www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


06.06.2017 (09:19)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 79 kB)Pozvánka
Akce k letošnímu 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha připomínají v prvé řadě československé parašutisty, ale nezapomínají ani na jejich pomocníky z řad civilních obyvatel. Patřila k nim i Božena Kropáčková, na jejíž památku bude 6. června v 17 hodin v Praze na domě v Buzulucké ulici č. 6 odhalena pamětní deska. Božena Kropáčková byla manželkou podplukovníka generálního štábu Václava Kropáčka, blízkého spolupracovníka ministra národní obrany z let 1935 až 1938 Františka Machníka, který se po německé okupaci zapojil do odboje, byl v prosinci 1939 zatčen, odsouzen k trestu smrti a v prosinci 1943 popraven. Jeho manželka se také zapojila do odboje a pomáhala ukrývat československé parašutisty, především nadporučíka Adolfa Opálku, který v jejím bytě přečkal i četnickou prohlídku. Zůstal zde až do 5. června, kdy odešel do kostela v Resslově ulici, kde svedl svůj poslední boj. Jako ocenění statečnosti Boženy Kropáčkové i celé její rodiny se Městská část Praha 6 rozhodla osadit pamětní desku na domě v Buzulucké ulici.
(Text: Pavel Šrámek – Toulky minulostí replica watches - Toulky.vojenstvi.cz z internetu)

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Přípravy k odhalení pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Přípravy k odhalení pamětní desky

Na jaře roku 1942 pokračovala válka až na výjimky úspěchy německé armády a její konec se zdál v nedohlednu. Přesto se nacházeli další a další stateční muži a ženy, kteří byli ochotni nasazovat den co den své životy v boji proti okupační moci. Patřila mezi ně i přítelkyně Boženy Kropáčkové, Slávka Čechová, která ukrývala parašutisty Josefa Bublíka a Jana Hrubého ze skupiny BIOSCOP. Do pomoci se záhy zapojila i Božena Kropáčková a opatřovala potraviny a šatstvo. Jan Hrubý díky tomu nosil boty po vězněném Václavu Kropáčkovi. V pozůstalosti je této době věnována řada vzpomínek sepsaných po osvobození. V jedné z nich se dočteme: „Slávka mi vyprávěla, že k nim chodívá na kontrolu nějaký jejich velitel, vylíčila mi ho jako ztělesněného vojáka, „kluci před ním klapou kramflekama“… Zmínil se, že chce změnit byt. Nabídla jsem ihned, že může ke mně kdykoliv přijít, bude-li třeba. V úterý dne 5. května mě Slávka telefonicky vyzvala, abych byla k večeru doma, že přivede nějakého strýčka. Přišli, zazvonili, Adolf Opálka stál u protějších dveří, jakoby k Slávce nepatřil. Já ihned otevřela, poněvadž jsem na ně netrpělivě už čekala. Oba vběhli úplně nepozorovaně do předsíně…“
Takto nalezl velitel skupiny OUT DISTANCE svůj předposlední úkryt. Den po dni plynul až do 27. května 1942: „odpoledne jsem zaslechla o atentátu na Heydricha, ztuhla jsem úplně, poněvadž jsem bezpečně věděla, že hoši od toho daleko nebyli… Noc byla hrozná, všude duněly kroky hlídek, auta zběsile jezdila a já věděla, že budou domovní prohlídky. Tlampače vyzývaly k dopadení pachatelů. Kolem půlnoci byla prohlídka u nás, v naší ulici, v našem domě šli jen do některých bytů, mému se vyhnuli…“Adolf Opálka přespal u Boženy Kropáčkové naposledy v noci na pátek 5. června 1942: „V pátek před odchodem mě žádal, abych mu připravila něco teplého k oblečení. Vybavila jsem ho dobře. Měl na sobě teplé prádlo, na něm letní, šedý proužkový oblek, v aktovce měl tepláky, ty mu přinesla paní Vlčková a měl teplý anglický svetr šedý, bačkory vysoké, nové, teplé dlouhé dámské punčochy a pánské podkolenky. Liboval si, že nezmrzne, i když bude jako u ledu.“ Šedý vlněný svetr přinesla paní Božena krátce předtím z pankrácké věznice, kde jej Václav Kropáček přes zimu mohl jako chodbař nosit.
S tímto vybavením nastoupil Adolf Opálka svou poslední cestu za ostatními parašutisty do připraveného úkrytu v kryptě pravoslavného chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Šedý vlněný svetr, v němž prožil Adolf Opálka poslední okamžiky svého života, se nedochoval, součástí pozůstalosti je ale dlouhá léta pietně uchovávané klubko vlny, z něhož jej Božena Kropáčková původně upletla svému manželovi. Další unikátní památkou na Adolfa Opálku je rovněž peněženka, kterou při odchodu zanechal paní Boženě na památku. Odbojovou činnost Boženy Kropáčkové připomínají její výpovědi, zprávy pro MNO, poznámky, svědectví Slávky Čechové, vzpomínky syna Jiřího Kropáčka, ale i dekrety k vyznamenáním, osvědčení dle zák. čís. 255/1946 Sb. a průkazy Svazu národní revoluce a Svazu bojovníků za svobodu. Jednu z nejsmutnějších kapitol našich novodobých dějin pak dokumentují doklady o soudním stíhání Boženy Kropáčkové v letech 1948 a 1949.
(Část článku: "Významný přírůstek: Pozůstalost po pplk. gšt. V. Kropáčkovi a B. Kropáčkové." Autor Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Před začátkem aktu odhalení pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 179 kB)Před začátkem aktu odhalení pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Proslov iniciátora celé akce, Lukáše Kopeckého
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 129 kB)Proslov zástupce rodiny Kropáčků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 142 kB)Proslov autorů pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 126 kB)Odhalování pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Odhalování pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)Pozdrav plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Trubač troubí vojenskou večerku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 145 kB)Závěrečné vystoupení zástupce Prahy 6
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Pamětní deska Boženy Kropáčkové v Buzulucké ulici v Praze 6
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci