí tisíců dalších Čechů, které způsobila nacistická zvůle. Přinesli i myrhu, jako symbol nezměrného lidského utrpení, které museli na své pouti podstoupit, i smrti, která je zasáhla dříve, nežli mohli pocítit vítězství. Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek byli skutečnými králi v oboru zpravodajské činnosti, diverze a organizace odboje. Snad se mnou přitom budete souhlasit, že historiografie i umělecká tvorba mají stále otevřeno mnoho cest jak více a hlouběji docenit jejich práci. Dva roky jejich odbojové činnosti by asi v jiných zemích byly trvalým zdrojem velkého historického bádání a zcela nepochybně nekonečným a neutuchajícím zdrojem literární a filmové inspirace, strhujících thrillerů, napínavých detektivek, špionážních i dobrodružných románů i komiksů. Byli by zdrojem identifikace lidí s vlastní historií, velkým lidským vzorem. Věřím, že tomu tak je a bude i u nás v České republice. Generálové Balabán, Mašín a Morávek se dnes, in memoriam, stanou čestnými občany Prahy 6. Přála bych si, aby byla možnost, že tito tři hrdinové odněkud vidí, že toto gesto je projevem naší nesmírné úcty k činům, které vykonali. Že i dnes si umíme vážit těch, kdo se vzdali svého života pro svobodu nejen svou, ale i ostatních. Že si připomínáme a připomínat budeme, jak je důležitá solidarita, lidskost, spravedlnost, statečnost. Uplynulo jen sedmdesát let od doby, kdy byl Český národ zadupáván do země. A ač národ malý, našli se v něm velké osobnosti, které se teroru a snaze vyhladit Českou národní identitu postavili a zaplatili životem. To nejmenší, čím jim můžeme oplatit svou dnešní svobodu je, že budeme dál šířit jejich odkaz. Dnešním aktem jim Městská část Praha 6 splácí jen nepatrný díl toho, co jsou jim dlužny generace, jako je ta minulá, současná a jakou jsou generace, které nás budou následovat. Naši Tři králové se vždy řídili svým svědomím, statečností a ctí. Pro nás budou vždy zdrojem úcty, obdivu, inspirace i velkým vzorem. Čest jejich památce.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 219 kB)Starostka Marie Kousalíková při projevu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 194 kB)První řada v Tereziánském sále


Společnost Václava Morávka veřejně poděkovala zastupitelům Prahy 6 za toto vysoké uznání skupiny Tří králů při pietním aktu u Morávkovy pamětní desky v Kolíně, dne 10. září 2012 slovy moderátora Zdeňka Junáka ..... „Dámy a pánové, dovolte mi, abych se ještě vrátil ke jménu pana PhDr. Ondřeje Balatky, místostarosty Prahy 6 a vám všem zde přítomným oznámil, že tato pražská městská část udělila před necelým týdnem, v úterý 4. září 2012, v klášteře sv. Markéty v Praze Břevnově, Třem králům, tedy Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi a Václavu Morávkovi, čestné občanství Prahy 6 in memoriam. Vážený pane místostarosto, dovolte mi, abych Vám nejen jménem Společnosti Václava Morávka v Kolíně, ale jistě i jménem všech zde přítomných za tento skutek co nejupřímněji poděkoval a současně Vás požádal o předání našich díků i všem zastupitelům městské části Prahy 6. Ještě jednou, děkujeme!“ .....

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 318 kB)Pomník V. Morávka v dejvických kasárnách
Dodatek: v některých komentářích k této události, se zcela logicky připomínala místa, kde se nachází památníky, pamětní desky nebo pomníky Tří králů. Za poněkud pohnutý, byl v jednom komentáři označen osud pražského pomníku Václava Morávka. Ten totiž musel ustoupit ražení tunelu Blanka. Provizorně byl přemístěn do areálu pražských kasáren v Praze – Dejvicích. Původně stál v parčíku u Prašného mostu, v místech, kde skončil Morávkův život po přestřelce s několika členy pražského gestapa. Vše je pravda až na to, že přemístění pomníku z oblasti Prašného mostu do kasáren Posádkového velitelství Praha nelze, nebo nemělo by být považováno za pohnuté. Stalo se tak vědomě se souhlasem městské části Praha 6, Českého svazu bojovníků za svobodu, Společnosti Václava Morávka v Kolíně i Armády ČR. Současné umístění pomníku je velmi důstojné a jedinou, bohužel nikoliv však nepodstatnou vadou je fakt, že pomník není, vzhledem k umístění uprostřed kasáren, přístupný široké veřejnosti. Výjimkou je pravidelný vzpomínkový akt k výročí Morávkovy smrti. Ten se koná vždy okolo data 20. března. Příští rok se tento pietní akt uskuteční ve čtvrtek 21. března 2013 od 15,00 hod.

Miloš Balabán, Zdena Mašínová a Jaroslava KarbanováMiloš Balabán, Zdena Mašínová a Jaroslava Karbanová

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)První řada v Tereziánském sále kláštera
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 133 kB)Jaroslava Karbanová a Marie Kousalíková

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Zdena Mašínová a Marie Kousalíková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Zdena Mašínová a Jaroslava Karbanová

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 170 kB)Zdena Mašínová u mikrofonu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 170 kB)Jaroslava Karbanové u mikrofonu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)První řada Tereziánského sálu

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 263 kB)Zdena Mašínová v diskuzi s přáteli
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Zdena Mašínová v diskuzi s přáteli
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
Související články
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci