www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


AktualityČlánek


28.06.2018 (17:51)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Pozvánka na akci Pocta statečným
Již po několikáté, poprvé v roce 1968, uspořádala obec Senice, ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a dalšími institucemi, při příležitosti 76. výročí působení paradesantní skupiny Silver A v okupované vlasti, vzpomínkovou akci Pocta statečným. Stalo se tak 23. června 2018. Pietního aktu se zúčastnila řada významných hostů. Nejvzácnějšími účastníky byli zcela jistě váleční veteráni, generálové Emil Boček, Václav Kuchyňka a nadporučík Božena Ivanová. Starosta obce Václav Novák mohl na pietním aktu přivítat např. poslance Ing. Jana Skopečka, Bc. Vojtěcha Pikala, senátory Ing. Tomáše Czernina a Emílii Třískovou, dále zástupce středočeského kraje, Martina Hermana, Ing. Miloše Peteru, Mgr. Karla Horčičku. Pietního aktu se zúčastnili představitelé Armády České republiky, stejně jako příbuzní účastníků odboje, starostové obcí a v neposlední řadě také široká veřejnost. Čestnou stráž drželi vojáci Armády České republiky, členové Klubu vojenské historie Rota Nazdar a Sokolové. Na úvod této vzpomínky zazněly hymny Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 254 kB)Veteráni 2. světové války, generálové Boček a Kuchyňka
V proslovech, které přednesl mj. generál Emil Boček, senátor Tomáš Czernin, starosta Václav Novák, či Martin Herman, se mluvilo zejména o hrdinství, nutnosti úcty a připomínání činů, které účastníci odboje za druhé světové války tváří v tvář smrti provedli. Následovalo kladení věnců a kytic. K památníku paraskupiny Silver A, která v blízkosti obce Senice, po půlnoci 29. prosince 1941 přistála, jich bylo, za doprovodu živé hudby armádního vojenského tělesa, položeno opravdu mnoho. V rámci programu byl naplánovaný také přelet bojových letounů Gripen, z 21. základny taktického letectva Čáslav. Protože však, vzhledem k nepřízni počasí, nebylo možné tento přelet zrealizovat, připravili pořadatelé pro všechny zúčastněné překvapení. Po hlavní silnici, přímo středem obce, projel lehký historický tank. Po skončení pietního aktu pokračovalo slavnostní odpoledne doprovodným programem, v rámci kterého si účastníci mohli prohlédnout různou vojenskou techniku. Pro zpříjemnění odpoledne zahrála skupina Taxmeni. V 17 hodin byl k vidění seskok výsadkářů Armády České republiky. Pozdě večer zakončil program ohňostroj.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 91 kB)Členové paraskupiny Silver A
Paradesantní skupinu Silver A tvořili: velitel skupiny, nadporučík Alfréd Bartoš, zástupce velitele, rotmistr Josef Valčík a šifrant – radista, četař Jiří Potůček. Úkolem této operace bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území Protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K tomu byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem Libuše. Druhým úkolem operace bylo vytvoření střediska, které by koordinovalo činnost dalších vysazených parašutistů. Nejdůležitějším úkolem skupiny však bylo kontaktovat štábního kapitána Václava Morávka, jehož prostřednictvím měl proběhnout kontakt s agentem A-54 Paulem Thümmelem. Operace Silver A je hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších operací vyslaných do vlasti z Londýna. Nadporučík Alfréd Bartoš byl v lednu 1942 povýšen do hodnosti kapitána. 21. června 1942 se pokusil, při útěku před gestapem, o sebevraždu, jejímž následkům podlehl následující noci. Rotmistr Josef Valčík ukončil svůj život v bezvýchodné situaci, 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje, po hrdinném boji s obrovskou přesilou příslušníků SS. Četař Jiří Potůček zahynul 2. července 1942, kdy ho zastřelil strážmistr protektorátního četnictva. Skupina splnila všechny úkoly, kterými byla pověřena. Všichni její členové prokázali mimořádnou statečnost a velké morální kvality.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Zahájení senické akce Pocta statečným
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 278 kB)Zahájení senické akce Pocta statečným
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Senice - průjezd historického tanku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 223 kB)Senice - průjezd historického tanku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 178 kB)Senice - průjezd historického tanku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Proslov brigádního generála Emila Bočka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 255 kB)Senice - přítomná veřejnost
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 246 kB)Senátoři PČR - T. Czernin a E. Třísková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 257 kB)Poslanci PS PČR - J. Skopeček a T. Pikal
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Představitelé ÚSTR - vlevo ředitel Z. Hazdra
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Úprava kytice představitelů Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 253 kB)Představitelé Středočeského kraje
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci