www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


06.04.2008 (14:52)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 486 kB)Strana z výslech. protokolu Zbyňka Roušara
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Pavel Žáček, je borec. To ostatně několikrát dokázal i v minulosti. Nový rozruch okolo případu skupiny bratří Mašínů, který Pavel Žáček způsobil začátkem dubna 2008, je i ukázkou toho, jak dobře umí tento muž na svém místě obeznámit širokou veřejnost s málo známými skutečnostmi minulých komunistických časů a hlavně pak s bojovníky proti těmto zemským, evropským i celosvětovým škůdcům. To, že ministerského předsedu Mirka Topolánka seznámil s výslechovými protokoly kapitána, dnes in memoriam plukovníka Ctibora Nováka před novináři, zapůsobí jistě úplně jinak, než by tak učinil např. pouze před skupinkou svých známých. Sláva, třikrát sláva, že se novináři po tomto setkání začínají téměř bombasticky rozepisovat o tom, že ve výslechových protokolech Správy vyšetřování někdejšího Ministerstva vnitra ČSR z konce roku 1953 a počátku roku 1954, hovořil Ctibor Novák i o tom, že skupina bratří Mašínů plánovala např. únos tehdejšího ministra obrany Alexeje Čepičky, trhavinový útok na budovu ÚV KSČ a další věci. Znovu opakuji sláva, třikrát sláva ! Avšak ale !
Replica Watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 414 kB)Strana z výslech. protokolu Zbyňka Janaty
Dokumentarista a režisér Martin Vadas hovořil v nedávném televizním diskusním pořadu na téma odbojové skupiny bratří Mašínů o tom, že by mnohým lidem, zasahujícím do této diskuse, měly být při opakovaně prokazovaných nevědomostech o faktech kauzy skupiny bratří Mašínů, udělovány, po vzoru fotbalu, napřed žlutá a potom červená karta. Měli by prostě být z diskuse vyloučeni. U mnohých diskutujících na různých internetových stránkách by to snad měly být rovnou karty barvy černé, které by jim navždy zakázaly se podobných diskusí účastnit. Protože jejich příspěvky to nejsou ani blbiny nebo bezuzdné kecy, to jsou prostě nedefinovatelné slovní splašky duševních mrzáčků. Nicméně žlutou kartu by si zasloužila i řada novinářů. Není mi úplně jasné, proč jsou dnes z materiálů uveřejněných Pavlem Žáčkem tak říkajíc na větvi, jinými slovy napsáno, zdá se, že objevili Ameriku. Avšak stačí si normálním čtenářským tempem přečíst knížku Oty Rambouska „Jenom ne strach“, napsanou podle vyprávění a vzpomínek Ctirada Mašína a mělo by být po překvapení. Všechny připravované akce skupiny proti komunistickému režimu, o kterých ve výslechových protokolech hovořil Ctibor Novák, jsou v této publikaci zmíněny. Sice ne nijak rozsáhle, ale zmíněny tam jsou. Stejné se nechá říci i o práci PhDr. Jana Němečka s názvem „Mašínové – zpráva o dvou generacích“, případně o televizním dokumentu výše zmíněného režiséra Martina Vadase „Země bez hrdinů, země bez zločinců“, nemluvě o knize Barbary Mašínové „Odkaz“.
Replica Patek Philippe Watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 438 kB)Strana z výslech. protokolu Zdeny Mašínové
Četli nebo viděli tyto práce např. pánové Navara z MF Dnes nebo Reichl a Drchal z Lidových novin ? Já si myslím, že asi ne a pokud ano, nevěnovali mnohým řádkům nebo natočeným dokumentům přílišnou pozornost. Zato až přespřílišná pozornost byla vždy věnována a to nejen novináři jako takovými, ale prakticky celou veřejností akcím skupiny, při kterých se vyskytly ztráty na životech. Je zajímavé, že v těchto případech má jak nejeden novinář, tak i již zmiňovaná velká část veřejnosti naprosto jasno a žádných dalších důkazů, případně archivních materiálů, se zde nežádá. Zjednodušeně řečeno, slovům bratří Mašínů, Milana Paumera, Vladimíra Hradce a dalších se bohužel moc nevěří, protože většina společnosti je, doufám ale, že postupem doby již nebude, zcela ve vleku přetrvávající a překroucené komunistické propagandy v duchu majora Zemana a současného soudružského předsedy Filipa o tom, že Mašínové nejsou nic jiného než sprostí vrazi a nikoliv, po vzoru svého otce, generálmajora Josefa Mašína, nesmlouvaví bojovníci za svobodu své vlasti a proti komunistickému zlořádu. Nebyl to jenom Ctibor Novák, kdo hovořil o plánovaných akcích skupiny bratří Mašínů proti Československému komunistickému režimu 50. let. A vůbec. Nejefektivnější odbojová skupina z 50. let, nazývána jako skupina bratří Mašínů, se neskládala jen z osob, které jsou obvykle zmiňovány, tj. Ctirad a Josef Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák. Mimochodem, ani jeden z bratrské dvojice Mašínů nikdy neusiloval a ani dnes příliš nestojí o to, aby se v jejich případě hovořilo téměř výhradně o skupině bratří Mašínů. Ctirad i Josef si jasně uvědomují, že bez pomoci dalších lidí, kteří s nimi vědomě spolupracovali, nebo jejich činnost minimálně kryli, by nikdy nemohli dokázat to, co dokázali. Dovolím si všechna jména uvést :

Ctirad Mašín - probil se do Západního Berlína
Josef Mašín - probil se do Západního Berlína
Milan Paumer - probil se do Západního Berlína
Zdena Mašínová st. - odsouzena k 25 letům vězení
Zdena Mašínová ml. - vyšetřovací vazba
Václav Švéda - odsouzen trestu smrti
Zbyněk Janata - odsouzen k trestu smrti
Ctibor Novák - odsouzen k trestu smrti
Zbyněk Roušar - odsouzen na doživotí
Ludmila Švédová - odsouzena k 18 letům vězení
Vladimír Hradec - odsouzen k 22 letům vězení
Josef Hradec - odsouzen k 18 letům vězení
Jiří Hradec - odsouzen k 16 letům vězení
Milada Hradcová - odsouzená k 18 letům vězení
Vratislav Švéda - odsouzen k 20 letům vězení
Zdeněk Švéda - odsouzen k 20 letům vězení
František Švéda - odsouzen k 15 letům vězení
Ladislav Horáček - odsouzen k 17 letům vězení
Egon Plech - odsouzen k 17 letům vězení
František Mňuk - odsouzen k 15 letům vězení
Jaroslav Cukr - odsouzen k 16 letům vězení
Božena Cukrová - odsouzena ke 4 letům vězení

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 375 kB)Rozkaz k zatčení Zdeny Mašínové
S výjimkou paní Zdeny Mašínové starší, a její dcery, byli všichni ostatní odsouzeni někdejším Nejvyšším soudem ČSR v procesu č. 1 T 1/55, který se konal ve dnech 25. – 29. ledna 1955. Rozsudky smrti nad trojicí odsouzených, Ctiborem Novákem, Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou, byly vykonány dne 2. května 1955 v pražské věznici Na Pankráci. Zdena Mašínová starší, matka Ctirada a Josefa, byla odsouzena dne 3. června 1955 taktéž někdejším Nejvyšším soudem ČR v samostatném procesu č. 1 T 8/55. Neúčast Zdeny Mašínové v lednovém procesu byla vynucena okolnostmi jejího již zcela podlomeného zdraví. Aktivní účastnice protinacistického i protikomunistického odboje, nezpochybnitelná národní hrdinka, paní Zdena Mašínová starší, zemřela po několika operacích a zřejmě za nepředstavitelného utrpení, dne 12. června 1956 v pankrácké vězeňské nemocnici. Všichni odsouzení byli z nejrůznějších věznic na území někdejší Československé republiky propuštěni v rozmezí let 1960 – 1965. Nutné je připomenout, že s výjimkou Václava Švédy a Zbyňka Janaty, kteří byli zatčení na území bývalé NDR, byli všichni později odsouzení pozatýkáni někdejší StB ve dnech 25. listopadu až 10. prosince 1953 a od té doby pak nepřetržitě vězněni. Dnes ještě jsou mezi námi, kromě bratří Mašínů a Milana Paumera – Vladimír Hradec, Vratislav Švéda a Božena Cukrová, která žije v německém Essenu.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 432 kB)Strana z výslech. protokolu Zdeny Mašínové
Stejně tak jako již zmíněný Ctibor Novák, hovořili, podle výslechových protokolů někdejší Správy vyšetřování MV ČSR, o bojových akcích proti komunistickému režimu a proti jeho čelným představitelům i další zatčení členové skupiny – Zdena Mašínová, Václav Švéda, Zbyněk Janata, Zbyněk Roušar, Vladimír Hradec a jistě i další. Fotokopie příslušných stránek výslechových protokolů jsou přílohami tohoto článku. Ten jsem si dovolil nazvat Dobré objevy Ameriky proto, protože takovéto a podobné archivní a jiné historické objevy jsou pro někoho skutečně objevením Ameriky. Ne tak pro lidi, kteří se o historické děje opravdu zajímají a posuzují je v patřičných souvislostech. Přesto je uveřejněné zjištění Pavla Žáčka výborným počinem, byť pro zasvěcené nepřekvapivým zjištěním a pak i tím dobrým objevem Ameriky. Dobrým proto, že se z povolaných úst a z nezpochybnitelných archivních materiálů začíná ukazovat objektivní pravda o naší nedávné minulosti i o těch, kteří se svým bojem za naší svobodu, třeba i se zbraní v ruce, nesmazatelně zapsali mezi hrdiny naší novodobé historie.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 492 kB)Strana výslechového protokolu Václava Švédy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 484 kB)Strana z výslechového protokolu Václava Švédy


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 414 kB)Návrh na zatčení Vladimíra Hradce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 503 kB)Strana z výslechového protokolu Václava Švédy


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 502 kB)Strana z výslechového protokolu Vladimíra Hradce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 381 kB)Strana z výslechového protokolu Vladimíra Hradce
Verity
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci