www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityČlánek
MEMORY OF CZECHOSLOVAK PARAGROUPS07.04.2008 (23:20)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 382 kB)Parašutistický znak autora Julia Malečka.
28. března 1942 dopadla v blízkosti obce Ořechov na Moravě paraskupina Out distance, v pořadí šestá operace zvláštní skupiny -D- Ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně. Výsadku této skupiny předcházely operace s názvy : Benjamin, Percentage, Antropoid, Silver A a Silver B. Místo přistání tří členů skupiny Out distance : nadporučíka Adolfa Opálky, rotného Karla Čurdy a desátníka aspiranta Ivana Kolaříka bylo důsledkem chyby navigátora polské posádky britského letounu Halifax, protože skupina měla být podle plánu vysazena u Kopidlna v okrese Jičín. Rolex Replica Watches Nebyla to té noci jediná chyba navigátora polské posádky britského letounu Halifax. Spolu se skupinou Out distance zde letěla i skupina Zinc, tvořená nadporučíkem Oldřichem Pechalem, rotným Arnoštem Mikšem a četařem Viliamem Gerikem. Místo u obce Vřesovice blízko Kyjova, byla tato skupina vysazena až u slovenských Gbel. Cílem tohoto článku však není vylíčení osudů obou již jmenovaných skupin. To jistě i na těchto webových stránkách bude obsahem jiných textů. Tento článek se bude zabývat jinou historií, historií piety vandráckého komanda, jak každoroční vzpomínkovou akci u památníku v blízkosti místa seskoku paraskupiny Out distance u Ořechova, trefně nazval v roce 1992 ve stejnojmenném článku redaktor tehdejšího Moravského demokratického deníku, Jiří Roupec (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 512 kB)Památník Adolfa Opálky a všech obětí boje proti fašismu 1939 - 1945
V roce 1973, tedy již v době tuhé husákovské normalizace, která nikterak nepřála jakýmkoliv vzpomínkám na naše západní vojáky a parašutisty zvláště, se kupodivu podařilo u Ořechova postavit a odhalit památník s textem : „Na paměť parašutisty npor. Adolfa Opálky a všech obětí boje proti fašismu v letech 1939 – 1945“. O to, aby se na onu dobu velmi nezvyklý čin uvedl v život, se nejvíce zasloužil pan Vladimír Novák z Ořechova. Jeho aktivita z roku 1972 však nenašla odpovídající odezvu a tak se památník odhaloval až v roce 1973, kdy s Vladimírem Novákem intenzivně spolupracovali pánové Zdeněk Vojta a Kamil Kuchlér. Bohužel, dnes už žádný z nich není mezi námi. Budiž jim za jejich cílevědomost a odvahu v oněch neradostných dobách věčná čest a sláva. Vzpomenuto zde musí být jedné trapné skutečnosti. Na odhalení památníku tehdy přijel do Ořechova i autobus plný aktivních účastníků našeho západního odboje. Ti se před slavnostním aktem začali převlékat do uniforem RAF nebo naší zahraniční armády ve Velké Británii. Těsně před odhalením památníku se však museli, na příkaz přítomných komunistických papalášů a estébáků, převléci zpět do civilních šatů ! Přítomen odhalení památníku byl i komunisty tolerovaný a v jejich duchu také bohužel píšící historik Miroslav Ivanov.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 445 kB)Další z grafických prací Julia Malečka
Vedle mimořádných lidí, jakými bezesporu pánové Novák, Vojta a Kuchlér byli, začala tehdy plně brát rozum a učit se umět rozlišovat mezi výmysly komunistického režimu o našem západním protinacistickém odboji a pravdou, jak to tehdy skutečně bylo, generace dnešních brněnských šedesátníků, ale hlavně však trempů a čundráků, reprezentovaná pány Juliem Malečkem, Tomášem Jamborem a Karlem Machem. Oni to byli, kteří v druhé polovině 70. let minulého století oslovili naše západní parašutisty, pány Josefa Otiska a Josefa Černotu z paraskupiny Wolfram, kteří tehdy žili v Brně. Mnohé o tom, jak to ve skutečnosti za dob 2. světové války 20. století bylo, se dozvěděli hlavně od Josefa Černoty. A tak v roce 1978 vyrazili tito hoši na týdenní čundr právě po stopách paraskupiny Wolfram, vysazené na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava 14. září 1944 ve složení : Josef Otisk, Vladimír Řezníček, Josef Černota a Josef Bierský. Rok 1979 pak zasvětili poznávání skutečné historie paraskupiny Spelter. Její členové : Břetislav Chrastina, Jaroslav Kotásek, Rudolf Novotný a Jan Vavrda seskočili do boje s nacistickými okupanty 5. května 1944. V roce 1980 pročundrovali hoši, okolo dnes již pp. Malečka, Jambora a Macha křivoklátsko, přesněji požárské pláně. Ty jsou spojené jednak s výsadky skupin Bioscop (Bohuslav Kouba, Jan Hrubý a Josef Bublík), Biouvac (František Pospíšil, Jindřich Čoupek a Libor Zapletal) a Steel (Oldřich Dvořák) a pak také se smrtí Arnošta Mikše z paraskupiny Zinc. Ten zde zahynul vlastní rukou po zranění v přestřelce s českými četníky. Ke křivoklátsku patří i Lány. Proto zde hoši neopomněli navštívit hrob našeho prvního prezidenta Tomáše Garigue Masaryka. V roce 1981 putovali brněnští čundráci po stopách skupiny Tungsten, parašutistů Rudolfa Pernického a Leopolda Musila. Léto roku 1982 zasvětili Jižní Moravě a za války zde operujícím paraskupinám Zinc (Oldřich Pechal, Arnošt Mikš a Vilam Gerik), Carbon (František Bogataj, František Kobzík, Josef Vanc a Jaroslav Šperl) a Clay (Antonín Bartoš, Jiří Štokman a Čestmír Šikola).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 272 kB)Pánové Krzák, Pernický a Maleček, spolu s dcerou posledně jmenovaného v Ořechově 1982
Ovšem jaro roku 1982 bylo pro partu kolem pp. Malečka, Jambora a Macha také poprvé ve znamení Ořechova. Přesně na den po čtyřiceti letech od provedení výsadku paraskupiny Out distance, tedy 28. března 1982, se zde, u památníku jejího velitele Adolfa Opalky, sešli brněnští čundráci a někteří obyvatelé Ořechova, mezi nimiž byli i iniciátoři vybudování památníku, pánové Vladimír Novák, Zdeněk Vojta a Kamil Kuchlér, společně s dvěma aktivními účastníky parašutistických operací, pány Rudolfem Krzákem a Rudolfem Pernickým. Následujícího roku 1983 (foto), k oběma Rudolfům Pernickému a Krzákovi, přibyli ještě další někdejší parašutista Jan Vavrda a radista Jan Štursa (foto). Společně pak s čundráky a dalšími účastníky vzpomínkového setkání besedovali ve skutečně malém sále místní hospody (foto). A tak to šlo rok za rokem, jak do sametové revoluce, v té době skoro určitě i se skrytou asistencí StB, 1984 (foto), 1985 (foto) (foto), 1988 (foto), tak i po ní, tedy po roce 1989. V roce 1992 se vzpomínkové akce zúčastnili, vedle vojenského přidělence Britského velvyslanectví v Praze (foto) i pánové Rudolf Krzák, Jan Vavrda a Josef Černota (foto) (foto). V témže roce účastníky písemně pozdravili Rudolf Krzák a Čestmír Šikola (foto). Rok 1994 (foto). Rok 1996 byl ve znamení přítomnosti jak „starých známých“ Rudolfa Krzáka, Rudolfa Pernického a Čestmíra Šikoly, tak „nových známých“, Cyrila Zavadila a Jaroslava Klemeše (foto) (foto). V roce 2001 hovořil k přítomným válečný veterán, generálmajor Antonín Špaček (foto). Fotografie z roku 2002 ukazuje v prudké gestikulaci Jaroslava Klemeše (foto). V roce 2003 byl v Ořechově přítomen i tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík (foto). V následujícím roce, tedy 2004, promluvil k přítomným od Opálkova památníku Jaroslav Klemeš, člen paraskupiny Platinum (foto). Pravidelná každoroční akce, datum jejíhož konání bylo kvůli počasí přesunuto z konce března na poslední dny měsíce dubna, je zpravidla doprovázena výstavami vojenské techniky a ukázkami bojového výcviku a činností vojáků Armády ČR (foto) (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 592 kB)Zahájení Memory of Czechoslovak paragroups 28. dubna 2007 v Ořechově u Telče
V loňském roce se akce brněnských čundráků uskutečnila za překrásného počasí v sobotu, dne 28. dubna 2007 (foto). Zahájena byla přesně ve 12,00 hod kladením věnců a květin k památníku Adolfa Opálky. Po několika projevech byl oficiální akt zakončen československou a anglickou státní hymnou. Významným, žádaným a nejobletovanějším účastníkem Memory of Czechoslovak paragroups 2007, byl pan Milan Paumer, člen protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, z 50. let minulého století, který k přítomným účastníkům promluvil i od řečnického pultíku (foto). Beseda, která s Milanem Paumerem následně proběhla v již historickém sálku místní hospody, musela být pořadateli po více jak 1,5 hod přerušena, aby nebyl zásadním způsobem narušen odpolední program. Ten se, kromě již uvedené besedy a permanentně instalované výstavy fotografií a vojenské techniky (foto) (foto) (foto) (foto), skládal i z ukázek bojového výcviku Armády ČR v provedení vojáků 43. výsadkového praporu z Chrudimi. K vidění byly seskoky padákem (foto), slaňování z vrtulníku (foto) a ukázky výcviku boje zblízka, při kterých se někdy tajil dech. Autorovi těchto řádků při tom, když o sebe vojáci doslova přeráželi kusy dřev a hlavně pak při tom, když jeden z vojáků přerazil ve stylu karate cca 15 cm vrstvu střešních tašek nikoliv však rukou nebo nohou, nýbrž čelně hlavou !! Nepřehlédnutelný byl i skotský dudácký band Miroslava Angera z Prahy (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 449 kB)Bude v Ořechově u Telče i v roce 2008 tak krásné počasí a tak hojná účast veřejnosti ?
Letošní akce Memory of Czechoslovak paragroups, tedy vzpomínkové odpoledne věnované památce našich paraskupin, vycvičených v období 2. světové války v Anglii a následně vysazených a operujících na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava, se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 od 12,00 hod u památníku Adolfa Opálky a všech obětí boje proti fašismu (nacismu) v letech 1939 – 1945 v Ořechově u Telče. Zajištěna je účast vojáků 43. výsadkového praporu Armády ČR z Chrudimi, kteří do místa konání velmi pravděpodobně dopraví i jednoho z posledních žijících parašutistů, pana Jaroslava Klemeše, kterému letos bude již téměř neuvěřitelných 91 let. Závazně svojí osobní účast slíbil i Milan Paumer.

Jménem všech organizátorů, hlavně pak brněnských čundráků soustředěných okolo pánů Malečka a Jambora, jsou do Ořechova u Telče zváni všichni, kteří ctí nejen památku našich válečných parašutistů, ale i všech dalších hrdinů a obětí boje proti nacismu v letech 1939 – 1945.
Verity
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci