www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Vzpomínka na Václava Morávka v Praze 200710.03.2007 (19:27)
Dne 21. března 2007 uplyne již 65 let od hrdinské smrti kolínského rodáka, štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka. Přestřelka, která se prvého jarního dne roku 1942 odehrála mezi ním a několika příslušníky pražského gestapa v parčíku u Prašného mostu v Praze Dejvicích, ukončila Morávkův téměř tří roky trvající boj proti nenáviděným nacistickým okupantům. Ten vedl spolu s plukovníkem, in memoriam generálmajorem Josefem Balabánem a podplukovníkem, in memoriam generálmajorem Josefem Mašínem v nerozlučné trojici, která vešla do novodobých českých dějin pod názvem Tři králové.

Stejně tak, jako již několik let před tím, uskuteční se i letos ve středu 21. března 2007 od 15,00 hod v již výše zmíněném parčíku u Prašného mostu v Praze Dejvicích pietní akt k uctění památky Václava Morávka, pořádaný Českým svazem bojovníků za svobodu, Městskou částí Praha 6 a Armádou ČR. K malému památníku, který zde byl instalován již v šedesátých letech minulého století, budou jistě i letos prostřednictvím vojáků čestné stráže Armády ČR položeny věnce a květiny prezidenta republiky, ministryně obrany, náčelníka Generálního štábu Armády ČR, pražského primátora, starosty Prahy 6 a dalších institucí, v neposlední řadě pak i Společnosti Václava Morávka v Kolíně. Pietní akt je vždy spojen s několika proslovy přítomných hostů a zakončen vojenskou večerkou v podání armádního trubače.

Den předtím, tedy v úterý 20. března 2007, proběhne od 18,00 hod u pamětní desky Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici v Kolíně, krátká vzpomínková akce, která bude zakončena zavěšením kytice Společnosti Václava Morávka na trn pod pamětní deskou.

Všichni, kteří ctí památku českých národních hrdinů, naše historie jich bohužel mnoho nezná, přičemž Václav Morávek je mezi nimi jednou z nejzářivějších postav, jsou jak do Kolína 20. března, tak do Prahy 21. března 2007, co nejsrdečněji zváni.

Fotografie ze vzpomínkových akcí loňského roku jsou umístěny ve složce .. ke stažení .. pod názvem souboru "Foto březen 2006".
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci