www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Morávkův pomník v pražských kasárnách15.02.2009 (11:37)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 96 kB)Vstupní brána do kasáren pražské posádky
V sobotu 21. března 2009, uplyne již 67 let od hrdinské smrti kolínského rodáka, štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, člena legendární protinacistické odbojové skupiny Tři králové, jejímiž členy vedle Václava Morávka byli i podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Balabán a podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Mašín. Život Václava Morávka a hlavně pak jeho zcela výjimečný boj proti okupaci naší vlasti nacismem, skončil tehdy po přestřelce s několika členy pražského gestapa v parčíku u Prašného mostu v Praze 6. Na tomto místě, kde byl již v 60. letech 20. století instalován Morávkův památník, se letos poprvé, od počátku 90. let minulého století, neuskuteční tradiční vzpomínkový akt, spojený s pokládáním věnců a květin. Důvod je zřejmý. Prostor okolo Prašného mostu prochází velkou rekonstrukcí, která potrvá zhruba tři roky. Avšak ještě před zahájením rekonstrukčních prací bylo po jednání Společnosti Václava Morávka s Českým svazem bojovníků za svobodu, Městskou částí Praha 6 a s Armádou ČR dosaženo dohody a památník Václava Morávka byl od Prašného mostu na dobu rekonstrukčních prací přemístěn do kasáren Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici v Dejvicích. Zde, tedy nikoliv u Prašného mostu, proběhne v pátek 20. března 2009 od 15,00 hod již tradiční vzpomínková akce.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 121 kB)Pomník VM uvnitř kasáren pražské posádky
Pietního aktu se zpravidla účastní zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Generálního štábu Armády ČR, primátora hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a v neposlední řadě i delegace města Kolín a Společnosti Václava Morávka v Kolíně. Nikdy zde také nechybí zastoupení Městské části Praha 6. Pražská vzpomínková akce je mimo tradičního pokládání věnců a květin k památníku, vždy spojena s několika proslovy přítomných hostů a zakončena vojenskou večerkou v podání armádního trubače. Ve stejný den, tedy v pátek 20. března 2009, bude v podvečerních hodinách zavěšena členy Společnosti Václava Morávka na trn pod pamětní deskou tohoto významného kolínského rodáka na budově Obchodní akademie v Kolíně kytice, se stuhami společnosti a města Kolín. Ta bude, stejně jako obdobná kytice položená v pražských Dejvicích, připomínkou výročí Morávkova úmrtí i v jeho rodném městě. Neznamená to však, že by se kolínské a konec konců i pražské akce, nemohli zúčastnit mimo členů společnosti a představitelů města, další lidé a organizace z Kolína. Naopak, všichni, kteří ctí památku českých národních hrdinů, naše historie jich bohužel mnoho nezná, přičemž Václav Morávek je mezi kolínskými rodáky nejzářivější výjimkou, jsou co nejsrdečněji zváni.

Již obvyklá a krátká anotace na závěr. Společnost Václava Morávka ve spolupráci s městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR připravuje na pondělí 7. září 2009, již po šesté v řadě za sebou, pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech. O probíhajících přípravách bude kolínská i mimokolínská veřejnost průběžně informována v tisku.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci