www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityČlánek
Ořechov 18. dubna 200920.04.2009 (10:50)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 240 kB)Slavnostní zahájení vzpomínkové akce
Sobota 18. dubna 2009 byla v obci Ořechov u Telče věnována, zasvěcena 27. ročníku Memory of Czechoslovak paragroups, tedy vzpomínce na Československé paraskupiny, vysazované v průběhu 2. světové války na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. A nejen na ně, ale i na všechny jejich spolubojovníky z řad obyvatelstva i na množství dalších nevinných obětí s výsadky a akcemi paraskupin spojených. Tedy i ve smyslu textu na ořechovském památníku: „Na paměť parašutisty npor. Adolfa Opálky a všech obětí boje proti fašismu v letech 1939 – 1945“, kde by autor tohoto článku raději nahradil slovo fašismus, slovem nacismus. Jedním z důvodů je skutečnost, že fašismus je výhradně italským přínosem do smutné studnice hrůz vymyšlených člověkem, nacismus pak německým. Je také nesporné, že slovo fašismus, daleko raději než nacismus, používali v minulém režimu vládnoucí komunisté. Pochopitelně. Slovo fašismus pochází z latinského fascis, tedy svazky. I Mussoliniho organizace se nazývala Fasci italiani di combattimento – Svazky italských spolubojovníků. Nacismus je zkratka německého Nationalsozialismus, tedy ideologie Hitlerovy strany Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, zkratka NSDAP. Součást německých slov, kde se vyskytuje …… „sozialismus“, musela komunisty velmi dráždit, protože nejen připomínala, nýbrž se na rozdíl od italských slov, viz výše, plně překrývala s názvem jejich ideologie, tedy socialismem, podle těch blbů předstupněm lidského ideálu – komunismem.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Současné a historické prapory s čestnou stráží.
Ořechovská akce, která vznikla v roce 1982, původně jako „pieta vandráckého komanda z Brna“, si určitý ráz vandráctví nebo chcete-li trempství, čundráctví a bezprostředního kamarádství udržuje dodnes. Vždyť také hlavními organizátory od počátků akce jsou brněnští čundráci, Julius Maleček a Tomáš Jambor, dnes podporováni Armádou ČR, jmenovitě pak 43. výsadkovým mechanizovaným praporem 4. brigády rychlého nasazení z Chrudimi. Vojáci dnes zajišťují naprostou většinu téměř celodenního programu. Znamenalo to např., že v sobotu 18. dubna 2009 si mohli první návštěvníci již v dopoledních hodinách prohlédnout výstavu jak historické (foto) (foto) (foto), tak současné (foto) (foto) bojové techniky a v prostorách obecního úřadu výstavu dokumentů a fotografií, souvisejících s našimi paraskupinami. S blížící se sobotní dvanáctou hodinou se začali přítomní účastníci přemísťovat za středu obce k Opálkově památníku, který je umístěn na západním okraji Ořechova (foto). Zde pak, za moderování kapitánky L. Kovářové (foto), proběhla vlastní vzpomínková akce spojená se slovy a modlitbou vojenského kaplana, krátkým vystoupením plukovníka v.v. Emila Bočka (foto), pokládáním věnců a květin a závěrečnými hymnami, někdejší československou a anglickou „God Save the Queen“. Vzpomínkové akci byl také přítomen plukovník v.v. Jiří Louda (foto), který je nejen vojákem, ale i významným českým heraldikem, autorem dnešního státního znaku ČR. Je samozřejmé, že k památníku byla již tradičně položena společná kytice města Kolín a Společnosti Václava Morávka v Kolíně (foto) (foto) (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Družstvo vojáků 43. výsadkového praporu
Pak už měli, před velmi solidní návštěvou veřejnosti (foto) (foto), hlavní slovo vojáci z Chrudimi a ukázky z jejich bojové přípravy. Z vrtulníku MI 17 se napřed slanila pětice vojáků (foto) (foto) a následně, až vrtulník nabral příslušnou výšku, následoval seskok několika parašutistů na cíl v blízkosti památníku Adolfa Opálky (foto) (foto). Poté se centrum dění přesunulo zpět do středu Ořechova, k budově obecního úřadu. Zde na travnaté ploše předvedlo družstvo vojáků ukázky z bojového umění Musado MCS (Military Combat System), tedy Musda určeného pro výcvik armády a policie. Je nepochybné, že většině přihlížejících se při řadě ukázek tajil dech. Jako těžko pochopitelná se např. jevila ukázka, při které voják přerazil štůsek čtyř střešních tašek hlavou!! Viz fotogalerie na konci článku.

Protože je akce věnována vzpomínce na Československé paraskupiny, vycvičené v Anglii a poté vysazované na území někdejšího Protektorátu, připomeňme si a nezapomínejme alespoň jejich jména. Byly to: Benjamin, Percentage, Anthropoid, Silver A, Silver B, Out Distance – která právě zde, u Ořechova, přistála dne 28. března 1942, dále pak Zinc, Steel, Bioscop, Bivouac, Tin, Intransitive, Antimony, Iridium, Bronse, Kalcium, Barium, Sulphur, Chalk, Clay, Carbon, Potash, Spelter, Glucinium, Wolfram, Tungsten, Embassy, Platinum, Cottage a Bauxite. Skupiny Iridium a Bronse se na území Protektorátu nedostaly. Letoun, který obě skupiny přepravoval z Anglie na území Protektorátu, byl dne 14. března 1943 sestřelen německou protiletadlovou obranou u Mnichova.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Přerážení střešních tašek hlavou, obr. 2
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Přerážení střešních tašek hlavou, obr. 1

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Přerážení střešních tašek rukou, obr. 2
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 169 kB)Přerážení střešních tašek rukou, obr. 1

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 2
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 1

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 4
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 229 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 3

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 6
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 5

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 232 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 8
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Ukázka bojové techniky MUSADO, obr. 7
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci