www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Aktuality
23.06.2017 (17:30)

Pamětní deska Josefa Mašína v Lošanech

K článku "Mašínova pamětní deska odhalena!" byla přidána fotokopie faktury pražské kovolijecké firmy Kunstmetal za její realizaci. Svojí odměnu (náklady) si prozatím neúčtoval autor desky. K dnešnímu dni je na transparentním účtu Společnosti Václava Morávka č. 115-3399260237/0100, částka 81.527 Kč. Stále však potřebujeme získat další finanční prostředky na zhotovení a instalaci pamětní desky Josefa Mašína na budovu dnešního Obecního úřadu v Lošanech. Ta má být (bude) odhalena při pietním aktu v pondělí 11. září 2017 odpoledne. Každý finanční příspěvek s povděkem přivítáme!! Výše zmíněný transparentní účet je komukoliv a kdykoliv přístupný ke kontrole na webových stránkách Komerční banky.