www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


18.09.2011 (15:30)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 152 kB)Aktivní zálohy v obřadní síňi kolínské radnice
U kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl letošní pietní akt již osmým v pořadí. U památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak tato vzpomínka, organizovaná Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR konala po sedmé. Oba pietní akty proběhly již tradičně v pondělí, letos 12. září, od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 v Lošanech. Organizační zajištění obou akcí, to byla průběžná práce téměř na celý rok, jejíž intenzita pak značně zesílila od poloviny roku 2011. Až na přehlédnutelné výjimky se pak obě akce vydařily přesně podle představ pořadatelů včetně počasí, které až na jednu výjimku v roce 2007, tehdy jsme v Lošanech dost zmokli, těmto akcím mimořádně přeje. Vše tedy běželo jak po drátkách. V neděli 11. září bylo zaměstnanci Městského divadla v Kolíně postaveno před budovou Obchodní akademie podium a látkovými pruhy v kolínských barvách bylo vyzdobeno průčelí budovy. V pondělí 12. září dopoledne pak před budovu akademie instalovali zaměstnanci firmy AVE Kolín plošinu s několika desítkami židlí pro starší a méně pohyblivé účastníky vzpomínkové akce. Od 11,30 hod začali v Městském divadle zkoušet moderátoři čtení některých pasáží scénáře, kde se mluvené slovo setkávalo s hudbou. Ve 12,30 hod začala v obřadní síni kolínské radnice již tradiční akce, při které po přečtení rozkazu náčelníka Generálního štábu Armády ČR, armádního generála Ing. Vlastimila Picka, předal jeho zástupce a armádní inspektor, generálmajor Ing. František Malenínský, některým profesionálním vojákům, vojákům Aktivních záloh i několika civilistům čestný odznak Václava Morávka. Ten je, počínaje rokem 2004, oficiálním armádním vyznamenáním. Vojáci i civilisté, kteří tento odznak obdrželi, se poté zúčastnili obou pietních aktů. Zhruba od 12,30 hod byla již také na místě jednotka Čestné stráže Armády ČR. Pozvaní hosté a veřejnost se začala k budově Městského divadla a před Obchodní akademii scházet po 13. hodině. Někteří z význačných hostů pak dorazili opravdu krátce před 14. hodinou, kdy již byli účastníci připraveni na zahájení.
osmrtnic livno
smrtovnice
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 133 kB)Podium před budovou Obchodní akademie
Přesně ve 13,57 hod byl pietní akt u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně zahájen fanfárou z úvodu předehry k operetě Franze von Suppé „Lehká kavalérie“. Po zahajovacích slovech moderátorů, herců Městského divadla v Brně, Moniky Světnicové a Zdeňka Junáka, přeletěly nad Kolínem dva bitevníky L159, které nahradily avizované a s čáslavskou základnou dohodnuté stíhačky JAS-39 Gripen. Poté byli moderátory představeni významní hosté. Letos jich opravdu nebylo málo. Ministr vnitra ČR Jan Kubice se organizátorům svěřil se svým celoživotním obdivem ke Třem králům a zvláště pak k Václavu Morávkovi. Dopředu potvrzená účast ministra obrany ČR, Alexandra Vondry, se nakonec pro jiné ministrovi povinnosti zúžila jen na jeho přítomnost v Lošanech. V Kolíně na podiu dále stáli: starosta města Kolín, Mgr. Vít Rakušan, starosta obce Lošany, Miroslav Jelínek, místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka, senátor MUDr. Pavel Lebeda, poslanec PS PČR, Ing. Miroslav Jeník, ředitel diplomatického protokolu Ministerstva zahraničí, Ing. Tomáš Pernický, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek, zástupce náčelníka Generálního štábu a inspektor Armády ČR, generálmajor Ing. František Malenínský, velitel společných sil Armády ČR, generálmajor Ing. Hynek Blaško, velitel vzdušných sil Armády ČR, brigádní generál Ing. Jiří Verner, armádní generál Tomáš Sedláček, armádní generál Ing. Jiří Šedivý, zástupce Velvyslance USA Joseph Penington, vojenský přidělenec Velvyslanectví USA, plukovník Walter Scales, vojenský přidělenec Velvyslanectví Francouzské republiky, plukovník Mgr. Bruno Bucherie, vojenský přidělenec Britského velvyslanectví, plukovník Andrew Shephard, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Daniel Herman, dcera a vnučka generála Mašína, Zdena Mašínová a Sandra Mašínová, neteř Václava Morávka, Jaroslava Karbanová a další.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Západní spojenci naší republiky, Anglie a USA
Po položení věnců a květin k pamětní desce Václava Morávka, které za hudebního doprovodu Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína provedli vojáci Čestné stráže Armády ČR, vystoupil s proslovem člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič. Ten ve svém vystoupení mimo jiné řekl: ...... „musíme si nutně připomenout, že včera, 11. září 2011, uplynulo již 10 let od teroristických útoků na Spojené státy americké, které naše spojence ze Severoatlantické aliance stály téměř 3.000 lidských životů a další velké materiální ztráty. Máme tu čest, jak jsme jistě všichni zaregistrovali, přivítat mezi sebou zástupce americké ambasády v Praze. Vážený pane Peningtone a vážený pane plukovníku Scalesi, obracím se na Vás nejen jménem Společnosti Václava Morávka, ale, jak jsem přesvědčen, i jménem všech zde přítomných, s vyjádřením účasti nad tragedií z 11. září 2001 a s ujištěním, že jsme nejen v okamžicích hrůzné zkázy barbarských útoků stáli za americkým lidem, ale že za Vámi, našim spojencem, stojíme a budeme stát i nadále.“ ...... Dále ve svém proslovu Jiří Buřič připomněl obnovu pietních připomínek na Otakara Moravce, nedávné úmrtí nejstaršího syna generála Josefa Mašína, Ctirada a život, protinacistický odboj a smrt poručíka Československé armády Jaroslava Nováka, štábního kapitána in memoriam z Kořenic (celý proslov). Po tomto projevu přišla na řadu zřejmě nejemotivnější část programu, četba jmen významných postav československého protinacistického a protikomunistického odboje do larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Skladba Amazing grace a střelba čestných salv
Poté následoval blok proslovů. S pozoruhodnou rétorikou a dikcí hovořil o všech Třech králích starosta města, Mgr. Vít Rakušan (celý projev). Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, generálmajor Ing. Fr. Malenínský, označil Václava Morávka za vzor současných profesionálních vojáků. Jeden z kolínských skautských vůdců, Miroslav Zoubek, připomněl ve svém vystoupení klukovská léta Václava Morávka i jeho podíl na vzniku skautské organizace v Kolíně. Velkého ohlasu se dostalo závěrečnému proslovu, který přednesl armádní generál Tomáš Sedláček, legenda našeho protinacistického i protikomunistického odboje. Je obdivuhodné, co tento člověk dokáže ve svých devadesáti tří letech a se svým handicapem – slepotou. Aplaus všech přítomných po jeho krásné řeči, pronesené, jak jinak než spatra, a po gratulaci moderátorů ke generálovým 93. narozeninám, nebral konce. Po proslovech se prostranstvím před budovou Obchodní akademie rozezněly z reproduktorů tóny skladby Johna Newtona z roku 1779 „Amazing grace,“ česky „Nesmírná vděčnost“. Závěrečná část této podmanivé hudby v podání symfonického orchestru holandského houslisty André Rieu a za doprovodu několika stovek skotských dudáků,byla proložena třemi čestnými salvami, vystřelenými střeleckým družstvem Čestné stráže Armády ČR. V závěru celého programu zazněly v podání Městské hudby Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)Část významných účastníků v Lošanech
Po přesunu účastníků z Kolína do nedalekých Lošan, začal přesně v 16,00 hod druhý pietní akt u památníku místního rodáka, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Je nepochybné, že tato vzpomínková akce, byť prvořadě určená otci Mašínovi, byla výrazně ovlivněna úmrtím jeho nejstaršího syna Ctirada, který zemřel v americkém Clevelandu 13. srpna 2011. Z určitých obav před možným nevhodným chováním nebo projevy některých z účastníků, vložili organizátoři moderátorům do scénáře tato slova: ...... „stejně tak, jako nelze zpochybnit hrdinství a odvahu boje otce Josefa Mašína proti hnědému moru nacismu, nelze, přes řadu nepřehlédnutelných a mnohokrát až hystericky nenávistných názorů mnohých našich současníků na syna Ctirada, zpochybnit ani jeho odvahu a nesmlouvavý boj proti dalšímu, tentokrát rudému moru dvacátého století, komunismu ...... Pevně věříme, že zde nezaznějí žádná nenávistná nebo hrubá, či sprostá slova. Zaznějí-li však zde normálně formulovaná slova, která budou odlišná od názorů a přesvědčení kohokoliv z nás zde přítomných, mějme na paměti, že jsme zemí, kde je zaručena svoboda slova a že jsme kulturní lidé, kteří ctí i slova francouzského osvíceneckého filosofa Voltaira z jeho nesmrtelného citátu: Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat!“ Obavy se nakonec ukázaly jako zbytečné a celý pietní akt proběhl v důstojné atmosféře, byť ne všechna slova řečníků konvenovala s názory každého z přítomných.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Další část významných účastníků v Lošanech
Všichni významní účastníci a hosté pietních aktů, tak jak byli představeni v Kolíně se přemístili do Lošan. Zde je ještě „posílil“ ministr obrany ČR, Alexandr Vondra. Po tradičním zahájení a položení věnců a květin k památníku generála Mašína, promluvil jako první místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka (celý proslov). Po něm přednesl svůj projev ministr obrany ČR Alexandr Vondra (celý proslov). Proslov podplukovníka Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu, který se z pracovních důvodů nemohl shromáždění zúčastnit, přečetl moderátor Zdeněk Junák (celý proslov). Poté následovala řeč lošanského starosty Miroslava Jelínka. S již tradičně posledním příspěvkem vystoupila vnučka generála Mašína, Sandra, která zde přečetla dopis svého otce a generálova syna, Josefa Mašína ml. (celý text). Všichni řečníci se samozřejmě více nebo méně zmínili o výrazné postavě našeho protikomunistického odboje, Ctiradovi Mašínovi. S výjimkou lošanského starosty Miroslava Jelínka, se ostatní řečníci vyjádřili k životu a boji Ctirada Mašína proti rudému moru 20. století se sympatiemi a uznáním. Lošanský starosta byl však toho názoru, že jeho předřečníky oceňovaný boj Ctirada Mašína proti komunismu za hrdinství považovat nemůže.

V závěrečné části lošanského shromáždění zazněla i zde, stejně jako v Kolíně, reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“ s třemi čestnými salvami vojenského střeleckého družstva. Pietní akt byl pak ukončen státními hymnami Slovenské a České republiky. I v Lošanech hymny zahrála Městská hudba Františka Kmocha z Kolína. Všichni účastníci se rozcházeli s vědomím, že příští pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech se uskuteční v pondělí 10. září 2012!!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 133 kB)Podium s významnými účastníky v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 128 kB)Podium s významnými účastníky v Kolíně


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Městská hudba Františka Kmocha Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Členové skautské organizace okresu Kolín


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Vojáci Čestné stráže Armády ČR u věnců
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 110 kB)Daniel Herman, Jan Kubice a Jiří Buřič


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Shromážděná veřejnost před Obchodní akademií


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Senátoři Přemysl Sobotka a Pavel Lebeda
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Ministr vnitra Jan Kubice před pamětní deskou


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Plukovník Bruno Bucherie
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 170 kB)Poslanec Miroslav Jeník a plk. Zdeněk Jakůbek


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Zástupci britské a americké ambasády
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Plukovník Ing. Petr Lanči z čáslavské základny


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Starostové Miroslav Jelínek a Mgr. Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 147 kB)Zdena a Sandra Mašínovy upravují kytici


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Generálové Mir. Masoupust a Tomáš Sedláček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 174 kB)Generálové Mir. Masopust a Tomáš Sedláček


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Michal Pavlů při pozdravu za kolínské skauty
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 194 kB)Za Společnost V. Morávka pp. Jelínek a Buřič


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Amazing grace a střelba čestných salv
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Věnce a kytice pod Morávkovou pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Začátek pietního aktu v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 128 kB)Představení ministra obrany Vondry v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)Představování účastníků piety v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 149 kB)Generálové Šedivý, Blaško a Malenínský
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Senátoři Sobotka a Lebeda s věncem PČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 166 kB)Ministr obrany Alexandr Vondra uprostřed
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 176 kB)Ministr vnitra ČR Jan Kubice upravuje kytici
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Joseph Penington z ambasády USA v Praze
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 194 kB)Generálové Masopust a Sedláček a věnec ČSOL
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 164 kB)Generálové Masopust a Sedláček vzdávají čest
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Plukovník Bruno Bucherie - Francie
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 143 kB)Starostové Vít Rakušan a Miroslav Jelínek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Sandra Mašínová a její teta Zdena Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Plukovník Slivka a armádní generál Jiří Šedivý
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 178 kB)Milan Březina z klubu voj. historických vozidel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Vladimír Jelínek a Jiří Buřič ze Spol. V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Věnce a kytice před památníkem gen. Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Věnce a kytice před památníkem gen. Mašína
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci