www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Václav Morávek - pietní akt Praha 200923.03.2009 (16:33)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Členové společnosti Václava Morávka v Kolíně
Jak bylo již avizováno v některých článcích tohoto webu, uskutečnil se v pátek, 20. března 2009 od 15,00 hod, za chladného a větrného počasí, kdy i místy poletoval sníh, pietní akt u památníku štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, který je přechodně umístěn v prostoru kasáren pražského Posádkového velitelství v Čínské ul. v Praze 6 – Dejvicích. Pořadateli letošního pietního aktu byli: Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení dom. odboje a partyzánů a Československá obec legionářská, ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Generálním štábem Armády ČR. Jak bylo naplánováno, tak se i stalo. Přesně v 15,00 začal celý pietní akt pokládáním věnců a květin k památníku Václava Morávka, který byl na náklady Armády ČR zrenovován, tzn. že byl vyčištěn a taktéž byl na památníku obnoven nápis. Květiny a věnce byly pokládány za zvuků smutečních pochodů prostřednictvím vojáků čestné stráže Armády ČR, když další vojáci z této jednotky stáli vedle Morávkova památníku tu nejsprávnější čestnou stráž. K památníku pak byly položeny věnce a květiny: ministryně obrany ČR, náčelníka Generálního štábu AČR, Kanceláře prezidenta ČR, primátora hlavního města Prahy, starosty Městské části Praha 6, Společnosti Václava Morávka v Kolíně a pořadatelských organizací (viz výše). Poté moderátor akce představil zúčastněné a vyzval k proslovu zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádního generála Ing. Jiřího Balouna. Po něm pak k přítomným promluvil předseda Sdružení domácího odboje a partyzánů, JUDr. Václav Lachout. Po těchto proslovech byl celý pietní akt již tradičně zakončen večerkou v provedení vojenského trubače. Dlužno doplnit, že ještě před pietním aktem předal ve společenských prostorách dejvických kasáren, výše zmniňovaný brigádní generál Ing. Jiří Baloun, některým vojákům Aktivních záloh Armády ČR vyznamenání - čestný odznak Václava Morávka.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Památník v kasárnách Posádkového velitelství v Praze s čestnou stráží, věnci a kyticemi.
Tímto shromážděním a pietou si přítomní připomínají nejen hrdinskou smrt Václava Morávka v přestřelce s gestapem u Prašného mostu, nýbrž i celý jeho život. Avšak zatímco jeho život, vojenská kariéra i protinacistický odboj má jen minimum diskusních míst, Morávkova smrt je opakovaně předmětem sporů a diskusí historiků i široké veřejnosti prakticky od konce 2. světové války v květnu 1945. Neměla a nemusela by však být již od publikování diplomové práce a posléze i knihy Mgr. Viléma Čermáka s názvem „Muž proti okupaci“, která byla vydána v roce 2007. Autor knihy si totiž v Ústavu soudního lékařství nechal vyhledat Morávkův pitevní protokol z března roku 1942, sepsaný německými soudními lékaři, profesorem Weyrichem a MUDr. Steffelem. Po provedení odborné analýzy současným přednostou ústavu je možné konstatovat, že v přestřelce s dvěma členy pražského gestapa, citace z Čermákovy knihy ……“Morávek, zasažen do bérce, upadl na koleno a hřbet pravé paže. Pokoušel se zvednout, ale dostal další zásah, tentokrát do hyždí. Poté se zhroutil a upadl na pravý bok. Viděl však jak se k němu přibližují zaměstnanci gestapa a pokoušel se na ně vystřelit. V ten okamžik byl střelen do levého boku a střela poškodila aortu. Nastal agonální stav s následnou smrtí. Ve velmi rychlém časovém sledu přiběhl zaměstnanec gestapa (Fleischer nebo Kowalczyk) a vypálil mu ještě dvě rány do hlavy, avšak to už byl Morávek pravděpodobně mrtev“ …… Mnohokrát zmiňovaná a diskutovaná bilanční sebevražda hluboce věřícího evangelíka Václava Morávka způsobem, že obrátil svojí zbraň proti sobě, se tak může považovat za věrohodně vyvrácenou.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 65 kB)Členové Společnosti Václava Morávka v Kolíně před pamětní deskou na budově Obchodní akademie.
V podvečer stejného dne, tedy v pátek 20. března 2009, zavěsili členové Společnosti Václava Morávka v Kolíně pod pamětní desku této významné postavy našeho pronacistického odboje a kolínského rodáka květiny, se stuhami společnosti a města Kolín. Pamětní deska, jak je všeobecně známo, je od září roku 2004 instalována na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici v Kolíně, kde do roku 1953 sídlilo místní klasické gymnázium. Zde v roce 1923 Václav Morávek maturoval. V těchto místech také probíhá každoročně počátkem měsíce září další, rozsahem a provedením velký a slavnostní pietní akt, kterým se připomíná srpnové datum narození Václava Morávka (8. srpna 1904). Letošní pietní akt je závazně naplánován na pondělí 7. září 2009 od 14,00 hod. Na tento akt pak naváže od 16,00 hod obdobná akce v Lošanech, rodišti další významné postavy Československého protinacistického odboje a Morávkova věrného druha, podplukovníka, in memoriam generálmajora Josefa Mašína.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 137 kB)Členové Společnosti Václava Morávka v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 125 kB)Vojáci s věnci a někteří účastníci pietního aktuPo kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Nastoupení vojáci Aktivních záloh Armády ČR.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 131 kB)Přítomní hosté pietního aktu a veřejnost.


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 165 kB)Hovoří brigádní generál Ing. Jiří Baloun.


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 149 kB)Členové Společnosti Václava Morávka v Kolíně.


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 136 kB)Plk. Ing. Jaroslav Belák z VK prezidenta ČR.


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Položené věnce a kytice u památníku VM.


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 147 kB)JUDr. Václav Lachout, předseda Sdružení domácího odboje a partyzánů.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci