www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


05.12.2016 (16:33)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Vchod do domu v Čiklově ulici čp. 1238/19
Po zatčení podplukovníka Josefa Balabána gestapem, které se odehrálo dne 22. dubna 1941 v dnešní Studentské ulici v Praze 6, kde je umístěna i jeho pamětní deska, se situace zbývajících, již jen „Dvou králů,“ podplukovníka Josefa Mašína a štábního kapitána Václava Morávka a dalších odbojářů na ně navázaných, hlavně pak četaře aspiranta Františka Peltána, značně zhoršila. „Zatčení, zatčeni ……,“ vojáci v boji nejsou přeci zatýkáni, nýbrž druhou stranou zajímáni. Tři králové, Balabán, Mašín a Morávek byli vojáci a v době nacistické okupace bojovali, v mnohých případech i se zbraní v ruce, za svobodu a znovu obnovení Československé republiky. Nebylo by tedy přiléhavější a výstižnější napsat, že podplukovník Josef Balabán byl dne 22. dubna 1941 po boji zajat nepřítelem? Nicméně není to určitě to nejpodstatnější o čem bude nebo má být toto psaní. Tím, že za nelidských výslechů Josef Balabán opravdu nic podstatného, nebo vůbec nic gestapáckým vyšetřovatelům neřekl, poskytl Josefu Mašínovi, Václavu Morávkovi a Františku Peltánovi čas na přemístění fungující vysílačky Sparta II., která se tak ocitla v dnešní Čiklově ulici, v době okupace v ulici Pod Terebkou čp. 1238/19. Byla zde i v úterý 13. května 1941, kdy sem v podvečerních hodinách přišla trojice Mašín, Morávek a Peltán k provedení dohodnuté radiové korespondence s Londýnem, která začala okolo 19,00 hod Peltánovým vysíláním. Zhruba po čtvrt hodině se však radiostanice Londýnu náhle odmlčela, protože byt, odkud se vysílalo, byl přepaden gestapem. Jak se německé okupační orgány k adrese v ulici Pod Terebkou dostaly, není dodnes zcela jasné. To, co se tam tehdy, před 76 lety odehrálo, je zaznamenáno v několika svědectvích. Části oficiálního záznamu celé události z pera tehdejšího tzv. státního tajemníka úřadu říšského protektora, K. H. Franka, popisují následující:
faux sac de luxe


„…… V 19,30 hod vystoupil ze dveří bytu jeden muž, který na výzvu ruce vzhůru hned zahájil palbu na úředníky z pražského gestapa. Přitom byl jeden z nich těžce zraněn průstřelem břicha …… V nastalé rvačce bylo vícekrát vystřeleno a muž, který se zoufale bránil, byl přemožen. Byly u něho nalezeny doklady na jméno Václav Seidl, které byly falešné. Vyšlo najevo, že domnělý Seidl je dlouho hledaný vůdce teroristické a sabotážní skupiny pplk. Josef Mašín, narozen 26.8.1896 v Lošanech. Jak bylo dodatečně zjištěno, během rvačky uprchli z bytu dva muži oknem, které se nachází asi 12 m nad zemí, po anténním drátu. Bylo zahájeno pátrání po těchto osobách. V bytě byl po vyražení dveří nalezen krátkovlnný vysílač známé konstrukce a také přijímač pod napětím ……“

Je tedy nepochybné, že Josef Mašín svým jednáním umožnil Václavu Morávkovi a Františku Peltánovi, byť krkolomný, přesto však s určitým (velkým) rizikem proveditelný únik na relativní protektorátní svobodu. Zde také bohužel skončil Mašínův ojedinělý protinacistický odboj. Čekalo jej už jen třináct a půl měsíce věznění, týrání a stálého nelidského zacházení v pankráckém pekle, ukončené popravčími kulkami na kobyliské střelnici, v úterý 30. června 1942. Jak je uvedeno výše, místo, kde byl zajat Josef Balabán, je označeno pamětní deskou. Na místě u Prašného mostu v Praze, kde se zbraní v ruce padl v boji s nepřítelem Václav Morávek, je instalován důstojný pomník. Proto nyní přichází iniciativa Společnosti Václava Morávka a Spolku Pocta Mašínům ke zhotovení a instalací pamětní desky i na dům čp. 1238/19 v Čiklově ulici, s již získaným souhlasem jejího majitele. Text desky by měl být následující:

„V době nacistické okupace, kdy se tato ulice jmenovala Pod Terebkou, byl v tomto domě, dne 13. května 1941 po boji s přesilou gestapa, když kryl únik svých spolubojovníků, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam a četaře Františka Peltána, kapitána in memoriam, zajat hrdina protinacistického odboje, podplukovník Josef Mašín, generálmajor in memoriam. Narodil se 26. srpna 1896 v Lošanech u Kolína a nacistickými okupanty byl zastřelen 30. června 1942 v Praze Kobylisích.“

Text desky, který nemusí být považován za definitivní, bude doplněn zatím neupřesněným vojenským reliéfem, např. prvorepublikovým vojenským znakem, nebo symbolem Československého válečného kříže 1939, apod. Odhalení pamětní desky se předpokládá v sobotu 13. května 2017 v dopoledních hodinách.
!!!Po dohodě Společnosti Václava Morávka, Spolku Pocta Mašínům a Městské části Praha 4, se slavnostní odhalení pamětní desky Josefa Mašína na domě čp. 1238/19 v Čiklově ulici v Praze 4, přesouvá na pondělí 15. května 2017 od 15,00 hod!!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 196 kB)Čiklova ulice směrem k Nuselskému mostu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Zužující se Čiklova od ulice Petra Rezka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Předek domu čp. 1238/19 v Čiklově ulici
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 308 kB)Zadní trakt domu v Čiklově ulici čp. 1238/19. Morávek s Peltánem se spustili po antenním drátu ze čtvrtého okna od spodu vpravo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Zadní trakt domu v Čiklově ulici čp. 1238/19. Morávek s Peltánem se spustili po antenním drátu ze čtvrtého okna od spodu vpravo


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 133 kB)Budova obecního úřadu v Lošanech - někdejší Obecná škola generála Josefa Mašína
V neděli, dne 7. září 1947, byla za mnohatisícové účasti veřejnosti, spolu s pomníkem, tehdy podplukovníka Josefa Mašína, brigádního generála in memoriam, umístěného vedle statku rodiny Mašínů v Lošanech, odhalena na budově místní obecné školy deska s textem „Obecná škola generála J. Mašína.“ Jak dokazuje zápis z lošanské školní kroniky, byla na příkaz tehdejšího vedoucího školního odboru ONV v Kolíně, soudruha M. Michálka (budiž mu věčná hanba) dne 12. března 1956 deska s označením „Obecná škola gen. Josefa Mašína“ z budovy sejmuta a škola od toho dne již uvedeného názvu neužívala. Následně, v roce 1965, byla škola v Lošanech úplně zrušena a budova dnes slouží jako sídlo obecního úřadu. Výše zmíněná deska byla po sejmutí téměř určitě zničena, protože se nenašla ani v depozitáři Regionálního muzea v Kolíně. Bohužel nejsou k dispozici ani fotografie, které by umožnily identifikovat, co se dále na desce, vedle částečně se rozcházejících textů, převzatých z kroniky, nacházelo. Společnost Václava Morávka po dohodě s obcí Lošany proto navrhuje zhotovení nové desky s následujícím textem:

Obecná škola generála Josefa Mašína

Odhaleno 7. září 1947 péčí obce Lošany
Odstraněno 12. března 1956 a zničeno komunistickou mocí
Obnoveno 11. září 2017 péčí těch, kteří nezapomněli


Ani tento navržený text nemusí být považován za definitivní. Odhalení této pamětní desky se plánuje jako součást pietního aktu u pomníku Josefa Mašína v Lošanech, který se bude konat, jak je již uvedeno i v textu desky, v pondělí 11. září 2017.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 129 kB)Budova obecního úřadu v Lošanech - někdejší Obecná škola generála Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Budova obecního úřadu v Lošanech - někdejší Obecná škola generála Josefa Mašína


Pro zajištění finančního krytí výroby a instalace obou pamětních desek z umělého bronzu, předpoklad je cca 200.000 – 250.000 Kč, zřídila Společnost Václava Morávka u Komerční banky v Kolíně transparentní účet č. 115-3399260237/0100, na který je možné od 15. října 2016 zasílat finanční prostředky. Stav a vývoj konta na uvedeném transparentním účtu je možné si kdykoliv zkontrolovat na internetových stránkách Komerční banky. Postup … do libovolného vyhledavače zadat „Komerční banka“ … na stránkách banky otevřít nahoře umístěné okno „Ostatní služby“ … poté pak vpravo dole otevřít okno „Transparentní účty“ … po rozkliknutí napsat do okna „Majitel transparentního účtu“ název „Společnost Václava Morávka“ a účet se otevře … Dárcům bude podle jejich přání vystaveno buď potvrzení o zaslání a příjmu finančního daru, nebo s nimi bude sepsána a uzavřena příslušná darovací smlouva.

V Kolíně dne 2. prosince 2016

Pavel P o b ř í s l o
předseda Společnosti Václava Morávka z.s.
Kutnohorská 21
280 02 Kolín IV
Mobil 606 149 473

Miroslav Š m e j k a l
předseda Spolku Pocta Mašínům z.s.
407 51 Rybniště
Mobil 732 661 496

golden goose baratas

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci