www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


21.10.2012 (11:20)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 276 kB)Vylepené plakáty
Začínám obligátně, kolikrát jsme již pietní akty pořádali. U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již devátým v pořadí. U lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, Best Replica Watches konala již po osmé. Oba pietní akty proběhly za překrásného slunečného počasí v pondělí 10. září od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 v Lošanech. Organizační zajištění obou akcí, to byla tradičně průběžná práce během celého roku, jejíž intenzita pak značně zesílila od června 2012, kdy bylo nutné rozeslat cca 200 ks tzv. informativně zvacích dopisů. Z nich bylo 27 adresováno zastupitelům města Kolín. Letos bylo poprvé, rozhodnutím starosty a tajemnice městského úřadu, odmítnuto rozeslání těchto dopisů prostřednictvím pošty města. Byl jsem tak nucen nakoupit 200 ks poštovních známek po 10 Kč a houbičku a dát se do lepení. Stejné se pak opakovalo v srpnu, kdy bylo nutné rozeslat oficiálně zvací dopisy. Spolehlivě opět fungovala spolupráce s firmami DORS studio a BOOM tisk při zhotovení návrhu a vytištění plakátů (foto). Ty pak byly vylepeny na všechny kolínské plakátovací plochy 15 dnů před konáním vlastní akce.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Aktivní zálohy v obřadní síni kolínské radnice
Stejně jako v letech předchozích lze konstatovat, že až na některé menší výjimky se obě akce vydařily přesně podle představ pořadatelů včetně počasí. O něm je zmínka již výše. Vše tedy běželo jak po drátkách. V neděli 9. září bylo zaměstnanci Městského divadla v Kolíně postaveno před budovou Obchodní akademie podium a látkovými pruhy v kolínských barvách bylo vyzdobeno průčelí budovy (foto). V pondělí 10. září dopoledne pak před budovu akademie instalovali zaměstnanci firmy AVE Kolín plošinu a několik desítek židlí pro starší a méně pohyblivé účastníky vzpomínkové akce postavili, opřeli o zeď budovy školy. To byl později problém, protože židle na plošinu museli nakonec, zhruba 20 min před zahájením akce, rozmístit vojáci Čestné stráže. Od 11,30 hod začali v Městském divadle zkoušet moderátoři čtení některých pasáží scénáře, kde se mluvené slovo setkávalo s hudbou. Ve 12,30 hod začala v obřadní síni kolínské radnice již tradiční akce, kdy náčelník Generálního štábu Armády ČR, generálporučík Ing. Petr Pavel (foto), za asistence brigádního generála Ing. Františka Mičánka a za účasti starosty města Mgr. Víta Rakušana, místostarosty Mgr. Ing. Jana Pospíšila MBA (foto) a některých radních, osobně předal některým vojákům Aktivních záloh čestný odznak Václava Morávka (foto). Ten je, počínaje rokem 2004, oficiálním armádním vyznamenáním. Vojáci, kteří tento odznak obdrželi, se poté zúčastnili obou pietních aktů (foto). Taktéž od 12,30 hod začalo v Kině 99 promítání TV dokumentu režiséra Miloslava Kučery s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka“ pro žáky 8. a 9. tříd všech kolínských základních škol. Film pro cca 250 žáků a jejich učitelů uvedli a závěrečnou besedu řídili pánové Zdeněk Bydžovský a PhDr. Petr Koura. Po skončení se většina žáků i učitelů zúčastnila pietního aktu před budovou Obchodní akademie. Zhruba od 12,30 hod byla již také na místě jednotka Čestné stráže Armády ČR. Pozvaní hosté a veřejnost se začala k budově Městského divadla a před Obchodní akademii scházet po 13. hodině. Někteří z význačných hostů pak dorazili opravdu krátce před 14. hodinou, kdy již byli účastníci připraveni na zahájení.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Nastoupené Aktivní zálohy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Generálporučík Petr Pavel předává odznaky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 162 kB)Generálporučík Petr Pavel předává odznaky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Generálporučík Petr Pavel předává odznaky


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Podium pro významné účastníky
Přesně ve 13,57 hod byl pietní akt u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně zahájen fanfárou z úvodu předehry k operetě Franze von Suppé „Lehká kavalérie“. Po zahajovacích slovech moderátorů, herců Městského divadla v Brně, Moniky Světnicové a Zdeňka Junáka (foto), přeletěly nad Kolínem dvě stíhačky JAS-39 Gripen (foto) z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Poté byli moderátory představeni významní hosté. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová (foto), ministr vnitra ČR Jan Kubice (foto), 1. místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka (foto), náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek (foto), náměstek ministra obrany ČR Ing. Libor Karásek (foto), primátor hlavního města Prahy, docent MUDr. Bohuslav Svoboda (foto), ředitel Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ing. Tomáš Pernický (foto), náčelník Generálního štábu Armády ČR, generálporučík Ing. Petr Pavel (foto), velitel společných sil Armády ČR, generálmajor Ing. Hynek Blaško (foto), velitel vzdušných sil Armády ČR, brigádní generál Ing. Jiří Verner (foto), velitel Posádkového velitelství v Praze, plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor, vojenský přidělenec Velvyslanectví USA, plukovník Patrick T. Sullivan (foto), vojenský přidělenec Britského velvyslanectví, plukovník Andrew Shephard (foto), vojenský přidělenec Velvyslanectví SRN, plukovník Andreas Meister (foto), ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Daniel Herman (foto), dcera a vnučka generála Mašína, Zdena a Sandra Mašínovy (foto), neteř Václava Morávka, Jaroslava Karbanová a další, mezi kterými samozřejmě nechyběli starosta Kolína Mgr. Vít Rakušan a starosta obce Lošany Miroslav Jelínek (foto) ..... Jak je již uvedeno výše, počasí kolínskému pietnímu aktu přálo opravdu až nadmíru. Vzhledem k vysoké teplotě a pálícímu slunci, zajistili organizátoři dostatek pití z místní sodovkárny Koli a ze zásob Městského divadla. To pak bylo mezi účastníky roznášeno v kelímcích (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Podium s významnými účastníky v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Podium s významnými účastníky v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 244 kB)Primátor Prahy MUDr. Svoboda a Miroslav Olmr
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)MUDr. Přemysl Sobotka a Zdena Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 278 kB)Městská hudba Františka Kmocha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 257 kB)Kolínští skauti, pokračovatelé V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 310 kB)Anna Punčochářová rozdávala koláčky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 246 kB)Členka Millitary clubu Praha a vozidlo Jeep


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 287 kB)Položené věnce a kytice pod pamětní deskou
Po položení věnců a květin k pamětní desce Václava Morávka, které za hudebního doprovodu Městské hudby Františka Kmocha (foto) pod taktovkou Miloslava Bulína (foto) provedli vojáci Čestné stráže Armády ČR (foto), vystoupil s proslovem člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič (foto). Ten ve svém vystoupení připomněl čtyři, dnes již bohužel zapomenuté bojovníky proti totalitním režimům 20. století. Marii Audolenskou z Kolína, která byla za napomáhání třem členům protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů odsouzena v březnu 1955 k 15 rokům odnětí svobody. Štábního kapitána Jiřího Sehnala, plukovníka in memoriam z Kolína, válečného letce a zpravodajce, bojujícího během 2. světové války v Polsku, Anglii, SSSR i ve Slovenském národním povstání. Plukovníka Antonína Sicheho z Kolína, aktivního účastníka tzv. 2. vlny Obrany národa z dob začátku okupace naší vlasti německými nacisty. Jako poslední byl ve vystoupení Jiřího Buřiče připomenut četař František Polák, rodák z nedalekých Veltrub, který jako voják Československé zahraniční armády zahynul v říjnu 1944 ve Francii (celý proslov). Po tomto projevu přišla na řadu zřejmě nejemotivnější část programu, četba jmen významných postav československého protinacistického a protikomunistického odboje do larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje (seznam všech jmen) ...... Poté následoval blok proslovů. Jako první promluvila předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, Miroslava Němcová (foto). Ač přišla k mikrofonu s písemnou složkou, promluvila nakonec velmi působivě s patra. S tradičně velmi kvalitním proslovem pak vystoupil 1. místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka (foto). Poté následovaly proslovy náměstka ministra obrany Ing. Libora Karáska (foto) a pražského primátora MUDr. Bohuslava Svobody (foto). Na závěr bloku projevů potvrdil své řečnické schopnosti starosta města, Mgr. Vít Rakušan (foto), který pronesl svůj příspěvek, stejně jako předsedky ně sněmovny, s patra. Sice neobsahoval téměř žádná fakta, ale působivý určitě byl. Po proslovech se prostranstvím před budovou Obchodní akademie rozezněly z reproduktorů tóny skladby Johna Newtona z roku 1779 „Amazing grace,“ česky „Nesmírná vděčnost“. Závěrečná část této podmanivé hudby v podání symfonického orchestru holandského houslisty André Rieu a za doprovodu několika stovek skotských dudáků,byla proložena třemi čestnými salvami, vystřelenými střeleckým družstvem Čestné stráže Armády ČR (foto). V závěru celého programu zazněly v podání Městské hudby Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 188 kB)Vojenský pozdrav při státních hymnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 166 kB)Čestná stráž u pamětní desky V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 318 kB)Četa Aktivních záloh Armády ČR při hymnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Podium významných účastníků při hymnách


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 347 kB)Významní účastníci pietního aktu v Lošanech
Po přesunu většiny z významných účastníků z Kolína do nedalekých Lošan, začal přesně v 16,00 hod druhý pietní akt u památníku místního rodáka, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Po tradičním zahájení a položení věnců a květin (foto) k letos generálně opravenému památníku i vjezdové bráně do statku rodiny Mašínů, promluvil jako první náčelník Generálního štábu Armády ČR, generálporučík Ing. Petr Pavel (foto). V následující proslovu připomněl pan Karel Ludvík z Jindřichova Hradce (foto) život a protinacistický odboj četaře Františka Peltána, radiotelegrafisty skupiny Tří králů, rodáka z města u rybníku Vajgar. Po projevu lošanského starosty Miroslava Jelínka (foto), přečetla, jako již tradičně, Sandra Mašínová (foto) dopis svého otce a tety, určený nejen účastníkům lošanského shromáždění (text dopisu). V závěrečné části lošanského pietního aktu zazněla i zde, stejně jako v Kolíně, reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“ s třemi čestnými salvami vojenského střeleckého družstva (foto). Pietní akt byl pak ukončen státními hymnami Slovenské a České republiky. I v Lošanech hymny zahrála Městská hudba Františka Kmocha z Kolína. K provedení celého programu je nutné vyjádřit kritiku směrem ke zvukaři, kterému selhávala reprodukce skladby Amazing grace, aby nakonec ze svého zařízení nevyloudil téměř vůbec nic ze závěrečné skladby Auld lang syne!!! Všichni účastníci se přesto rozcházeli spokojeni a s vědomím, že příští pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech se mohou uskutečnit v pondělí 9. září 2013!!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 267 kB)Význmaní účastnící pietního aktu v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Významní účastnící pietního aktu v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Vojenští přidělenci GB, USA a náčelník GŠ
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 269 kB)Miroslava Němcová a věnec Parlamentu ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 302 kB)Věnec ministra obrany a Generálního štábu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 324 kB)Voj. přidělenec SRN, plk. Andreas Meister
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 376 kB)Položené věnce u památníku Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 335 kB)Ministr vnitra ČR, Jan Kubice
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 374 kB)Náčelník GŠ generálporučík Ing. Petr Pavel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Hovoří vnučka generála Mašína, Sandra Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Plukovník A. Meister a generálporučík P. Pavel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Plukovník Andrew Shephard
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)J. Kubice, M. Němcová a V. Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 305 kB)Střelecké družstvo Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 345 kB)Sandra a Zdena Mašínovy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 311 kB)Sandra a Zdena Mašínovy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 291 kB)Členka střeleckého družstva

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Ministr vnitra Jan Kubice v restauraci Maštal
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 158 kB)Dáma jménem Stovicek v uniformě US Army
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 299 kB)Miroslava Němcová a Sandra Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 348 kB)Část přítomné veřejnosti v Lošanech
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci