www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Památník Václava Morávka v Praze25.08.2008 (09:30)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 543 kB)Památník Václava Morávka s květinami
Pražan nebo návštěvník našeho hlavního města, který se v těchto dnech rozhodne zajít k Prašnému mostu v Praze Dejvicích a položit zde květiny nebo jen v úctě postát u památníku štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka, bude zklamán. Nevelký kamenný památník, který byl na místo, kde Václav Morávek 21. března 1942 padl, instalován zhruba v polovině 60. let minulého století, zde od počátku července letošního roku již není. Nestal se však obětí např. vandalů nebo nějakého „ujetého“ sběratele, který by jej chtěl mít jen pro sebe. Památník byl na dobu zhruba tří let přemístěn do objektu kasáren Pražské vojenské posádky v Čínské ulici v Praze Dejvicích, blízko sportovního stadionu Juliska a hotelu Crowne Plaza, dříve Internacionál. Stalo se tak proto, že v již zmíněné době tří let bude probíhat velká rekonstrukce nejen vlastního Prašného mostu, ale i jeho okolí. Rekonstrukční práce budou zasahovat až ke stanici metra Hradčanská na třídě Milady Horákové. Po dokončení všech stavebních prací bude památník Václava Morávka samozřejmě vrácen na své historické místo.

Panerai Replica Watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 464 kB)Památník Václava Morávka s čestnou stráží
Původní představy projektanta a záměry dodavatelské firmy předpokládaly uložení památníku do depozitáře Muzea hlavního města Prahy. O to, že se tak nestalo, se v prvé řadě zasloužil zástupce velitele pražské vojenské posádky, podplukovník Ing. Petr Hladík. Když tento pan při jednání s dodavatelskou firmou ve zcela jiné věci, než byla otázka co s památníkem Václava Morávka, zjistil výše uvedený záměr na jeho přemístění do depozitáře muzea, způsobil jak poplach mezi organizacemi, majícími na památce Václava Morávka zájem, tak začal prosazovat svojí představu o přemístění památníku do kasáren pražské vojenské posádky. Po jednání pana podplukovníka Hladíka se zástupci Městské části Praha 6, Českého svazu bojovníků za svobodu a Společnosti Václava Morávka v Kolíně bylo dosaženo shody a památník byl za osobního dozoru pana podplukovníka přemístěn do kasáren v Čínské ulici. Panu podplukovníkovi Ing. Petru Hladíkovi patří za projevenou iniciativu i činnost spojenou s přemístěním památníku Václava Morávka velký dík naší společnosti i všech ostatních lidí a institucí, kterým není památka této velké postavy našeho protinacistického odboje lhostejná.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 413 kB)Pietní akt u Morávkova památníku
Od počátku 90. let 20. století, tedy po tzv. sametové revoluci, se u památníku Václava Morávka konaly ve výroční den jeho smrti vzpomínkové, pietní akty. Jejich kontinuita nebude přemístěním památníku do kasáren Pražské vojenské posádky přerušena. Naopak, bude v režii Českého svazu bojovníků za svobodu a pod patronací Armády ČR pokračovat nadále v objektu kasáren. Autor těchto řádků si dovoluje odhadnout, že další pietní akt u památníku Václava Morávka se bude v kasárnách Pražské vojenské posádky v Čínské ulici v Praze Dejvicích konat buď ve čtvrtek 19. nebo v pátek 20. března 2009.
Verity
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci