www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


07.10.2010 (16:20)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 119 kB)Uprostřed - John Ordway, velvyslanectví USA
Přípravy na konání letošních pietních aktů začaly, tak jako vždy, s dlouhým předstihem. Datum jejich konání bylo stanoveno již v závěru loňského roku, aby se tak mohlo dostat do plánu armádních akcí. V červnu bylo na různé adresy rozesláno více jak 150 tzv. informativně zvacích dopisů. V červenci byly firmami DORS studio a BOOM tisk sponzorsky navrženy a vyrobeny plakáty formátu A2 a letáky ve formátu A5 (foto) (foto). Zhruba v polovině měsíce srpna bylo rozesláno okolo 200 tzv. oficiálně zvacích dopisů, které obsahovaly i žádost, aby jejich adresát potvrdil svojí účast na pietních aktech. V závěru měsíce srpna bylo při jednání zástupců Společnosti Václava Morávka, pp. Pobřísla a Jelínka s velitelem 21. základny taktického letectva v Čáslavi, podplukovníkem gšt. Ing. Petrem Lančim dohodnuto, že kolínský program pietních aktů bude zahájen přesně ve 14 hod přeletem dvou bojových letounů JAS-39 Gripen nad Kolínem. Ve čtvrtek 2. září se v Městském divadle v Kolíně uskutečnila tzv. rekognoskační porada všech osob a institucí, které se na organizování pietních aktů podílí (foto). Zde byly zopakovány jednotlivé úkoly, zodpovězeny některé otázky a taktéž byla doladěna vzájemná spolupráce. Problém pro autora těchto řádků nastal ve stejný den, kdy mu již téměř tradiční moderátor, herec Městského divadla v Brně Zdeněk Junák oznámil, že z důvodů překážek na straně svého zaměstnavatele se nemůže on, ani jeho kolegyně, Lubomíra Sonková, pietních aktů 13. září zúčastnit. Problém se však podařilo poměrně rychle vyřešit. Ve spolupráci předsedy společnosti s Ondřejem Vetchým, přijal úlohu moderátora Ondrův kolega, herec Činoherního klubu v Praze, Michal Pavlata (foto). A nutno zdůraznit, že to byla volba opravdu šťastná. Pan Pavlata uměl do moderování vložit na těch správných místech nejen emoce, ale taktéž ve vhodných chvílích dokázal program i odlehčit vtipnou poznámkou nebo připomínkou. V neděli 12. září dopoledne, bylo před budovou Obchodní akademie v Kutnohorské ulici postaveno zaměstnanci městského divadla podium pro významné účastníky a průčelí budovy ozdobeno pruhy látky v kolínských barvách.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Shromáždění účastníku před divadlem
V pondělí 13. září 2010 bylo jak v Kolíně, tak i v Lošanech pro konání pietních aktů u pamětní desky Václava Morávka a u památníku Josefa Mašína celkem dobré počasí, což je vždy důležitým předpokladem pro úspěch celé akce. Dopoledne postavili zaměstnanci firmy AVE Kolín na travnatém pruhu před Obchodní akademií dřevěné plato s několika desítkami židlí pro starší, případně imobilní účastníky pietního aktu. Obdobně, avšak bez zmíněného plata byl postaven dostatek židlí i před památníkem Josefa Mašína v Lošanech. Ve 13 hod odpoledne bylo otevřeno Městské divadlo v Kolíně, kde bylo pro účastníky v přízemí připraveno občerstvení. To však nebylo nakonec konzumováno podle předpokladů organizátorů, protože většina účastníků se do Kolína sjížděla, nechá se říci, až na poslední chvíli. Nicméně, krátce před 14 hod bylo již všechno připraveno na zahájení programu. Na svých místech byli tedy nejen významní hosté a kolínská veřejnost, ale i Městská hudba Františka Kmocha s dirigentem Miroslavem Bulínem (foto)a zhruba padesát příslušníků Aktivních záloh Armády ČR (foto) (foto). Tito muži a mezi nimi i několik žen, byli před tím v obřadní síni kolínské radnice na rozkaz náčelníka Generálního štábu Armády ČR, armádního generála Ing. Vlastimila Picka, vyznamenání čestnými odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Medaile i diplomy předal vyznamenaným z pověření generála Picka, brigádní generál Ing. Jiří Baloun. Předání medailí byl přítomen starosta města Jiří Buřič a další hosté. (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 169 kB)Veřejnost před budovou obchodní akademie
Úvodní fanfárou z předehry k operetě Franze von Suppé „Lehká kavalérie“, byl zhruba dvě minuty před 14. hod zahájen pietní akt v Kolíně. Dva stíhací a bojové letouny JAS-39 Gripen se nad hlavami účastníků objevily jako vždy, tedy přesně ve 14,00 hod (foto) (foto). Po představení významných hostů veřejnosti, která se před budovou Obchodní akademie shromáždila v počtu cca dvě stě osob, proběhl za hudebního doprovodu Kmochovy hudby akt pokládání věnců a květin pod Morávkovu pamětní desku. Nápisy na jejich stuhách dokládaly, že mezi přítomnými byli mimo jiné, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MVDr. Jiří Liška (foto), náměstek ministra obrany Ing. Michael Hrbata (foto), náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek (foto), ředitel sekce plánování sil ministerstva obrany, brigádní generál Ing. Jiří Baloun (foto), bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Ing. Jiří Šedivý, brigádní generálové Alexandr Beer a Miroslav Masopust z Československé obce legionářské (foto), charge d´Affaires Velvyslanectví USA John Ordway a vojenský přidělenec stejného velvyslanectví, plukovník Walter Scales (foto), vojenští přidělenci francouzského a britského velvyslanectví, podplukovník Mgr. Bruno Bucherie (foto) a plukovník Jamie Athill (foto). Dále byli přítomni ředitelé posádkového velitelství Praha, plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor, ředitelé KVV Praha město a Středočeského kraje, plukovníci gšt. Ing. Dušan Mičica a Miroslav Slivka. Přítomna byla předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, Anděla Dvořáková (foto), stejně tak jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman, kterého doprovázel jeho předchůdce, PhDr. Pavel Žáček (foto). Hejtmana Středočeského kraje, MUDr. Davida Ratha v Kolíně zastupovali krajský radní, JUDr. Karel Molnár a vedoucí odboru krajského úřadu, Mgr. Klára Zubíková (foto). Jako každoročně se pietních aktů zúčastnily Zdena a Sandra Mašínovy, tedy dcera a vnučka generála Mašína (foto). 21. základnu taktického letectva z Čáslavi reprezentoval zástupce jejího velitele, podplukovník gšt. Ing. Ondřej Rejman (foto). Jak je všeobecně známé, Václav Morávek byl v prvé polovině 20. let minulého století jedním ze zakládajících členů skautské organizace v Kolíně. Je tedy logické, že pietního aktu se pravidelně účastní i místní skauti (foto) v čele s okresním vůdcem Karlem Čihákem. Ten také za skauty položil pod Morávkouvu pamětní desku květiny (foto). Zapomenot nelze ani na paní Bronislavu Adámkovou a Reného Trinkla z Konfederace politických vězňů (foto) a na spolupořádající město Kolín a obec Lošany, reprezentované zde starostou Jiřím Buřičem a starostkou Irenou Miškovskou (foto). Za Společnost Václava Morávka položili květiny Pavel Pobříslo a Vladimír Jelínek (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 109 kB)Podium pro významné účastníky při hymnách
Po položení věnců a kytic následoval určitě nejobsažnější ze všech přednesených proslovů, proslov starosty Kolína a člena Společnosti Václava Morávka, Jiřího Buřiče (foto). Ten hovořil nejen o protinacistickém, ale i o protikomunistickém odboji s důrazem na činnost sourozenců Václava, Zdeňka a Vratislava Švédových. Opomenuto nemohlo ve starostově proslovu zůstat ani nedávné úmrtí Milana Paumera a s ním související události (celé znění zde). Proslov Jiřího Buřiče předznamenal i další, zcela určitě nejemotivnější část celého pietního aktu, kdy moderátor Michal Pavlata přečetl do velebných tónů Larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a do znění zvonů z chrámu sv. Bartoloměje jména devatenácti hrdinů a hrdinek boje proti hnědému a rudému moru 20. století, nacismu a komunismu (všechna jména zde) (video). Poté se u mikrofonu se svými projevy vystřídali: MVDr. Jiří Liška (foto), podplukovník Bruno Bucherie z velvyslanectví Francouzské republiky (foto) a charge d´Affaire velvyslanectví USA John Ordway (foto). Nutno zdůraznit, že oba pánové hovořili česky. Blok projevů byl pak ukončen vystoupením Mgr. Daniela Hermana z Ústavu pro studium totalitních režimů (foto) a náměstka ministra obrany, Ing. Michaela Hrbaty (foto). Poté následovala reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“, v podání orchestru holandského houslového virtuóza Andrea Rieu s doprovodem několika stovek skotských dudáků. Do závěrečné části této skladby zazněly tři čestné salvy, které vystřelili vojáci střeleckého družstva čestné stráže Armády ČR (foto). Na úplný závěr pietního aktu v Kolíně, zahrála Městská hudba Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky (foto) (foto) (foto) (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Zahájení pietního aktu v Lošanech
Přesně v 16,00 hod byl opět fanfárou Franze von Suppé zahájen pietní akt u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Po představení významných účastníků a položení věnců a květin k památníku, následovaly proslovy. Jako první promluvil v zastoupení náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádní generál Ing. Jiří Baloun (foto). Pak následoval proslov starostky Lošan, Ireny Miškovské (foto) a Johna Ordwaye z velvyslanectví USA (foto). Jako poslední pak vystoupila vnučka generála Josefa Mašína – Sandra Mašínová (foto), která přítomným přečetla dopis svého otce, strýce a tety, tedy Josefa, Ctirada a Zdeny Mašínových (celé znění zde). Stejně jako v Kolíně, zazněla i v Lošanech reprodukovaná skladba „Amazing grace“ s třemi výstřely vojáků čestné stráže Armády ČR (foto) a obdobně, tedy státními hymnami Slovenské a České republiky, byl zakončen i lošanský pietní akt.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 111 kB)Městská hudba Františka Kmocha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 100 kB)Aktivní zálohy před Obchodní akademií


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 142 kB)Milan Březina a jeho Jeep před budovou OA
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 151 kB)Synovci Milana Paumera, Zdeněk a Ctirad


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Věnce a kytice před položením v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)V Lošanech zdraví brig. generál Alexandr Beer


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 139 kB)Zahájení pietního aktu v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Zahájení pietního aktu v Lošanech


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 163 kB)Začátek pokládání věnců a květin v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 85 kB)John Ordway a Walter Scales velvyslan. USA

osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci