www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pietní akty 200801.10.2008 (10:20)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 58 kB)Bitevní letouny L159 ALCA nad Kolínem
V pondělí 8. září 2008 ve 14,00 hod přeletěly nad Kolínem tři bitevní stroje L 159 ALCA a krátce za nimi, skutečně velmi nízko nad hlavami veřejnosti a s doprovodem téměř pekelného hluku, dvě stíhačky JAS 39 Gripen. Přeletem těchto letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, byl již tradičně zahájen pietní akt u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kutnohorské ulici v Kolíně. I letošní pietní akty byly veřejnosti anoncovány v tisku, plakáty, billboardem i upravenou výlohou knihkupectví Petra Krále v Pražské ulici v Kolíně. Plakáty byly vylepeny i v sousedních městech, např. v Kutné Hoře, Čáslavi, Poděbradech, Nymburce. Účast veřejnosti jak v Kolíně, tak v Lošanech, lze hodnotit jako uspokojivou (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 75 kB)Stíhačka JAS 39 Gripen nad obchodní akademií
Překvapující pro pořadatele je nezájem škol, respektive jejich ředitelů a vyučujících dějepisu. Ač byli z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kolíně včas informováni, účast mládeže se rovnala prakticky nule. Paní a páni ředitelky a ředitelé kolínských škol základních i středních, paní a páni vyučující dějepis na stejných školách, kde v Kolíně najdete lepší příležitost k názorné ukázce pro své žáky a studenty, co bylo skutečným československým vlastenectvím a hrdinstvím v dobách nacistické okupace, tedy v nejtěžších dobách naší vlasti ? Samozřejmě za předpokladu, že o takových dobách a věcech své žáky a studenty učíte. Pokud ne, pak je Vaše neúčast srozumitelná a mnohé napovídá o současné úrovni našeho školství. Další otázka pak zní, máte za této situace vůbec právo k teatrálním stávkovým pohotovostem a jiným maškarádám, pořádaných školskými odbory ?

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 114 kB)Pódium hostů a výzmaných účastníků v Kolíně
Po krátkém úvodním slovu starosty města Kolín, Jiřího Buřiče, představili moderátoři, herci Městského divadla v Brně, Lubomíra Sonková a Zdeněk Junák, přítomné a významné hosty, kteří přijali pozvání organizátorů, tj. Společnosti Václava Morávka, města Kolín, obce Lošany a Armády ČR. Jména některých z nich : předseda bezpečnostního a branného výboru Senátu PČR, MUDr. Richard Sequens (foto), poslanec Evropského parlamentu Mgr. Hynek Fajmon, náměstek ministryně obrany ČR, Ing. František Padělek (foto), hejtman Středočeského kraje, Ing. Petr Bendl (foto), náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR, Ing. Miroslav Jeník, zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Jaroslav Belák (foto), vojenský přidělenec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, plukovník Jamie Athill (foto), velvyslanec Slovenské republiky, Jeho excelence Ing. Peter Brňo (foto), vojenský přidělenec velvyslanectví Slovenské republiky, plukovník Alexander Sidorjak, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádní generál Ing. Jiří Baloun (foto), velitel sil podpory a výcviku Armády ČR, brigádní generál Ing. Jaroslav Kocián, ředitel sekce rozvoje druhů sil Armády ČR, plukovník Ing. Aleš Opata, ředitel KVV Středočeského kraje, plukovník Ing. Jaroslav Pekař, ředitel Vojenského ústředního archivu, plukovník Mgr. Josef Žikeš, vnučka generála Josefa Mašína, slečna Sandra Mašínová (foto) a další. Pozvaný premiér vlády ČR, Mirek Topolánek, se omluvil a Úřadem vlády ČR bylo pořadatelům oznámeno, že jej v Kolíně i v Lošanech zastoupí místopředseda vlády, Jiří Čunek. Ten však byl Úřadem vlády omluven v den konání pietních aktů, tedy 8. září 2008 dopoledne a jako náhrada za reprezentaci vlády ČR se pouze do Lošan dostavila náměstkyně ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, Mgr. Jana Koláčková (foto). Úsudek o úrovni chování vlády ČR, respektive její úřadu, si jistě udělá každý čtenář sám. Kritické připomínky si pořadatelé, hlavně pak ze Společnosti Václava Morávka, nemohou odpustit k ministryni obrany ČR JUDr. Vlastě Parkanové. Ač svojí účast na pietních aktech, stejně jako v loňském roce, potvrdila i letos již v červnu, tak se obdobně jako loni i letos omluvila necelý týden před konáním pietních aktů.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Úkolna a vojenský pozdrav Václavu Morávkovi
Po představení hostů a významných účastníků pietního aktu, následovalo za hudebního doprovodu Posádkové hudby Armády ČR z Hradce Králové a prostřednictvím vojáků čestné stráže Armády ČR z Prahy, pokládání věnců a květin k pamětní desce Václava Morávka. Lze konstatovat, že doba trvání této letošní ceremonie byla z dosud pořádaných aktů zcela určitě nejdelší a významně se tak podepsala i na rekordní délce celého kolínského programu. Poté, ve zcela určitě nejemotivnější části programu, přečetli moderátoři do úvodní části 2. věty – larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a zvuků zvonů z chrámu sv. Bartoloměje, jména a rozhodující životní data dvaceti protinacistických bojovníků z Kolína i z jiných částí naší vlasti (seznam) (video). Byli to ti, kteří svým životem a bojem naplnili motto Společnosti Václava Morávka : „Svoboda není statek udílený zadarmo. Za svobodu se platí krví. Všichni kdo mohou svobody užívat, by měli mít na paměti ty, kteří za ní zaplatili či byli připraveni zaplatit.“

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 117 kB)Medaile díků s diplomem pro Václava Morávka
Po velmi emotivních i dojímavých chvílích s hudbou Antonína Dvořáka a jmény hrdinů naší minulosti, moderátoři, Lubomíra Sonková a Zdeněk Junák, přítomným připomněli, že Václav Morávek byl ve 20. letech minulého století jedním ze zakladatelů skautské organizace v Kolíně. Současní kolínští skauti (foto) (foto) (foto), kteří se stali již neodmyslitelnou součástí pietních aktů, se v letošním roce rozhodli, udělit Václavu Morávkovi in memoriam skautské vyznamenání – Medailí díků. Před pamětní deskou tak ve shodě se Společností Václava Morávka učinil a za potlesku všech přítomných předal toto vyznamenání do rukou neteře Václava Morávka, Jaroslavy Karbanové, předseda Okresní organizace Junáka v Kolíně, bratr Karel Čihák z Kouřimi (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 60 kB)Kolínský starosta Jiří Buřič při obsáhlém, avšak z pohledu historických faktů, cenném proslovu
Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádní generál Ing. Jiří Baloun, ve svém proslovu, který následoval po předání skautské Medaile díků paní Karbanové, rekapituloval historii protinacistického odboje v souvislosti s osobou Václava Morávka a zdůraznil význam boje i celého jeho života v tom, že by měl nám i naší mladé generaci, v kontrastu s dnešními umělými akčními hrdiny, sloužit jako vzor skutečného vlastenectví a hrdinství. Procítěný, ad hoc proslov, pronesl bez přípravy hejtman Středočeského kraje, Ing. Petr Bendl. Vzpomněl, že při loňském pietním aktu, když se zde křtila kniha Mgr. Viléma Čermáka „Muž proti okupaci“, ……“nebe na chvíli zaplakalo a dnes, když moderátoři četli jména lidí, před kterými musíme jen smeknout, zněly zvony kolínského kostela. Já mám pocit, že je to znamení, které nám spolu s dalšími hrdiny dává Václav Morávek“ …… S obsáhlým, avšak velmi kvalifikovaným proslovem, vystoupil v závěr tohoto bloku programu kolínský starosta a člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič. V úvodu připomněl život a boj in memoriam generálmajora Josefa Balabána, na kterého, jak řečník zdůraznil, se v minulých letech při zdejším pietním aktu poněkud zapomínalo. Další slova pak Jiří Buřič věnoval výhradně a jen historii tzv. 2. vlny protinacistické odbojové organizace Obrana národa v Kolíně a osudům jejich členů s důrazem na poslední dny života a smrt vedoucí osoby této skupiny, in memoriam divizního generála Antonína Pavlíka. Připomněl nepřímá svědectví, která líčí poslední okamžiky života a smrt generála Pavlíka skutečně výjimečně hrdinsky. Naproti tomu citoval úřední zápis z knihy úmrtí někdejšího Okresního úřadu v Kolíně z června roku 1943, kde je uvedeno, že generál Pavlík spáchal sebevraždu podřezáním obou rukou. S důrazem sobě vlastním Jiří Buřič řekl : …… „Je však sebevražda kohokoliv ve stavu tísně v jaké se nacházel generál Pavlík a při vědomí, že pravděpodobně nevydrží další utrpení a spolu se jmény svých spolupracovníků prozradí další věci, méně hrdinská nebo snad odsouzeníhodná ? Jistěže není ! Je stejně hrdinská jako kdyby se skutečně vytrhl z pout a byl zastřelen při útoku na své věznitele. Světlá památka generála Pavlíka si však nezaslouží, aby se okolo ní vytvářely mýty a za fakta byly pokládaly domněnky, které nelze doložit. Jeho hrdinství, vlastenecká a lidská oběť, jsou však nezpochybnitelné ! To bylo také potvrzeno po konci 2. světové války, když byl brigádní generál Antonín Pavlík rozkazem prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, povýšen in memoriam do hodnosti divizního generála a současně byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939.“ …… (celý proslov).


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 108 kB)Při hymnách Slovenské a České republiky
Blížil se závěr kolínského pietního aktu. Přesto, že byl z důvodů vysokého počtu pokládaných věnců a květin, čtení jmen a osudů hrdinů protinacistického odboje i obsáhlého proslovu Jiřího Buřiče podstaně delší než v letech předcházejících, pozornost přítomných v žádném případě neochabovala. Naopak. Důvodem jistě byla reprodukovaná skladba Johna Newtona z roku 1772 s názvem „Amazing grace“, v českém překladu, nesmírná vděčnost, která zazněla z reproduktorů instalovaných v prostoru před pamětní deskou Václava Morávka. Skladu upravil a se svým orchestrem a více jak stovkou skotských dudáků nahrál holandský houslista Andre Rieu. Do závěrečné části této skladby zazněly tři čestné salvy, vystřelené družstvem vojáků čestné stráže Armády ČR (foto). Na úplný závěr pak Posádková hudba z Hradce Králové (foto) zahrála státní hymny Slovenské a České republiky.

V 16,00 hod začal, po krátkém uvítání starostkou obce, Irenou Miškovskou a představením hostů a významných účastníků, druhý pietní akt pondělního slunečného odpoledne, tentokrát u památníku podplukovníka, in memoriam generálmajora Josefa Mašína v jeho rodných Lošanech, obci, vzdálené cca 10 km od Kolína. Po provedené ceremonii pokládání věnců a květin k Mašínovu památníku, zazněly projevy. Jako první vystoupil předseda bezpečnostně branného výboru Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Richard Sequens. Následoval proslov náměstka ministryně obrany ČR, Ing. Františka Padělka. V další části k přítomným promluvila, s důrazem na tragičnost osudu žen a manželek protinacistických bojovníků, starostka obce Lošany Irena Miškovská. V závěru tohoto bloku lošanského programu zazněla, jako již tradičně, úderná, někomu možná nepříjemná, avšak pravdivá slova z dopisu sourozenců Ctirada, Josefa a Zdeny Mašínových, dětí generála Mašína, který přečetla generálova vnučka, slečna Sandra Mašínová (celý dopis). Dalším bodem programu byla i v Lošanech reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“ s třemi čestnými salvami střeleckého družstva čestné stráže Armády ČR. Pietní akt a tím i celé pondělní odpoledne 8. září 2008 zakončily státní hymny Slovenské a České republiky, které zahrála Posádková hudba Armády ČR z Hradec Králové. Organizátoři pietních aktů v Kolíně a Lošanech co nejupřímněji děkují všem čtenářům tohoto článku a dovolují si vyslovit naději, že i s nimi se sejdou v pondělí 7. září 2009 při další vzpomínce na ty, kteří zemřeli, abychom i my mohli žít ……
Verity
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci