www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


27.10.2012 (13:17)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 113 kB)Pamětní deska na budově kolínské průmyslovky
Společnost Václava Morávka se spolu s Konfederací politických vězňů okresu Kolín (dále jen KPV) rozhodla, uspořádat letošní vzpomínkový akt u pamětní desky Borise Volka, která je umístěna na budově Střední průmyslové školy strojírenské v Heverově ul. č. 191 o poznání jinak, než tomu bylo v letech předchozích. Od roku 1996, od kdy je Volkova deska na budově umístěna, pořádala vždy listopadový pietní akt sama KPV v komorním slova smyslu, kdy před budovou průmyslovky byla pokaždé jen menší skupina lidí. Prostor byl neozvučen a někdy vypověděl službu i magnetofon, z kterého byla pouštěna závěrečná hymna a tak nezbývalo, než aby si českou hymnu zazpívali sami účastníci. Členská základna KPV nejen v Kolíně také valem stárne a většina jejich členů z období obnovy konfederace po listopadu 1989 již není mezi námi. A tak se kolínská KPV rozhodla, že letošní pietní akt u pamětní desky Borise Volka bude poslední a že také v brzké době dojde pravděpodobně i k rozpuštění samotné místní organizace. Když tedy naposledy, tak se Společnost Václava Morávka rozhodla do pořádání pietního aktu, který se letos bude konat v pondělí 12. listopadu 2012 od 14,00 hod před budovou již výše zmíněné kolínské průmyslovky vstoupit a vzít jeho uspořádání ve větší části na svá bedra.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 150 kB)Veřejnost při pietním aktu v roce 2009
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 131 kB)Při pietním aktu 2009 hovoří František Teplý


A tak bylo koncem měsíce října bylo rozesláno cca 100 ks zvacích dopisů, jak na adresy představitelů našeho politického a společenského života, tak na adresy pamětníků i regionálních a komunálních politiků (foto). Byl sestaven program (foto) a ještě před tím byla zajištěna, díky pochopení velitele Posádkového velitelství Praha, plukovníka gšt. Ing. Pavla Kantora, účast vojáků Čestné stráže Armády ČR a vojenské hudby z Prahy. Akci pomohlo výrazně zajistit i město Kolín, když finanční podporu pietnímu aktu schválila Rada města. Bezplatně, stejně jako i v jiných případech, vytvořily návrh a vytištění plakátů zajistily společnosti DORS Studio a BOOM Tisk.

K osobě Borise Volka, který se narodil 26. srpna 1928 ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Praze, kde také absolvoval dvouletou odbornou školu drogistickou. Poté pokračoval ve studiu na Vyšší škole chemické v Kolíně. To už se však psal rok 1948 a k moci se dostala arogantní komunistická zvůle. Boris Volek, mimo jiné nadšený skaut, založil v Kolíně protikomunisticky zaměřenou skupinu Bratrstvo, jejíž činnost však byla na jaře 1950 prozrazena a Boris Volek se tak spolu s dalšími 18 členy skupiny, převážně studenty chemické průmyslovky, ocitl v prosinci 1950 před Státním soudem v Praze. Tento soud ho odsoudil k 16 letům odnětí svobody a vykonávat trest byl Boris poslán na dobývání uranové rudy do trestaneckého tábora č. XII. v Jáchymově. Boris Volek spolu s dalšími deseti vězni začali z tohoto pekla na zemi plánovat útěk, který nakonec provedli 15. října 1951, když ten den pracovali na šachtě č. 14. Bohužel, útěk se nezdařil a prchající vězni byli z části svými pronásledovateli postříleni nebo zajati. Mezi zajatce patřil i Boris Volek, který byl pak 21. března 1952 odsouzen spolu s dalšími dvěma obžalovanými k trestu smrti (foto). Rozsudek byl pak vykonán 11. listopadu 1952 v pankrácké věznici. O plné soudní rehabilitaci Borise Volka rozhodl Krajský soud v Plzni na zasedání dne 14. února 1991.

Společnost Václava Morávka spolu s Konfederací politických vězňů okresu Kolín si tak tímto způsobem dovolují pozvat širokou kolínskou veřejnost a samozřejmě kohokoliv jiného z České republiky na pietní akt při příležitosti 60. výročí popravy protikomunistického bojovníka Borise Volka, který se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2012 od 14,00 hod u pamětní desky jmenovaného, umístěné na budově Střední průmyslové školy strojírenské v Heverově ul. č. 191.

Plakát k pietnímu aktu u pamětní desky Borise VolkaPlakát k pietnímu aktu u pamětní desky Borise Volka
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci