www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


09.05.2017 (17:07)

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ A PROJEKT LEGIE 100


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Symbol projektu Legie 100
V roce 1921 byla čs. legionáři, kteří se vrátili do osvobozené vlasti z bojů první světové války, založena Čs. obec legionářská (ČsOL). Patřila s takřka 40 tisíci členy ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu. V době nacistické okupace se velká část členů zapojila do odboje. Krátce byla ČsOL obnovena po roce 1945, ale po nástupu komunistického režimu byla opět zakázána. Navzdory tomu působila od roku 1949 v exilu. Na území republiky mohla ČsOL obnovit svou činnost až po roce 1989. Dne 11. října 2014 byl slavnostně zahájen projekt Legie 100, který ČsOL realizuje za podpory vlády ČR, ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a celou řadou dalších institucí, spolků a samospráv. Cílem projektu je připomenout rozhodující zásluhy čs. legionářů a navrátit do povědomí veřejnosti legionářské tradice. Projekt zahrnuje péči o válečné hroby, zahraniční poutě na místa bojů, putovní výstavy o čs. legiích, publikační činnost, přednášky na školách i pro širokou veřejnost, ale také rekonstrukce nejvýznamnějších bitev čs. legionářů. Nejvýznamnější součástí projektu Legie 100 je ambiciózní pouť Legiovlaku Českou republikou. Legiovlak je replikou legionářského vojenského ešalonu z let 1918 – 1920, s nímž se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transsibiřské magistrále. Myšlenka vytvořit toto pojízdné muzeum vznikla již v roce 2008. Československá obec legionářská postupně nakoupila jedenáct vyřazených historických vagonů. Ze zbylých dvou vagonů jeden dlouhodobě zapůjčily České dráhy a.s., a druhý, ve zrekonstruované podobě, dodaly, Nadácia Milana Rastislava Štefánika a KHT Zvolen ze Slovenska. První tři zrekonstruované vagony byly představeny v roce 2013 na Replica Horloges vojenském veletrhu IDET v Brně. Legiovlak, sestávající již z jedenácti vagonů, slavil úspěch v loňském roce, kdy jej v rámci jízdy po ČR navštívilo na 100.000 návštěvníků.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 676 kB)Legiovlak v jízdě
Dokončený Legiovlak, který 19. května 2015 vyrazil na svou několikaletou pouť po naší vlasti, obsahuje 13 vozů základní sestavy typů sloužících k různým činnostem, nezbytným pro zajištění přežití legionářů na Sibiři. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, štábního, obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, filmového a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech čeká na návštěvníky věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. Legiovlak ukončí svou cestu v roce 2020, aby po oslavách 100. výročí vzniku samostatného státu připomněl i výročí boje o územní celistvost republiky ve válkách o Těšínsko a Slovensko a rovněž nelehkou anabázi československých legionářů z Ruska zpět do vlasti. Poznání, které přiváží Legiovlak, je určeno především nejmladší generaci, a proto je pozornost věnována zvláště školním exkurzím. Celá expozice je přístupná zdarma.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 126 kB)Střelci u kulometů
Českoslovenští legionáři se s carskými vagony setkávali již od počátku války při přepravě na frontu a dalších přesunech, ale sami s nimi disponovali až od začátku roku 1918, kdy byl Československý sbor nucen zahájit ústup z Ukrajiny před postupujícími vojsky Německa a Rakouska – Uherska. Československé pluky druhé divize, které byly rozloženy východně od Kyjeva, obsadily a držely železniční uzel Bachmač.best replica watches
Současně shromáždily vagony a další materiál pro ostatní jednotky sboru, a tak umožnily ústup. Od března 1918 se Československé vojsko na Rusi zabydlelo ve vojenských vlacích (ešalonech). Vlaky složily jako pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem našich vojáků, kteří si je postupně dovybavovali a zdobili. V druhé polovině roku 1918 postupně docházelo k odstranění improvizací, jednotky byly doplňovány, nové zformovány a tím docházelo i k budování logistických a podpůrných částí (kuchyně, pekárny, prádelny, zbrojařské, technické, krejčovské, ševcovské, kovářské, truhlářské a další dílny, sklady, štáby, nemocnice a jiné), a to především ve vagonech. Celkem disponovalo čs. vojsko na Rusi 531 osobními a 10.287 nákladními vozy, které byly uspořádány ve 259 vlacích. V tomto počtu není zahrnuto 27 vlaků zdravotních a evakuačních a mnoho vlaků spojeneckých vojsk. (Oficiální text Československé obce legionářské)

Návštěvnost legiovlaku v Kolíně:
9. května 500 návštěvníků
10. května 300
11. května 650
12. května 500
13. května 800
14. května 1.000
CELKEM 3.750

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Část legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 196 kB)Občerstvující se legionáři
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Část legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)V dobových uniformách nastoupení legionáři
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 239 kB)V dobových uniformách nastoupení legionáři
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Proslov starosty Kolína, Mgr. Víta Rakušana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)Předseda Spol. V. Morávka, Pavel Pobříslo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Veřejnost, přítomná při slavnostním zahájení
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 143 kB)Místostarostové Kolína a člen rady města
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Slavnostní přestřižení pásky pro návštěvy legiovlaku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Jiří Buřič a Jan Hübschman při zahájení a proslovech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Poštovní vagon legiovlaku na nádraží v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 177 kB)Plukovní prodejna legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 177 kB)Poštovní vagon legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Sanitní vagon legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Salonní vagon legiovlaku v Kolíně
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Obrněný automobil v sestavě legiovlaku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Prohlídka vagonu legiovlaku s odborným výkladem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Prohlídka vagonu legiovlaku s odborným výkladem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Prohlídka vagonu legiovlaku s odborným výkladem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Prohlídka vagonu legiovlaku s odborným výkladem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Prohlídka vagonu legiovlaku s odborným výkladem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Kanon v posledním vagonu legiovlaku

Oficiální plakátOficiální plakát


anonymous
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci